Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Malaka oshirish tiz1mida pedagogning kasbiy kompetentlig1m rivоjlantirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Mirzayev
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:29:00
Pedagog kadrlami qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini inson manfaatlariga muvofiq takomillashtirish kabi dolzarb masalalarni yechishda bugungi kunda respublikamizda olib borilayotgan islohotlar, ya’ni fan va ishlab chiqarish hamkorligini mustahkamlash, ta’lim tizimin rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyot taraqqiyotiga alohida e’tibor qaratilganligi haqiqatan ham bu tizimda jadal sur’atlar bilan amalga oshirilayotgan ishlar fikrimizni tasdiqlaydi.

Ta’lim samaradorligini oshirishda modulli o qitish jarayonining afzalliklari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzayev S
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:26:38
O‘zbekistondagi zamonaviy ta’lim ta’limi o’zining milliy ana’nalariga tayanganligi bilan boshqa rivojlangan mamlakatlarning ta’lim tizimidan farq qilishi kerak. Bu farq ta’lim darajalari, sifatiga, xolatiga bo’lishi mumkin. Dunyodagi ta’lim tizimlari uchun kasbiy hamda madaniy cheklanishlarga barham berish ustuvor vazifalardandir. Ta’lim tizimining zamonaviy rivojlanishi yangi ta’lim texnologiyalari paydo bo'lishi va ulami axborotlashtirishning omili bilan xarakatlanadi

Азизиддин Насафий талъимотида комил инсон масаласи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қиличева. Н
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:23:23
Азизиддин Насафийнинг педагогик мероси алоҳида ўрганилиши тасаввуф таълимоти ва педагогика тариxи ўзаро боғлиқлиги инсонни комплекс тадқиқотига янги йўналиш очган бўлади. Н.Комилов таькидлаганидек: XIII аср Шарқ xалқлари маънавияти ва тафаккури тариxида алоҳида ўрин эгаллайди. Бу даврга келиб, калом илми, фалсафа ва тасаввуф камол топди. Натижада ҳар учалла соҳани бирлаштирган ажойиб олимлар ва мутафаккир адиблар етишиб чиқди. Ана шундай мутафаккирлардан бири атоқли ватандошимиз Азизиддин ибн Муҳаммад ан Насафийдир1 Азизиддин Насафийнинг “Кашфул ҳақойиқ” (Ҳақиқатларни очилиши), “Зубдатул ҳақойиқ” (Ҳақиқатлар қаймоғи) . Бу китобларда Шарқ фалсафаси ва ҳикмати, исломий ҳақиқатлар омуxта этилган тасаввуф ва фалсафани қўшиб, комил инсон таълимотининг ривожланиш босқичлари ўз ифодасини топган.

Qadimgi Nasaf Ziyosi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N. Qilicheva
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:21:50
Ta’lim-tarbiya nazariyasi kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq rivojlangan bilim. Insoniyat tomonidan yaratilgan tajribalarni yosh avlodga o‘rgatish, ularni hayotga, mehnatga, kasb-hunarga tayyorlash, ma’naviy- axloqiy fazilatlarni shakllantirish, tarixiylik, milliylik, umuminsoniylik qonuniyat sifatida rivojlangan. Ma’lumki, qonuniyat barqaror takrorlanadigan voqea va hodisalarning ichki bog‘liqligi, asrlar bo‘yicha tajribada sinalgan ilmiy kategoriya. Ta’lim-tarbiya jamiyatning ma’naviy, ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishining muhim omili bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi.

Maxsus maktabgacha ta’lim muassasalarida didaktik o‘yin jarayonida aqli zaif bolalarning nutqiy muloqotini tashkil qilish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmatullayeva Zuhra
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:17:22
Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohatlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustuvor yо‘nalishlaridan hisoblangan ta’limni yangilash va yosh avlodni zamon talablariga javob bera oladigan barkamol inson etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik g‘oyalarini singdirishdek muhim vazifalarni qо‘ymoqda.Jumladan, “.....bolalarning har tomonlama intellectual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash”, ilg’or xorijiy tajribalar asosida umumiy o’rta ta’lim sifatini oshirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Maxsus maktabgacha ta`lim muassasalari tarbiyachisi va uning ahloqiy sifatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmatullayeva Zuhra
Яратилган вақти:
2019-05-23 10:13:51
O’zbеkiston Rеspublikasi Kadrlar tayyorlash Milliy modеlining asosiy tarkibiy qismining 3-bandida bеlgilangan uzluksiz ta`limning ilk bosqichidagi maktabgacha ta`lim murg’ak bolaning sog’lom har tomonlama kamol topib shakllanishini ta`minlaydi. Unda o’qishga intilish hissini uyg’otadi, uni muntazam ta`lim olishga tayyorlaydi hamda bola olti-еtti yoshga yetguncha davlat va nodavlat maktabgacha ta`lim muassasalari va oilalarda tarbiyalanadi.

Оила-маҳалла ҳамкорлигида шахмат ўйинни оммавийлаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
У.Холиков
Яратилган вақти:
2019-05-20 15:10:05
Маҳаллаларда ёшлар билан ташкил этилаётган спорт тадбирларини талаб даражасида, дейиш қийин. Бу масалага агар ҳудудий нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, айрим қишлоқ ва шаҳар жойларда бу масала анча ижобий ҳал қилинган, маҳаллаларда ёшларнинг бўш вақти турли спорт машғулотлари ва спорт тадбирларида иштирок этиш ҳисобига маълум фикр-мулоҳазалари ёритилган.

Оила-маҳалла ҳамкорлигида шахмат ўйинни оммавийлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
У.Холиков
Яратилган вақти:
2019-05-20 15:09:59
Маҳаллаларда ёшлар билан ташкил этилаётган спорт тадбирларини талаб даражасида, дейиш қийин. Бу масалага агар ҳудудий нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, айрим қишлоқ ва шаҳар жойларда бу масала анча ижобий ҳал қилинган, маҳаллаларда ёшларнинг бўш вақти турли спорт машғулотлари ва спорт тадбирларида иштирок этиш ҳисобига маълум фикр-мулоҳазалари ёритилган.

Педагогика (нопедагогик олий таълим муассасалари учун дарслик)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Иноятов, Н.Муслимов, Д.Рўзиева, М.Усмонбоева
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
245
УДК рақами:
37(075)
Яратилган вақти:
2019-05-20 15:03:46
Педагогика фанининг шахсни тарбиялаш ва ривожлантиришдаги ўрни, таълим ва тарбия назариялари, педагогик маҳоратнинг умумий асослари, таълим-тарбия жараёнида шахснинг илмий дунёқарашини, мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантириш, илғор педагогик технологияларни қўллаш каби долзарб масалалар ўз ифодасини топган.

Ўзбек композиторлари ижодида мусиқали драма ва комедияларнинг тутган ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ў.Хазратқулова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2019-05-20 14:47:35
Ўзбек халқи жуда қадимий ва бой маданият тарихига эга. Унинг анъанавий мусиқа, томоша ва сўз санъатининг сарчашмалари милоддан олдинги даврларга бориб тақалади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит