Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джуманиязова Насиба Сатимбаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
615.32 - 616-097:616-002-092
Яратилган вақти:
2020-08-06 21:30:17
Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини аниқлашдан иборат

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.514.8-07
Яратилган вақти:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.

Бехчет касаллигининг иммунологик ва морфологик хусусиятлари, ҳамда даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раджабова Юлдуз Назимовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.13/14-002.151:612.017.1:611-085
Яратилган вақти:
2020-08-04 14:35:22
Тадқиқотнинг мақсади иммунологик ва морфологик хусусиятлар асосида Бехчет касаллигини ташхислаш ва даволаш учун мақбул усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Марказий асаб системасининг перинатал зарарланиши булган болаларда даволаш-диагностик ва реаблитационтактикани комплекс бахолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Игамова Саодат Суръатовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616-007.1:616.831-053.37
Яратилган вақти:
2020-07-27 17:29:42
Тадкикотнинг максади: гипоксик генезли марказий асаб тизимини перинатал шикастланган эрта ёшли болаларда клиник-неврологик окибатларини бах;олаш, ташхислаш ва реабилитация тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Тизза қопқоғининг ностабиллигини ташҳислаш ва каминвазив жарроҳлик даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маматкулов Комилжон Марданкулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.8-616.1-615.2.03-615.8.
Яратилган вақти:
2020-07-25 13:21:30
Тадқиқотнинг мақсади тизза қопқоғининг ностабиллигида замонавий ташҳислаш усулларини қўллаш ва жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш орқали анатомо-функционал натижаларни яхшилашдан иборат.

Билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини комплекс хирургик даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахимов Анвар Меликмуротович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.717.4-001.59-089
Яратилган вақти:
2020-07-25 13:17:29
Тадқиқот мақсади билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини патологик ўчоқ хусусияти, унинг локализацияси ва даволашга комплекс ёндошув орқали натижаларни яхшилашдан иборатдир.

Сон-тизза ости-болдир артериал сегменти окклюзияларини жарроҳлик йўли билан даволашда in situ аутовеноз шунтлаш усули


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулов Улугбек Абдугафурович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
[616.137.83:616.137.86]-089:616.14
Яратилган вақти:
2020-07-13 11:45:41
Тадқиқотнинг мақсади in situ усулида аутовеноз шунтлаш йўли билан сон-тизза ости-болдир сегмент артериялари зарарланган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ёши кекса беморларда сигмасимон ичак буралишини даволаш тактикасини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Носиров Музаффар Мадаминович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.349-089/.345-053.9
Яратилган вақти:
2020-07-13 11:43:30
Тадқиқотнинг мақсади хирургик тактикани оптималлаштириш йўли билан кекса ёшдаги беморларда сигмасимон ичак буралишини хирургик усулда даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Митрал клапан етишмовчилигининг хирургик коррекцияси ва диагностикасини чап қоринча ремоделланиш жараѐнларини ҳисобга олган ҳолда мукаммаллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пулатов Лазизжон Абдухамидович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
[616.126.422:616.124.2.001.57]-089
Яратилган вақти:
2020-07-09 11:33:42
Тадқиқотнинг мақсади митрал етишмовчилик ва унинг асоратлари диагностикасини такомиллаштириш ва реконструктив-қайта тиклаш амалиѐтларининг самарали усулларини ишлаб чиқиш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Эндоваскуляр технологиялар ёрдамида ҳомиладорлардаги митрал тешик стенозини даволаш тактикасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Мохима Абдуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
[616.126.421:618.844.3.007.63]-089
Яратилган вақти:
2020-07-09 11:30:50
Тадқиқотнинг мақсади интервенцион технологиялардан фойдаланган ҳолда митрал стеноз билан ҳомиладорларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит