Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Миокард инфарктида эндотелий дисфункцияси: клиник-генетик аспектлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Дониёржон Мадаминович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.127-005.8-018.74-008.6:575.1
Яратилган вақти:
2019-08-23 11:44:21
Тадқиқотнинг мақсади ўткир миокард инфарктида эндотелий дисфункцияси ривожланишининг клиник-генетик мезонларини аниқлаш ва касалликни эрта ташҳислаш, клиник кечишини прогнозлашни такомиллаштиришдан иборат.

Юрак-қон томир касалликлари профилактикасини оптималлаштиришнинг тиббий-ижтимоий жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турдиев Мухаммад Рустамович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.12-084:615-838
Яратилган вақти:
2019-08-23 11:40:38
Тадқиқотнинг мақсади соғлиқни сақлашнинг тизимининг бирламчи бўғини шароитида юрак-қон томир касалликлари учун асосий хавф омилларини аниқлаш ва профилактик усулларни такомиллаштиришдан иборат.

Ҳомиладор аёллардаги преэклампсияларда асаб тизими зарарланишининг клиник хусусиятлари ва даво усулларини такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шомуродова Дильноза Салимовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
618.3.008.6-06:616.831
Яратилган вақти:
2019-08-19 17:19:21
Тадқиқотнинг мақсади преэклампсияси бўлган ҳoмилaдoр aёллaрдa aсaб тизимининг клиник-нeврoлoгик хусусиятлaри вa прoгнoзлaрини аниқлаш ҳамда цeрeбрoвaскуляр пaтoлoгиянинг oлдини oлишга қаратилган комплекс даво кетма-кетлигини ишлaб чиқишдан иборат.

Анемия билан бирга дкмп мавжуд беморларда кардиоренал боғлиқлик ва фармакотерапия имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Цой Игорь Арсеньевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.127-002: 616.155.194-085
Яратилган вақти:
2019-08-19 16:49:06
Тадқиқот мақсади дилатацион кардиомиопатия мавжуд беморларда кардиоренал ўзаро боғлиқлик тузилмасида антианемик фармакотерапияни самарадорлигини баҳолаш билан бирга, камқонликнинг клиник-функционал ва прогностик аҳамиятини ишлаб чиқишдан иборат.

Респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джамбекова Гульнара Сулеймановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616 .24-008.4-056.43-08
Яратилган вақти:
2019-08-15 17:33:57
Тадқиқотнинг мақсади респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида Ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқишдан иборат.

Ревматоид артритнинг ўзига хос клиник кечиши ва даволаш самарадорлигида mdr1 ген полиморфизми аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахманова Наргиза Мирза-Бахтиярхоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.72-002.77-08
Яратилган вақти:
2019-08-15 16:46:19
Тадқиқотнинг мақсади MDR1 гени полиморфизмига боғлиқ ҳолда ревматоид артрит клиник кечишининг ўзига хосликлари ва уни даволаш самарадорлигини аниқлаш ҳамда базис давони танлашда шахсийлаштирилган усулни ишлаб чиқишдан иборат.

Ташқи секретор етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатитларнинг фенотипик кечиш ҳусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахимова Лола Анваровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.37-002-036.12:616-008.931-616-008.64
Яратилган вақти:
2019-08-15 16:43:46
Тадқиқотнинг мақсади сурункали панкреатитнинг ташқи секретор етишмовчилик хусусиятлари ва унинг ривожланиши билан ассоцирланган хавф омилларига боғлиқ ҳолда ташхислаш ва олдини олиш тамойилларини оптималлаштиришдан иборат.

Ўткир коронар синдромли беморларда катехоламинлар метаболизмининг бузилиши ва бирламчи медиаторлар яллиғланишининг ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шамсиддинова Альфия Сайфиддиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.132.2-008.64-036.11:577.152.311
Яратилган вақти:
2019-08-15 10:56:48
Тадқиқотнинг мақсади ўткир коронар синдромли беморларда симпато-адренал тизим функционал ҳолати, ҳамда яллиғланишнинг бирламчи медиаторлари фаоллиги хусусиятларини аниқлаш асосида ўткир коронар синдром кечишини башоратлаш ва эрта ташхислашни оптималлаштиришдан иборат.

Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёси асосида диуретик «Экустим» дори воситасини олиш технологияси.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Худойбердиев Оллоқул Исақович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
615.322: 615. 074: 615. 254.1
Яратилган вақти:
2019-08-09 18:44:40
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий доривор ўсимликлар қуруқ экстрактлари комбинацияси асосида янги диуретик «Экустим» дори воситасини таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирусли инфекция турли вариантлари шаклланиши ва кечишининг клиник-иммунологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Темирова Саодат Ёровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.98:578.825.11/.12:612.017.1-07-085
Яратилган вақти:
2019-08-09 14:09:59
Тадқиқотнинг мақсади герпесвирусли инфекция турли вариантлари шаклланиши ва кечишининг клиник-иммунологик жиҳатларини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит