Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Ayollar jaketi konstruksiyasini qurish va texnik modellashtirish” mavzusini o’qitishda o’quvchilarni amaliy ko’nikma va malakalarini rivojlantirish (Ayollar jaketi)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allabergenova Darmonjon Mammadjon qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:58:53
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi: kasb-hunar kollejlarida “Tikuv buyumlarini loyihalashtirish va modellashtirish” fanini o’qitish samaradorligini oshirishning yo’llari metodikasini ishlab chiqish

Ayollar trenchini texnologik jarayonini ishlab chiqish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Alieva Xulkar Raxmatilla qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:56:46
Diplom loyihasining maqsadi maxsus fanlar: chizma geometriya va muhandislik grafikasi, rasm va kostyum grafikasi, amaliy antropologiya va biomexanika, kostyum kompozitsiyasi va tarixi, menejment va marketing asoslari, tikuv buyumlari konstruksiyasi va texnologiyasi, tikuv buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari, texnologik jarayonlarni loyihalash kabi fanlani o’zlashtirish jarayonida olgan bilimlarni umumlashtirish, chuqurlashtirish va mustaxkamlashdan iborat.

Ingliz tilidan mustaqil ta’limda og’zaki nutqni rivojlantirish uchun


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F.I.Ilromhonova, D.X.Nishonova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:55:08
Mazkur metodik qo'llanma og’zaki nutqni rivojlantirish uchun moljallangan matnlar, matn yuzasidan tuzilgan, savollar hamda mavzuga oid so’z va iboralardan iborat. Ushbu ko’rsatma 18ta mavzudan iborat.

“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnining eshish bo’limidаn lаbоrаtоriya ishlаrini bаjаrish bo‘yichа


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Islambekova N. Abdurahmanova M. Umurzakova H.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:53:26
“Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi” fаnidаn tа’lim оlаyotgаn bakalavrlar uchun o’qitish dаsturigа muvоfiq lаbоrаtоriya mаshg’ulоtlаri bаrchа mаvzulаr bo’yichа o’tkаzilib, tаlаbаlаrni bilimini chuqurlаshtirish, fаngа munоsаbаtini yaхshilаsh, semestrlаr dаvоmidа bir хil ishlаshgа, hаmdа mахsus vа umumiy аdаbiyotlаr bilаn shug’ullаnishlаri kerаk bo’lаdi.

Elektrotexnika va elektronika


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Kaxxorov, S.Yuldashev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
128
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:51:19
“Elektrotexnika va elektronika” fanining raqamli sxemotexnika qismidan amaliyot mashg‘ulotlari uchun mо‘ljallangan bо‘lib unda raqamli qurilmalarda sonlarni ifodalash va arifmetik operatsiyalar, kombinatsion raqamli qurilmalar, ketma-ketlikdagi raqamli qurilmalar, generatorlar va impulslarni tanlovchilar, xotira qurilmalari, mikroprotsessorlar, mikroprotsessorli tizimlari kabi mavzularga mos misol, mashq, masalalar va savollar kо‘rib chiqilgan.

Методы и средства исследований


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Лайшева Э.Т. Валиева З. Ф. Саидмуратова С.С.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
256
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:47:43
Курс лекций подготовлен в соответствии с типовой программой по дисциплине “Методы и средства исследований”

Dizayn tariхi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.B.Kasimova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:45:38
Leksiyalar kursida dizayn tariхining asоsiy bоsqichlari yoritilgan: qadimiy, o’rta asrlar, kеch o’rta asrlar, ХIХ-ХХ asr va zamоnaviy dizaynni rivоjlanishi ko’rsatilgan kabi mavzularni qamrab olgan.

Sohaga kirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Islambekova, A.Eshmirzaev, U.Azamatov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
121
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:44:33
Ushbu leksiyalar kursi bakalavrlar uchun mo`ljallangan bo`lib, u «Sohaga kirish» fani bo`yicha pillani dastlabki ishlash, chuvishga tayyorlash, chuvish, xom ipakni yig`ib olish, eshish, paxtani dastlabki ishlash, yigirish, to’qima va trikotaj texnologiyasini o`z ichiga olgan.

Tadqiqot uslub va vositalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Mamatov, I.Abbazov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
115
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-21 08:39:16
O‘quv qо‘llanmada ilmiy tadqiqotlar asosiy usullari, tushunchasi, ta’rifi, va bosqichlari; izlanish metodikasi, ilmiy-texnikaviy axborotlarni о‘rganish va tahlil qilish haqida sо‘z boradi.

Гнойно – воспалительные осложнения переломов нижней челюсти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Зокир Кайимович
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
БухДТИ
Саҳифалар сони:
122
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-19 18:17:53
В монографии изложены современные сведения о патогенетических механизмах гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти и их клинических проявлениях. Представлены результаты собственных исследований: цитологический, бактериологический, иммунологический и биохимический анализ; оценка данных анкетирования; разработка программных моделей для диагностики, лечения и прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит