Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Biologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 15:51:35
«Biologiya» fanini o‘rgatish davrida talaba ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, texnika vositalarini energetikasi, o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan traktorlar va turli xil o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirish mashinalari, texnika vositalaridan foydalanish asoslari to‘g‘risida nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar hosil kiladi. Tuzuvchi: O.G‘. Xusanova

Management


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 15:47:10
Management is a set of activities designed to achieve an organiza tion's objectives by using its resources effectively and efficiently in a changing environment. Resources are used to accomplish the manager's intended purpose. Executed: Ibragimov I.

Management


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 15:41:04
Management is a set of activities designed to achieve an organization's objectives by using its resources effectively and efficiently in a changing environment. Resources are used to accomplish the manager's intended purpose. Composed I.Ibragimov

Teri va tanosil kasalliklari, oits


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 13:09:55
Ўқув-услубий мажмуа 3-курсда таҳсил олувчи Педиатрия факультети талабалари учун тузилган бўлиб унда асосан талаба фойдаланиши учун зарур бўлган маълумотлар билан бойитилган. Tuzuvchilar: Raxmatov O.B, Maxmudov F.A, Latipov I.I

Teri va tanosil kasalliklari, oits


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 13:02:59
Ўқув-услубий мажмуа 4-курсда таҳсил олувчи даволаш ва тиббий педагогика факультети талабалари учун тузилган бўлиб унда асосан талаба фойдаланиши учун зарур бўлган маълумотлар билан бойитилган. Tuzuvchilar: Raxmatov O.B, Maxmudov F.A, Latipov I.I

Science of Avicenna


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 12:53:27
This handbook is part of the higher education destinations of 4-year medical and medical-pedagogical faculties for additional training units, meets state standards and model curricula. Textbook learning modules that match the instructional hours of the program. The tutorial shows the types o f interactive methods of teaching technology. Fully described the life and work of Abu Ali ibn Sina, studied his priceless works. Was made by: Nurboyev F.E, Tilloeva Sh.Sh

Учение Ибн Сино


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 12:45:27
Данное учебно-методический комплекс входит в состав высшего учебного заведения 4-х курсов лечебного и медико-педагогического факультетов для подразделений дополнительного образования, соответствует государственным стандартам и типовым учебным планам. Учебные модули комплекса соответствующие учебным часам программы. В учебном комплекс показаны виды интерактивных методов обучения технологии. Составителы: Нурбоев Ф.Э

Yuqumli kаsаlliklаrda hamshiralik ishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 12:39:48
Ushbu o’quv uslubiy majmua yuqumli kasalliklarning oliy hamshiralik ishida asosiy klinik simptomlari, ularnig tashhisot prinsiplari, qiyosiy tashhisot aspektlari, shoshilinch holatlarda tez yordam ko‘rsatish choralari, shuningdek profilaktika asoslari (umumiy va maxsus) bilimlarini egallab olishga imkoniyat yaratadi. Bu o‘z navbatida organizmning faoliyatini va uning atrof-muhit bilan muloqotini, chuqurroq tushunib etishga asos yaratadi. Tuzuvchi: t.f.n.dots. Mirzoeva M.R.

Yuqumli kаsаlliklаr


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 12:31:16
O’quv-uslubiy majmua (O’UM) – davlat ta'lim standarti va fan dasturida bеlgilangan talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompеtеntsiyalarni shakllantirishni, o’quv jarayonini komplеks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan o’quv –uslubiy manbadir. Tuzuvchi: T.f.n. Хudoydodova S.G

Оftalmologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-18 12:20:55
Oftalmologiya oliy tibbiy ta'lim maktablarni asosiy fanlaridan biri bo`lib, shifokor tayyorlash tizimini nazariy va klinik fikr yuritish shakllanishini asosidir. Bu fan ko`z a'zolarining propеdеvtikasi, embriologiyasi, anatomiyasi, fiziologiyasi, kasalliklari, kasalliklarining klinikasi, etiologiyasi, patogеnеzi, patomorfologiyasi, tashxisoti, qiyosiy tashxisotini va davolash chora-tadbirlarini o`z ichiga oladi. Tuzuvchilar: Odilova G.R, Boboeva R.R..
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит