Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Zamonaviy elektron resurslarining ta’lim-tarbiya sifatini oshirishdagi ahamiyati.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xujmanov O’.M., Yaxyaev Sh. A., Ziyadullayev A.Sh.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:58:26
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov 2009-yil 5-dekabrdagi tantanali yig‘ilishdagi nutqida “O‘quv jarayoniga yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish diqqatimiz markazida bo‘lishi darkor. Ta’lim sohasida zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalar, internet tizimi, raqamli va keng formatli telekommunikatsiyalarning zamonaviy usullarini o‘zlashtirish, bugungi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan bunday ilg‘or yutuqlar nafaqat maktab, litsey va kollejlar, oliy o‘quv yurtlariga, balki har qaysi oila hayotiga keng kirib borishi uchun zamin tug‘dirishning ahamiyatini chuqur anglab olishimiz lozim ” deb ta’kidlab o‘tgan edilar.

The current methods of diagnosis and combined treatment of esophageal cancer


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sabirov J.R., Ibodulloev M.S., Ruzieva O.J.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:56:39
The assessment of efficacy of transhiatal esophagectomy with use of hybrid technology showed statistic difference in the volume of blood loss in comparison with traditional technique, thus in the main group accounted 361 ml, in control 578,2 ml. The time of operation was 303 20 min, in control - 363 20 min.

Quality of life of veterans with post-traumatic stress symptoms


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Khujmanov U., Murodullaev R
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:52:05
Introduction: the presence of residual post-traumatic symptoms is the norm rath¬er than the exception among Veterans with past or present post-traumatic stress disorer (PTSD), even during or after an efficacious treatment. Moreover, decrease in PTSD symptoms does not warrant a direct and equivalent increase in quality of life. There is considerable variability indices of quality of life among individuals with PTSD, sug¬gesting important individual differences. The objective of this study is to examine the relationship between post-traumatic symptom severity and quality of life among Vet¬erans consulting an operational stress injury (OSI) clinic.

Kursant va tinglovchilarning shaxs sifatida shakllanishida hamda rivojlanishida mustaqil tayyorgarlikning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xujmanov O‘.M Nasriddinov A.N., Ziyadullayev A.Sh.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:50:04
O‘zini rivojlantira oladigan, o‘zini bilimini oshira oladigan, hamda innovatsion faoliyat bilan shug‘ullana oladigan ijod qiluvchi mutaxassislarni shakllantirish oliv ta’limning asosiy vazifasi hisoblanadi.Oxirgi vaqtlarda oliy harbiy yurtlarida mutaxassislarni tayyorlash darajasi va sifatiga talablar anchagina oshdi. Zamonaviy professional - maqsadga intiluvchan, ishbilarmon, tashabbuskor, serg‘ayrat, mustaqil kabi sifatlarga ega bo‘lishi, ya’ni mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishi lozim.Buni natijasida oliy ta’lim tizimida kursant va tinglovchilarga u yoki bu fandan saboq berish vazifasi emas, balki ularni o‘zlarini hayoti davomida izlanishga va o‘zlarining bilimlarini yanada boyitishni o‘rgatish vazifasi yotadi. Bu maqsadlarga mustaqil tayyorlanish davomida erishish mumkin.

Klinik fanlarni o‘qitishda muammoli o‘qitish texnologiyasini qo‘llash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xujmanov O‘.M Nasriddinov A.N Siddiqov K. S.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:46:49
Hammamizga ma‘lumki hozirgi davrda ilm-fan jadal sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. Klinik fanlami o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarini keng joriy etish muhim masalalardan hisoblanadi. Jamiyatda turli fan sohalari, jumladan, klinik fanlar sohasida ham bilimlarning tez yangilanib borishi o‘qituvchi va ta’lim oluvchilar oldiga katta mas’uliyat yuklamoqda.

Anakinra - a promising new therapy for idiopathic recurrent pericarditis


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sirojov U., Khujmanov U., Ruzieva О J
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:44:54
Background. Idiopathic recurrent pericarditis (IRP) is a debilitating condition that can be recalcitrant to conventional therapy. Some patients develop steroid dependen¬cy with the attendant risks of systemic side effects and increased future recurrence. Anakinra is a recombinant human interleukin-1 receptor antagonist that reduces sys¬temic inflammatory responses. The aim of this study was to evaluate the therapeutic role of anakinra in IRP

Histologic-Morphologic peculiarities of intact and damaged menisci


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Khujmanov U., Egamberdiev A., Ruzieva O.J.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-02 18:43:30
Meniscus is characterized by diversified structure, which can be traced by light and scanning electron microscopes. The stratification of meniscus into vasularized and avascularized zones determines its function, and mainly its regenerative ability in the inju¬ries. The results of are not always satisfactory even after immobilization and systematic treatment of these injuries. This fact attracts attention of researchers to the problem.

Қозоғистон Республикасидаги диний ташкилотларига оид


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-01 17:22:27
Қозоғистон Республикасидаги диний ташкилотларига оид мавжуд маълумотлар таҳлили сўнги йилларда Қозоғистон Республикасида (ҚР) диний ташкилотлар сонининг ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Бугунги кунда ҚРдаги диний бирлашмалар сони кўпайиб, маҳаллий аҳолиси орасида, айниқса мамлакат жанубий вилоятларида турли диний ташкилотлар фаолияти ривожланиб бораётгани кузатилмокда.

К вопросу укомплектования Вооружённых сил Казахстана


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-03-01 17:21:24
Анализ имеющиеся информации свидетельствуют о том, что в последнее время в Республике Казахстан (РК) наблюдается реализации отдельных мер, направленные на развитие Вооружённых сил (ВС) страны. При этом, руководство РК ежегодно увеличивая расходы на обороноспособности страны, активизируя деятельности национальных компаний, специализирующихся к производству военной техники постепенно укомплектует соединение части Министерство обороны (МО) современными видами военной техники и вооружения.

Электрохимический способ переработки золотосодержащих бинарных сплавов, применяемых в стоматологическом производстве


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ш. Зиядуллаев, Ш.А. Яхяев, Х.У.Касимов, У.А.Акбаров
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-02-04 17:37:09
В металлургических производствах имеются отработанные кеки, шламы, хвосты и ломы, содержащие цветные и благородные металлы. Они являются техногенным сырьем для извлечения цветных и благородных металлов. Вовлечение в переработку такого металлсодержащего вторичного сырья (медный клинкер цинкового производства, лом свинца в аккумуляторном производстве, лом аффинажных ювелирных заводов) – потенциальный источник дополнительного наращивания мощности производства цветных и драгоценных (благородных) металлов. Разработка технологии выделения цветных и других ценных компонентов из вторичного сырья является актуальной проблемой. Для разделения и селективного извлечения цветных металлов предпочтение отдается гидрометаллургическому методу, в частности, электрохимическому рафинированию.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит