Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Информацион хуружларнинг олдини олишга қаратилган тарғиботнинг самарали воситалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хасонбоев Б.В.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-12-25 14:56:10
Бугунги воқелик мустамлакачилик сиёсатига асос бўлган мафкуралар ҳали завол топмаганини кўрсатмоқда. Хуллас, айтиш мумкинки, инсоният жиддий танлов олдида турибди. Дастлабки пайтларда асосан ижобий жиҳатдан баҳоланган глобаллашув, вақт ўтгач, танқидга учрай бошлади. Инсониятбу жараённитўғри ўзанга буюрса, охир – оқибат ўзи унинг қўлидаги ўйинчоққа айланиб қолиши ҳеч гап эмас. Чунки кенг миқиёсли интеграция ва глобаллашув жараёнлари жаҳон тараққиётининг хозирги пайтдаги муҳим хусусиятларидан бири эканиниэътироф этган ҳолда, уларнинг кучли мафакуравий таъсир кўрсатиш воситаси эканини ҳам унитмаслик даркор.

Inson resurslarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.G‘. Mavlyanov
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-12-25 14:53:30
O‘zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarini samarali tatbiq etish eng avvalo inson resurslaridan unumli foydalanishga bog‘liq. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganidek, «O‘zbekistonning xududiy boyligi va mulki uning mehnatsevar, sahiy va mehmondo‘st xalqidir». Jamiyatning eng oliy boyligi bo‘lgan xalqda abadiy qadriyatlar, qudratli salohiyat mujassam. Bu salohiyatni yuzaga chiqarish jamiyatimizni rivojlantirish va taraqqiy ettirishning juda kuchli omili bo‘lib hizmat qiladi. Inson omilini tadqiq etish uning resurs tarzidagi mazmuni va mohiyatini ham sifat, ham miqdor jixatidan ochib beradi.

Ҳарбий техник-амалий масалалар ечиш таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Э.Х. Ҳалимов
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-12-20 11:59:24
Ўзбекистон Республика Қуролли Кучлари учун кадрлар тайёрлаш, шахсий таркибни комол топтириш, уларнинг қалбидаги миллий истиқлол ғояси Она Ватанимизга садоқат туйғусини уйғотиш ҳарбий ананалар рухида тарбиялаш масалалари давлат сиёсатининг асосий устивор йуналишларидан бирига айналиб бормоқда.

Строительство и реформирование вооруженных сил КНР


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-12-18 16:10:16
Китайская народная республика Руководство НОАК (Народно-освободительная армия Китая, официальное название китайских ВС) осуществляет Центральный военный совет (ЦВС). При этом пост председателя ЦВС дефакто считается самым важным постом в КНР. Только после занятия этого поста человек становится полноправным руководителем страны. Соответственно, именно ЦВС и является в реальности главным руководящим органом КНР. При этом, кроме самого председателя, в ЦВС нет больше ни одного гражданского лица, он полностью состоит из представителей высшего генералитета, роль которого в руководстве КНР и КПК исключительно велика. ЦВС определяет основные направления военного строительства и развития НОАК, формирует военный бюджет, отвечает за проведение мобилизации и введения военного положения.

Interfaol o‘quv ko‘rgazmalarni yaratuvchi dastur


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Gulnora Abdullaeva
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-09-08 10:38:54
AutoPlay Media Studio – bu disklarga yozilganda avtomat ishga tushuvchi o‘quv ko‘rgazmalarni yaratuvchi dasturdir. Ushbu, diskga yozilgan dastur uncha katta bo‘lishiga qaramay o‘zida o‘quv ko‘rgazmalarni namoyish qilish uchun ko‘plab funksiyalar to‘plamini jam qilgan. AutoPlay Media Studio dasturi o‘quv ko‘rgazmalarini yaratish uchun ko‘plab vizual anjomlarga ega. Bu anjomlar yordamida “tez va oson” o‘quv dasturi yaratish mumkin. Ayniqsa, o‘quv dastirini yaratishda boshqa dasturlar va o‘quv materiallaridan (tasviriy, video, audio, animatsiya va h.k.) ham foydalanish imkonining mavjudligi ishni yanada osonlashtiradi.

Эр-хотин муносабатлари психологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эргешов М
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-07-27 19:48:40
«Тўйдан кейин боламнинг меҳрини биров билан бўлишиш – бу даҳшат!» Кундалик ҳаётимизда деярли хар бир янги оила она рашки билан тўқнашади. Аслида ҳар қандай она фарзандини ўзгалардан қизғанади. Лекин бу туйғу кўпинча ҳукмдор табиатли ёки шахсий ҳаётини йўлга қўёлмаган, ўзини фақат фарзанд тарбиясига бағишлаган аёлларда, ёлғиз оналарда жуда яққол кўзга ташланади. Улар доим фарзандини назорат остида ушлашга интиладилар ва унинг оила қуриш ниятини ваҳима билан кутиб оладилар. Чунки бу она ҳаётида кучли рақиб пайдо бўлишини англатади ва табиийки, тўйдан кейин эркатойи фақат унга қулоқ соладиган итоатли ўғил бўлмай қолиш хавфи тахдид солади. Хуллас онанинг бундай хавотирлари бир сўз билан «рашк» дейилади. Кимлардир бунга кўникиб, оила инқирозининг томошабинига айланса, яна кимдир исён кўтаради ёки бу вазиятдан чиқиш йўлларини излайди.

Таълим тизимини самарадорлигини оширишда инфармацион технологиянинг роли


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Байматова У
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-07-27 19:47:24
«Компютерлаштиришни янада ривожлантириш ахборот коммуникация технологияларини жорий етиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг фармонига асосан Каммуникациялаш буйича инсоният фаолиятида ёки илм, ишлаб чиқариш, таълим бошқа сохаларда янги компютер асри бошланди. Хозирги кунда компютерда ишлаш ва уни халқ хўжалигида қўллаш иккинчи саводҳонлик хисобланиб қолди, айниқса таълимда компютерлаштириш ўқитувчиларнинг талабаларни ўргатиш самарадорлигини оширишда ўзларини хам ўқишини интенсивлаштиради ва самарадорлигини оширишга олиб келади.

Сўзнинг кучи


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тилавов Б
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-07-27 19:45:55
Ҳаёт доимо очилиб ёпиладиган турли эшиклар қаторидир. Қувонч, хотиржамлик, саломатлик, фаровонлик ва меҳр эшикларини очаётган пайтда ўзингизни кузатинг, шунда ҳамдардлик, кечириш, озодлик, ўз қадрини билиш, ўзини ҳурмат қилиш нималигини биласиз. Сиз абадийсиз, ташвиш ортидан ташвишларга тушиш ҳолатларингиз тугамайди. Ҳаётда ҳаракатлана туриб инсон ўзининг хавфсиз эканлигини ўзига эслатиб туриши зарур. Ҳаммаси ўзгаради. Ҳаётдаги энг муҳим қадрият қўлга кирилгани эмас, аксинча, инсоннинг қандай шакллангани, ким бўлганлигидир. Мен одатимга кўра ҳамон ўрганаман ва бу ҳеч қачон тугамаслигига ишонгим келади. Бу сабоқлар менга ҳаётда фойдали бўлди.

Самостоятельная работа в процессе изучения общетехнических дисциплин как фактор формирования познавательной активности студентов технических вузов и курсантов ввоу


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хусанова Д.К.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-07-27 19:44:39
В данной статье излагается о новом информационном обществе, где преподаватель уже не может быть основным и единственным источником знаний об окружающем мире и традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает индивидуальной, самостоятельной и групповой деятельности на занятии, для чего необходимо научить студентов и курсантов различным способам работы. Современные требования к системе образования диктуют обеспечение высокого качества профессиональной подготовки, соответствующей требованиям работодателей, способствующей формированию социальной зрелости и развитию личности студентов и курсантов. Для этого необходимо решить две проблемы: разработать новое (основанное на профессиональных стандартах) содержание и развивать профессионально - ориентированные образовательные технологии.

Ролевая игра как активный метод обучения языку


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Усманова Д.Т.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-07-27 19:43:16
Политические, экономические и социальные проблемы, происходящие в Республике Узбекистан, обусловливают кардинально новые подходы к различным сферам жизни общества, в том числе и к области образования. Нашему государству, вставшему на путь демократического развития, необходимы высокообразованные, всесторонне развитые граждане, являющиеся, прежде всего личностью. Воспитание личности – первоочередная задача, поставленная перед образовательной системой Республики Законом об образовании и Национальной программой по подготовке кадров.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит