Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Mantiqut-tayr. Farididdin Attor


  
- 0 +
Даража:
Умумий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-12 09:12:43
«Mantiq ut-tayr» — Attorning eng mashhur masnaviysidir. Asar bir hikoyat bilan hoshiyalanib, orada yana ko‘p kichik hikoyatlar keltirilgan. Hoshiya hikoyaning asli Muhammad yoxud Ahmad G’azzoliyga nisbat beriladigan «Risola ut-tayr»ga borib taqaladi. Ibn Sinoning ham «Tayr qissasi» tasavvufiy asari bor. Bu risolada qushlar Anqoni podshoh etib saylash uchun uni izlab, uzoq orolga — jaziraga borishga ahd qilishadi. Yo‘lda ularning ko‘pi halokatga uchraydi. Yo‘lning oxiriga yetganlari - Anqoga: «Seni o‘zimizga podshoh saylash uchun keldik», deydilar. Anqo istig‘no ko‘rsatib, podshoh bo‘lmoq uchun ularga muhtoj emasligini aytadi va “Kelgan joylaringizga qayting”, deb buyuradi. Nihoyat ularning ahvoliga achinib, podshohlikni qabul qiladi. Attor bu hikoyani ko‘pgina tafsilotlar bilan ziynatlagan. Turli-tuman qushlarning Hudhud bilan suhbatlarida Attor husni ta’lil san’atidan foydalanib, g‘oyat yangi bir tarzda tasavvufiy, hikmatli fikrlarni ifodalaydi. Bundan boshqa, Anqo ismi o‘rniga shoir Simurg‘ ismini qo‘yish bilan «tajnisi murakkab» san’atidan foydalanib, «man a’rifa nafsaxu faqad a’rifa rabbahu» so‘zining ma’nosini go‘zal bir tarzda anglatgan (Kim o‘zligini bilsa, Allohi taoloni ham biladi). Simurg‘ni izlab kelgan qushlardan 30 nafari omon qoladi va oxiri «Simurg‘» (30 qush) o‘zlari ekanini anglab yetadilar. Boshqacha aytganda, odamlarning umr bo‘yi izlagan orzusi ularning o‘z qalbidadir. Gulshanriy 717-hijriyda «Mantiq uttayr»ga bir nazira yozgan bo‘lib, undan bizgacha kattagina parcha yetib kelgan. (Qarang: F. Teshner. Das futuvvat kapitel in Gulshexris alt osmanissher Barbeytug fon Atgars Mantiqut-tayr. (Olmoncha.) Turk adabiyoti namunalari. Istanbul, 1926).

Руҳлар исёни. Эркин Вохидов


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-11 09:19:38
Азиз шеърхон дўстларим! Сизга тақдим этаётганим бу достон оташип бенгал шоири Назрул Ислом ҳаёти ҳақида. Назрул Ислом исёнкор шеърлари билан бутун Ҳиндистон ярим оролини ларзага солган шоир эди. Унинг эркпарвар нидоси халқии бирлашмокқа, ўзаро диний эътиқодлар низосидан халос бўлиб, қабиҳ мустамлакачилик зулмига қарши жанг қплмоққа чорлади. Шоир номи бутун Ҳиндистонда исёнкорлик тимсоли бўлди. Унинг истеъдодини Робиндранат Токур олқишлади, юртининг, замонининг энг оловли шоири деб атади. Назрул Ислом ўз эътиқоди йўлида ёш жонини аямади. Шеъри билан, сўзи билан, ўзи нашр этган жаридаси (журнали) билан ҳуррият йўлида курашдн. Лекин тинимсиз тазйиқлар, ҳибс, қийпоклар окибат ўз пшини қилди. Шоир ўттиз бешга етмаган ёшида, айни ижоди қайнаган пайтда эсҳушидан айрилди. «Руҳлар исёни» Пазрул Исломпинг апа шу фожиали қисмати ҳақида. Умуман, шоирлик, нч- сонлик, фидоийлнк, эрк ташналиги ҳақида... Достоп сизларга ҳавола, азиз шеърхон дўстларим! Эркин Воҳидов

Алвидо қурол Эрнест Хеменгуэй


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-07 10:17:24
Эрнест Хеменгуэй Алвидо қурол романи урушнинг нақадар жирканч эканлиги ҳақида ёзилган асар бўлиб асарда муаллиф ўз кечмишларини баён этади.

Шовқин Эркин Аъзам


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-07 10:09:48
Роман, қисса ва бир туркум ҳикоядан таркиб топган ушбу тўпламни соғинч китоби, қўмсовлар китоби деса бўлади. Дарвоқе, ўтган ҳар бир лаҳза асли тарих, адабиёт эса асосан кечган воқелик – ҳолатлар, вазиятлар, тақдирлар тасвири билан иш кўради. Нафсиламри, кечаги кунлару қилмиш-қидирмишлардан қочиб-бекиниб яшаб бўлармиди, айтинг? Аммо муаллиф бунда ўтмиш умр соғинчи ёхуд одатдаги қўмсов – ностальгияни мақсад қилган эмас, бошқа дард, муддаолар ҳам борки, китобни ўқиганда англайсиз.

Захарли ҳаёт ёҳуд ишқ қурбонлари.


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-06 09:18:14
Жаддид маърифатпарвари Хамза Ҳакимзода Ниёзийнинг Захарли ҳаёт ёҳуд ишқ қурбонлари 4 пардалик фожеа асари.

Усмон Азим. Сайланма


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-06 09:13:38
Таниқли шоир Усмон Азимнинг бу китобига унинг сара шеърлари жамланди. Бу тўпламда шоир ижодига хос булган асосий мавзу – Дунёни ва Инсонни мукаммал кўриш орзусида яшаган шахс армони бутун кўлами, қарамақаршиликлари, фожиаю қувончи, ҳасрату умидлари билан гавдаланади. Шоир Дунёни самимий ёзади. Шоир шеъри айланган Дунё китобхон ҳис килиб турган дунёнинг суратига жуда яқин ва шу билан бирга аллақандай нурланган, кўнгилга ва руҳга мадад бергувчидир.

O'nta negr bolasi


  
- 1 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-05 14:11:24
O'nta negr bolasi Agata Kristi asari

Капитан қизи


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:55:18
Алексадр Сергевич Пушкиннинг Капитан қизи қиссаи

Ayyor quyoncha haqida ertak


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-02-27 10:36:48
Ertak — xalq ogʻzaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; toʻqima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar.

Karvon yo'llari


  
- 0 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Яратилган вақти:
2019-01-29 15:29:24
Ushbu kitob O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Yoshlar bilan ishlash bo‘limi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит