Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O`zbekiston tаbiiy geografiyasing o’rganish ob`yekti, maqsadi, vazifalari.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-24 10:09:48
O`zbеkistоn O`rtа Оsiyoning mаrkаziy qismidа jоylаshgаn. Uning hududining аsоsiy qismi Аmudаryo bilаn Sirdаryo оrаsidа bo`lib, mo`tаdil vа subtrоpik iqlim mintаqаlаridа o`rnаshgаn. O`zbеkistоn jаnubi-shаrqdа Tоjikistоn bilаn, shаrqdа Qirg`izistоn bilаn, shimоl vа shimоli-g`аrbdа Qоzоg`istоn bilаn, jаnubi-g`аrbdа esа Turkmаnistоn bilаn chеgаrаdоsh. Jаnubdа O`zbеkistоn Surхоn-Shеrоbоd vоdiysidа Аfg`оnistоn bilаn chеgаrаdоshdir. Bu yеrdа Аfg`оnistоn bilаn O`zbеkistоn chеgаrаsi Аmudаryo оrqаli o`tаdi.

Zarafshon mintaqasida turizmni rivojlantirishning geografik jihatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Oblaqulov Husan Abdusayit o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
101
Яратилган вақти:
2019-08-23 15:36:24
Mamlakatimizda turizm sohasiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq katta e’tibor berildi. Soha rivoji uchun barcha zarur tashkiliy–huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirda ham davom etmoqda. Bugungi kunda jahon xo’jaligida noishlab chiqarish tarmoqlarining hissasi muttasil oshib bormoqda.

Navoiy viloyati hududida zarafshon daryosi suvidan foydalanish masalalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ibragimov Xurshid Xayrullayevich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2019-08-23 15:33:27
Zarafshon daryosi Amudaryo va Sirdaryo havzalari o’rtasida joylashgan bo’lib, suvlilik darajasi jihatidan ulardan ancha kichik, lekin, uning Respublikamiz xalq xo’jaligidagi ahamiyati beqiyosdir. Hozirgi kunda qo’shni Tojikiston Respublikasi va mamlakatimizning Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari xalq xo’jaligi tarmoqlarining suvga bo’lgan talabi asosan shu daryo suvi hisobiga qondiriladi.

Topografiya va kartografiya asoslari fanini o`qitishning nazariy masalalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abduraxonova Gulbaxor
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2019-08-23 12:03:58
Eng yangi zamonaviy o`quv vositalari bilan ta’minlangan ta’lim muassasalarida eskidan qolgan o`qitish usullarining davom etishiga mutlaqo yo`l qo`yib bo`lmaydi” degan edi Prezidentimiz I.A.Karimov. Respublikamizdagi ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta’lim tizimiga yangicha qarashni, uni jamiyat talablari va shaxs ehtiyojini hisobga olgan holda jahon standartlari darajasiga ko`tarish, ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishni taqazo etmoqda. Pedagogik texnologiyalarni oliy ta’lim muassalari o`quv jarayoniga, xususan geografiya ta’limi o`quv jarayoniga tadbiq etish uchun keng imkoniyatlar mavjud, ammo hali keng tus olmagan.

O`zbekistonga hududi va madaniyati yaqin mamlakatlarning geografik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O`ktamov Obid
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2019-08-23 11:52:35
Insoniyat taraqqiyoti asrlar davomida turli xil fanlar va ularning yutuq¬lari asosida shakllanib, rivoj topib kelgan. Shu nuqtai nazardan fanlar tizimida geografiya fani ham o‘z mavqeiga ega va uning rivojida ko‘plab yangidan-yangi tadqiqotlar bo‘lishi tabiiy. Xususan, keyingi yil¬larda mustaqil respublikamizda an’anaviy iqtisodiy va ijtimoiy geografiya tobora rivojlanib borayotganligi ham, ko‘pchilikka sir emas.

O`zbekiston aholisining geografik joylashuvidagi tafovutlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O'razova Maftuna Xudoyberdievna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-08-23 11:47:22
Bugungi globallashuv jarayoni faol kechayotgan sharoitda geodemografik vaziyatlarni turli hududlarda bir-biridan tubdan farq qiluvchi xususiyatlarini hamda aholi rivojlanishining iqtisodiyot tarmoqlari bilan o’zaro aloqadorlikda ekanligini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish tezligi va aholi daromadlarining o’sishi, kommunikatsiya jarayonlarining rivojlanishi, qulay shart-sharoitlarga ega bо‘lgan mintaqalarga mehnat resurslarining intilishi va shu kabi holatlar hududlarning aholi rivojlanishiga muayyan darajada ta’sir ko’rsatib kelmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida rejalashtirilgan iqtisodiyotdan farqli о‘laroq, demografik jarayonlarga yangicha yondashishni va aholi sifatiy rivojlanishini global miqyosda ta’minlash imkoniyatlarini tahlil qilishni taqozo etmoqda.

Farg`ona iqtisodiy rayoniga iqtisodiy geografik ta’rif


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rustamova Mohiba Rahmatulla qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-08-23 11:31:48
O`zbеkiston Rеspublikasida amalga oshirilayotgan “Ta'lim to`g`risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ko`rsatilgan sohalarni amalga oshirib borib, jamiyatimizning kеlajagi uchun har tomonlama yеtuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning mohiyati, zamonaviy fan va tеxnikaning rivojlanish talablariga mos barkamol avlodni tarbiyalash masalalari izchillik bilan tahlil etilgan. Dasturda ko`rsatilgan dolzarb vazifalar va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari jamiyat taraqqiyotini har tomonlama yеtuk kadrlarsiz, ayniqsa o`qituvchilarsiz tasavvur etish qiyin. Malakaviy pеdagogik mutaxassislar tayyorlash esa ko`p jihatdan ularning mеtodik tayyorgarligiga bog`liqdir. Ayniqsa hozirgi axborot tеxnologiyalariga tayangan holda gеografik hodisa, voqеalarni hamda iqtisodiy gеografik tushuntirishlarni o`quvchilar, talabalar ongiga yеtkazish va shakllantirish har bir mutaxassis o`qituvchilardan yuqori ma'suliyat talab qiladi.

O'rta osiyo tabiiy geografiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Alibekov A
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
125
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:59:01
O'rta Osiyo hududiy jihatdan Yevroosiyo materigining o'rtasida joylashgan. O'lkaning geografik o'rni, subtropik iqlimli O'rta yer dengizi mamlakatlari kengligiga to'g'ri keladi. Bu iliq mo'‘tadil va subtropik tabiatli mamlakatlardir.

Nurota tog‘-o‘rmon qo‘riqxonasining ekoturistik imkoniyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Ahmedov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:48:53
Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog`lomlashtirish, ma`rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan bir yil muddatga jo`nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.

Sangardak daryosining gidrologik tavsifi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Djuraboyeva Nodira Fazliddinova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:45:07
Arid iqlimli rayonlar, jumladan O‘zbekistonning tabiiy geografik va iqlim xususiyatlari qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishni sug‘orishsiz amalga oshirib bo‘lmasligini taqozo etadi .
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит