Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Die eigenschaften des deutschen vokalsystems.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yahyoxonova SH.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:52:54
Ishda nemis tili fonemalari tizimi, ularning fonetik va fonematik xususiyatlari, bu xususiyatlarga asos bo`ladigan fiziologi, akustik omillar haqida fundamental adabiyotlarga tayangan holda fikr bayon qilingan. Mavzuni yoritishda talaba sohaga oid adabiyotlarda bayon qilingan ilmiy xulosalarga asoslangan, fikrlarini ilmiy bayon qilishga harakat qilgan va amaliyot bilan bog`lay bilgan. BMI kirish, asosiy qism, xulosa va adabiyotlar ro’yxatidan iborat.

Chet til o’qitishdа onа tili interferentsiyasi vа uni bаrtаrаf etish muаmmolаri.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toshmatova D.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:49:48
BMIda ona tili uning mohiyati va uning chet tillarni o`rganishdagi o`rni va roli ko`rsatilgan. Shu bilan birga chet tillarni o`rganish jarayonidagi ona tili interferensiyasi batafsil tahlil qilingan. Chet tillarni o`rganishdagi til va nutq mashqlarining o’rni, talaffuzni o’rgatish metodlari, xorijiy tillarni o'qitish amaliyotida ona tilining chet tilga aralashishi natijasida paydo bo'ladigan xatoliklarni aniqlash ishlari olib borilgan.

Gyotе shе’riyati pоetikаsi vа uning o’zbеkchа tаrjimаsi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmatova Z.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:48:12
Bitiruv malakaviy ishda buyuk nemis adibi, shoir va mutafakkir Iohann Volfgang Gyote she'riyati poetikasi va uning tarjimaviy talqini borasida fikr yuritiladi. Malakaviy ishda dastlab Gyote hayoti va ijodi tavsiflanib, undagi she'riyatning shakllanishi tadrijiy tavsiflanadi. So‘ngra she'riy asnoda yaratilgan asarlari xususiyatlari va tarjimadagi talqini borasida tahliliy mulohalar bayon qilinadi. Ishda shoirning “Tungi sayyoh” lirik she'rining poetikasi va tarjimada qayta yaratilishiga munosabat beriladi. Olib borilgan kuzatishlardan amaliy xulosalar va tavsiyalar keltiriladi

Fonetikа vа fonologiyaning o`zаro munosabatlari tаhlili.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kamalova N.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:46:37
BMIda fonologik tasnif va tahlilda fonemalar paradigmatik va sintagmatik jihatdan o’rganilgan. Fonemalarni paradigmatik planda o’rganish orqali qiyoslanayotgan fonemalarning farqlovchi (differentsial) va farqlanmaydigan (nodifferentsial) belgilarini aniqlash ishlari olib borilgan. Paradigmatik munosabat orqali fonemalarning qanday belgilardan tashkil topgan umumlashma ekanligi belgilangan.

Ta’limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O.Shukurova, T.Jo‘rayev va F.Shodiyev
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
80
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:36:32
Ushbu uslubiy ko`rsatmalar O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining 2018 yil 25-avgustning 744-sonli buyrug’I bilan tasdiqlangan “Ta’limda axborot texnologiyalari” fanining o`quv dasturiga muvofiq tayyorlandi. Mazkur uslubiy ko’rsatma pedagogika sohasining barcha bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun mo’ljanlangan bo’lib, qo’llanmada fanning laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish usullari va tartibi, mustaqil bajarish uchun topshiriqlardan tashkil topgan.

Modalwoerter und modalverben im deutschen.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Avazova Z.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:29:22
In dieser Magisterarbeit geht die Rede über die Besonderheiten des Deutschen Garammatikunterrichts in der Anfangs Stufe. Die Autorin beschreibt zuerst die Geschichte und die Herstellung des Problems Grammatik im fremdsprachlichen Deutschunterricht, analysiert verschiedene Hinsichten und Meinungen der berühmten Wissenschaftler über die Rolle und die Funktion der Grammatik, zeigt die Einstimmungen mit Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, gibt ihre Vorschläge aus eigene Erfahrungen in usbekischen Schulen

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan Laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O.P.Shukurova va F.Yu.Shodiyev
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
78
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:27:01
Birinchi prezidentimiz I.Karimov ta‘biri bilan aytganda,―Bugun biz tez sur‘atlar bilan o‘zgarib boraytgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o‘ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bu davrni turlicha ta‘riflab, har xil nomlar bilan atamoqda. Kimdir uni ogi‘rliksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamoqda. Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig‘iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, «ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q», deb beparvo qarab bo‘lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan ko‘p yillar orqada qolib ketishi hech gap emas.

Abdulla Qahhor hikoyalaridagi olmoshlar tarjimasi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdubannayeva Sh.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:27:00
Malakaviy ishda nemis va o‘zbek tillaridagi olmoshlar o‘zbek adibi Abdulla Qahhor hikoyalarining nemis tilidagi tarjimalari bilan qiyoslash asosda yoritiladi. Muallif dastlab Abdulla Qahhor hikoyalarida olmoshlarning ishlatilishi hamda ularning nemis tiliga tarjima qilish usullariga munosabat bildirib, o‘zbek-nemis olmoshlarining o‘ziga xos va farq qiluvchi jihatlarini ko‘rsatib beradi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko‘ra buyuk o‘zbek adibi qo‘llagan olmoshlarni nemis tiliga o‘girganda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar ko‘rsatib beriladi. Malakaviy ish so‘ngida olib borilgan ish natijalaridan kelib chiqadigan foydali tavsiyalar beriladi.

Операциялар тадқиқоти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Хуррамов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:24:49
Юқорида кўриб ўтдикки, заҳирани бошқариш масаласида ҳаражат функция (мақсад функция) қуйидаги кўринишда бўлади. Ct(xt,it)=Ct(xt)+ht(it) бу ерда Ct(xt) 0, Ct(0); ht(it) 0, ht(0)=0, Ct(xt)- ишлаб чиқариш, ht(it)- заҳирани сақлаш ҳаражатларини билдиради. Бундан ташқари мувозанат тенгламаси it=it-1+xt-Dt, бўлиб i0=0 ва Dt0 шартлари бажарилиши керак. Агар Ct(xt), ht(it) лардан маьлум шартлар талаб қилинса, масалани ечиш анча енгиллашиши мумкин. Бундай шартлардан бири, уларнинг қавариқ бўлишлигидир.

Qayta tiklanuvchan energiya manbalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.А.Вардиашвили
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
202
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:23:33
Insoniyat hayoti davomida tabiat tomonidan minglab yillarda tо‘plangan energiyadan foydalanib kelinmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal samaradarlik olish maqsadida doimo takomillashib bormoqda. Energetika insoniyat hayotida muhim rol о‘ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas bog‘liqdir. Masalan inson о‘zining evolyutsion rivojlanishining navbatdagi о‘rami shamol va suv energiyasidan foydalanishga olib keldi, natijada birinchi suv va shamol tegirmonlari, suv charxpalaklari, о‘z harakati uchun shamol kuchidan foydalanuvchi yelkanli kemalar paydo bо‘ldi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит