Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Geografiya 8-sinf


  
- 1 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
P.G'. Musayev, J.P. Musayev
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
„Sharq“ Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi
Саҳифалар сони:
161
УДК рақами:
91(575.1)(075)
Яратилган вақти:
2019-03-05 16:51:21
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6- sinf o‘quvchilari uchun darslik

География таълимида инновацион педагогик технологияларни қўллаш (6 синф материклар ва океанлар табиий география курси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Матназарова Г.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-02-20 17:36:44
Битирув малакавий ишида География таълими жараёнида “География талимида инновацион педагогик технологияларни қўллаш (6-синф материклар ва океанлар табиий география курси мисолида)” мавзуси бўйича илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилган.

Go'zaning ' ''Buxoro8''va ''Buxoro-10'' (Sardor) navlarida feneologik kuzatishlar va ularni o'qitish uslublari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
To'rayeva N.M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-02-06 15:21:19
Mazkur ishda g'o'zaning ''Buxoro-8''va Buxoro-10 (Sardor) navlarida fenologik kuzatishlar va ularni o'qitish uslublari mavzusiga oid adabiyotlar tahlil qilingan ,ushbu mavzuni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalning qo'llanishi keltirilgan.

Kogon tumani geografiyasi:tabiiy va iqtisodiy jihatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ergashev A.K.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-02-06 14:51:05
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Kogon tumanining tabiiy (geologik va yer usti tuzilishi ,foydali qazilmalari ,iqlimi,ichki suvlari ,tuproq o'simlik va hayvonot dunyosi)va ijtimoiy iqtisodiy (ma'muriy hududiy tuzilishi ,aholisi va mehnat resurslari,sanoati ,qishloq xo'jaligi,transporti)geografikxususiyatlari yoritilgan.

Buyuk geografik kashfiyotlar davrida Xristofor Kolumbning sayohatlari va uning geografik ahsamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Karimova S.I.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-02-06 14:49:30
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Buyuk geografik kashfiyotlar davrigacha G'arbiy Yevropadagi ahvol ,bu davrda geografiya fanining rivojlanishi ,buyuk geografik kashfiyotlarning o'rganilishi tarixi ,Xristofor Kolumb sayohatlari va uning geografik ahamiyati yoritilgan.

Buxoro vohasi tuproqlarida sho'rlanish jarayonlari va sho'rlanishga qarshi chora tadbirlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Azimov L.E.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-02-06 14:43:34
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Buxoro vohasining tuproq, iqlim sharoitlari,voha tuproqlarida sho'rlanish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar va voha tuproqlarida sho'rlanishga qarshi chora-tadbirlar keltirilgan

Муъжам ал-булдон асари ва унинг муаллифи ҳақида


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тошов Х.Р
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:38:10
Ушбу мақолада "Муъжам ал-булдон" яъни "Адиблар луғати" деб номланган географик луғат ва унинг муаллифи Ёқут Ҳамавий ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Тупроқ унумдорлигини оширишда соя эканининг аҳамияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жумаев Ф., Сафарова Н.
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:15:54
Ушбу илмий мақолада соя ўсимлиги, унинг аҳамияти, дунё миқёсида соя етиштириш, Ўзбекистонда экиладиган навлари ҳамда тупроқ унумдорлигини оширишдаги роли келтирилган.

Бухоро воҳаси тупроқлари ва уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича илмий тавсиялар


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Артикова Ҳ.Т., Шарипов О.Б., Назарова С.М., Бафоева З.Ҳ.
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:13:15
Ушбу мақолада ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, суғориш ишларни ривожлантириш, янги ерларни ўзлаштириш ва бошқа мелиоратив тадбирлар дехкончиликнииг маданий савиясини белгилаб бериши, қишлоқ хўжалигининг иқтисодий ривожланишига асосий омил бўлиши, республикамизнинг 4304,32 минг гектар суғориладиган ерларнинг асосий кисми (50%га якин) турли даражада шўрланган тупроқларини ташкил этиб, бу холат суғориладигаи ҳудудларда қишлок хўжалиги экинларининг умумий хосилдорлигини пасайтириши каби масалалар ёритилган

Iqtisodiy geografiya asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mavlonov A.M.
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-02-06 10:28:27
Ushbu ma'ruzalar matnida hozirgi zamon iqtisodiy geografiya fanining obyekti va predmeti ,asosiy tushunchalari hamda ayrim qonuniyatlari to'g'risida so'z yuritiladi.Shuningdek ,unda ishlab chiqarishni ijtimoiy va hududiy tashkil etish shakllarining hamda moddiy ishlab chiqarishning tarmoqlari -sanoat,qishloq xo'jaligi va transport geografiyasining ham qisqacha mazmuni berilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит