Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Nurota tog‘-o‘rmon qo‘riqxonasining ekoturistik imkoniyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Ahmedov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:48:53
Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog`lomlashtirish, ma`rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan bir yil muddatga jo`nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.

Sangardak daryosining gidrologik tavsifi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Djuraboyeva Nodira Fazliddinova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:45:07
Arid iqlimli rayonlar, jumladan O‘zbekistonning tabiiy geografik va iqlim xususiyatlari qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishni sug‘orishsiz amalga oshirib bo‘lmasligini taqozo etadi .

Kataqo’rg’on va oqdaryo suv omborlari suvini loyqalik rejimi va ularni loyqalik darajasini qiyosiy baholash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bozorova O
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
91
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:03:49
Mazkur magistrlik dissertatsiyasining asosiy maqsadi Kattaqo’rg’on va Oqdaryo suv omborlarining suvining loyqaligini o’rganish va solishtirish, sedimentatsiya balansi muammolarini o‘rganish va sedimentatsiya balansi tenglamasi elementlarini miqdoriy baholash masalalarini O’rta Zarafshon havzasi suv omborlari misolida yoritishdan iboratdir.

Orol dengizi qurishining quyi amudaryo landshaftlariga ta’siri va geoekologik oqibatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xayitbayev Abror Ismoilovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
88
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:59:34
Mavzuning dolzarbligi. Bugunga kelib, regional ekologik muammodan global ekologik muammoga aylangan Orol va Orolbo’yi muammosi nafaqat O’rta Osiyo, balki, jahon jamoatchiligining ham e’tiborini tortmoqda. Bu borada, Prizedent I.A.Karimovning qator nufuzli tashkilotlar va davlatlar rahbarlarining yig’lishlarida so’zlagan nutqlari hamda BMT bosh kotibi Pan Gi Munning 2010-yilning 5-aprelida davlatimizga tashrifi chog’ida mazkur muammo yuzasidan bildirgan fikrlari mavzuning o’ta dolzarbligidan dalolat beradi.

Теория и практика современной науки


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абипов Рустем Камалович Кайпов Кыдырбай Пахратдинович
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:51:52
В условиях каракалпакстана изучены морфо-биологические особенности двух образцов vigna франция –3610 и Узбекистан – 53. Изученные цветки образцов vigna – мотыльковые. По биологии цветения выявлено, что у изученных образцов характерно утренний тип цветения. У обоих образцов vigna в условиях культуры Каракалпакстана вегетация проходила успешно. Род Vigna Savi. относится к трибе Phaseoleae Bronn. и подтрибе Phaseolinae Taub. По систематическому положению близок к роду Phaseolus L. и роду Dolichos L. По ботаническим признакам часто вигну принимали за фасоль.

XXI ғасырдағы ғылым және білім


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Ю.Ибрагимов, П.Халмуратов, А.К.Саитова, Р.К.Абипов, М.Г.Сабирова
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:48:39
Мавзунинг долзарблиги. Қизилмия Амударёнинг қуйи худудларида кенг тарқалган, илдиз–хомашёси экспорт боп қимматли ўсимликлардан бири бўлиб ҳисобланади. Унинг илдизидан олинган кимёвий моддалар озиқ-овқат, кимё, рангли металлургия ва бошқа саноат соҳаларида ишлатилади. Минтақада бу ўсимликнинг илдиз-хомашёсини йиғиш ва уларни чет давлатларга экспорт қилиш ишлари ўтган асрнинг 50-йилларида бошланган.

Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdulqosimov A.A., Yarashev Q.S.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
501
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:22:51
Tabiatga inson ta’sirining yildan-yilga ortib borishi, o‘z navbatida tabiat qonuniyatlarini chuqur bilishni, shuningdek, tabiat va uning resurslaridan tejab tergab, oqilona foydalanishni talab etadi.

Gidrobiontlar ekologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Fayzullayev Burxon Fayzullayevich
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamSU
Саҳифалар сони:
211
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:56:42
Suv – bu hayot uchun zarur vosita emas, hayotning o’zidir. Zero tabiatdahar qanday tirik jonzot borki, uning hayotini suvsiz tassavvur qilib bo’lmaydi. Suv va suv resurslaridan foydalanish, uni asrash va muhofaza qilishni rejalashtirish davlat boshqaruvi va tartibga solish faoliyatining eng muhim vosita va mexanizmi hisoblanadi. Yer yuzidagi suv resurslaridan ooqilona foydalanish to’g’risidagi global miqyosda chiqarilgan qarorlarda Markaziy Osiyoning suv havzalari va ularni muhofaza qilishga katta e’tibor qaratiladi.

ЦОРАЦАЛПОЕИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ ТАРМСЩЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЖОЙЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ембергенов Н.Ж., Турсынов М.Ж\
Яратилган вақти:
2019-08-21 12:23:26
Ер шарида икдим, сув, тупрок, рельеф, усимлик ва хдйвонот дунёси, казилма бойликлар каби табиий шароит ва ресурслар тенг таксимланмаган. Айнан ушбу холат география фанининг илмий ва амалий ахамиятини асослаб, худудий мехнат таксимотини белгилаб беради. Шу боне, хар бир мамлакатда саноат тармокларини баркарор ривожлантириш, уни модернизациялаш ва ишлаб чикариш кучларини худудий ташкил этишда табиий шароит ва ресурслар катта ахамият касб этади.

“ГЕОГРАФИЯНИНГ МИНТАКАВИЙ МУАММОЛАРИ”


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Urinbaeva F.B., Avezimbetov N.
Яратилган вақти:
2019-08-21 12:20:07
Bugungi kunda dunyo xaritasida hayvonlarga bog'liq tarzda vujudga kelgan joy nomlari ko'p uchraydi. Hozirgi vaqtda mavjud bo’lgan bunday nomlami tahlil qilish bilan qadimda ayrim hayvonlar tarqalgan hududlami ham aniqlash mumkin. Hayvonotlarga bog’liq nomlangan joy nomlari toponimikada -zootoponimlar deb ataladi
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит