Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тошпўлатов Саъдулла Мамаражабович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
517.984
Яратилган вақти:
2018-09-18 13:19:47
Тадқиқотнинг мақсади v- ўлчовли панжара Z v да изотроп аралашмали ферромагнит Гейзенберг моделидаги, худди шунингдек, ногейзенберг аралашмали изотроп ферромагнит моделидаги икки магнонли система энергия операторининг муҳим спектри структурасини ва дискрет спектрини тавсифлашдан иборатдир.

Озод ва икки жинсли популяцияларда ночизиқли динамик системалар траекторияларининг асимптотик ўзини тутиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жамилов Уйғун Умурович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2018-09-18 13:07:38
Тадқиқотнинг мақсади чекли ўлчовли симплексда аниқланган Вольтерра, қатъий новольтерра квадратик стохастик операторлари ҳамда группага ва графларга мос квадратик стохастик операторлари траекторияларни тадқиқ этишдан иборат.

Қалин анизотроп пластиналарнинг бимоментли назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усаров Махаматали Корабоевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
539.3
Яратилган вақти:
2018-09-17 10:41:30
Тадқиқотнинг мақсади фазовий кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини ва бимоментларни инобатга олиш ҳисобига қалин анизотроп пластиналарнинг назариясини такомиллаштириш ва турли ташқи кучлар таъсирида бўлган конструкция элементлари, бино ва иншоотлар статик ва динамик масалаларини ечиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сунъий опал ва унинг асосидаги нанокомпозитлар люминесценцияси хусусиятлари ва фотонли тақиқланган зонаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шаймарданов Зафар Шапаатович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
546.26.043:535
Яратилган вақти:
2018-09-07 11:05:20
Тадқиқотнинг мақсади сунъий опалларнинг сирт нурланиш марказларининг табиатини, опал ва унинг бўшлиқларига киритилган элементлар люминесценциясининг спектрал-кинетик хоссаларига фотонли тақиқланган зонасининг таъсирини аниқлашдан иборат.

Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шарипов Мирзо Зокирович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
538.1:548
Яратилган вақти:
2018-09-06 10:13:51
Тадқиқотнинг мақсади нодир ер феррит-гранатларнинг магнит ориентацион фазавий ўтишлардаги домен структураларининг ўзгариш қонуниятларини аниқлаш ҳамда домен структурасининг бу ўзгаришлари билан боғлиқ магнит материалнинг амалий тавсифлари (домен чегараларининг ҳаракатчанлиги, магнит қабул қилувчанлик, коэрцитив куч ва ҳ.к.) ўзгаришини аниқлашдан иборат.

A Couchy Goursatproblem for generalized Euler-Poisson Darboux equation


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А. Қ. Ўринов, А. Исмоилов, А. Маманазаров
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:51:48
Мазкур мақолада умумлашган Эйлер-Пуассон-Дарбу тенгламаси учун характеристик учбурчакда Коши-Гурса масаласи ўрганилган. Масала ечими Риман усули билан топилган.Масала ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги ҳақидаги теоремалар исботланган.

Сингуляр коэффицентли аралаш параболик ва параболо гиперболик тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Маманазаров Азизбек Отажон ўғли
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:45:06
Мазкур магистрлик ишида сингуляр коэффициентли аралаш параболик ва параболо гиперболик тенгламалар учун турли локал ва нолокал масалалар қўйилган. Қўйилган масалалар ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги исботланган. Бунда энергия интеграли ва интеграл тенгламалар методларидан фойдаланилган.

ЎТА КИЧРАЙТИРИШ( АНТИГИПЕРБОЛА)” КОНЦЕПТИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ ВА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ( ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАТЕРИАЛИДА).


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdurahimova Feruza Baxodirovna
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:44:03
Mazkur dissertatsiyada antigiperbola, yta`ni kichraytirishning eng kuchli ko`rinishi ikki tipdagi misollarda ularning lingvokognitiv va lingvokulturologik jihatdan o`ziga xos farqli va o`xshash tomonlari ko`rsatib o`tilgan.

Параболо-гиперболик типдаги юкланган тенгламалар учун


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тоштемиров Баҳодиржон Ҳаётжон ўғли
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:39:09
Ушбу диссертацияда псевдопараболик типдаги учинчи тартибли модел дифференциал тенглама учун чегаравий масалаларнинг ошкор кўринишга эга ечими топилган. Алмаштириш операторлари усули ўрганилиб бу усул ёрдамида сингуляр коеффициентли псевдопараболик типдаги учинчи тартибли тенглама учун характеристик чегаравий масала ечими ошкор кўринишда топилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит