Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бошқарувлар аралаш чегараланишларга эга ҳолда чизиқли ва ночизиқли динамик системалар учун бошқарув ва қувиш масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сотволдиев Акмалжон Иброхимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.977.5/.978.4
Яратилган вақти:
2020-07-06 19:10:50
Тадқиқотнинг мақсади бошқарувларга мос равишда интеграл ва йиғинди чекловлар қўйилган чизиқли дифференциал ва дискрет система-ларда бошқарувчанлик ва қувиш масалалари ўртасида боғлиқлик ўрнатиш, ҳамда ночизиқли дифференциал қувиш ўйинларини параллел яқинлашиш методи орқали ечишдан иборат.

Тақсимланган параметрли системаларда эволюцион жараёнларнинг бошқариш масалаларини ечиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мустапоқулов Хамдам Янгибоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.977.56
Яратилган вақти:
2020-07-06 19:04:27
Тадқиқотнинг мақсади параболик ва гиперболик типдаги тенгламалар билан тавсифланган бошқарув системаларига нисбатан кўп қийматли акслантиришнинг инвариантлигини ўрганиш, чексиз дифференциал тенгламалар системаси орқали берилган бошқарув масалалари учун бошланғич нуқтадан нол нуқтага ўтиш учун оптимал бошқарувни қуриш ва оптимал вақтни аниқлашдан иборат.

Ўрама кўринишдаги гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядроларни аниқлаш масалаларини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Дурдиев Умиджон Дурдимуратович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.958
Яратилган вақти:
2020-07-04 20:48:18
Тадқиқотнинг мақсади ўрама кўринишдаги иккинчи даражали гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядрони аниқлаш тенгламасини ечиш усулларини яратиш, диагонал матрица функциясини ёпишқоқ-эластик тенгламалар системасидан аниқлаш, ҳамда ушбу тескари масалаларнинг ечимини ягоналигини, турғунлигини ва мавжудлигини ўрганишдан иборат.

Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмонов Ўктам Содиқович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.55
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:36:33
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи ва учинчи тип матрицавий шарларда автоморфизмларни топиш, иккинчи ва учинчи тип шарларда топилган автоморфизм ёрдамида Бергман, Коши-Сеге ва Пуассон ядроларини ҳисоблаб, шу ядролар асосида интеграл формулалар топиш, учинчи тип матрицавий шарда Морера теоремасини исботлаш, учинчи тип матрицавий шарда голоморф давом эттириш масаласини тадқиқ қилишдан иборат.

Бир ўлчамли симплексда аниқланган кубик стохастик операторнинг қўзғалмас нуқталари ҳақида


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яратилган вақти:
2020-06-24 16:15:05
Ушбу ишда бир ўлчамли симлексда коеффициентлари қатиий мусбат аниқланган кубик стохастик операторларнинг қўзғалмас нуқталари ўрганилган.Чекли ўлчамли симлексда аниқланган кубик стохастик операторлар билан адабиётларда танишиш мумкин.

Силжишли функционал операторларнинг тескарилашувчанлик шартлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Худойбердиева А
Яратилган вақти:
2020-06-24 16:14:09
ушбу мақолада силжишли функционал операторларнинг тескарилашувчанлик шартлари мисоллар ёрдамида ёритилган.

Yuqori yarim fazoda martinelli –boshner integralini hisoblash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Пошоқулова Моҳигул
Яратилган вақти:
2020-06-24 16:13:01
Рассмотрим двухмерное комплексное просранство точками которого являются пример.

Кечикувчи аргументли дифференциал тенгламалар билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларни ҳал этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамадалиев Нуманжон
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.957
Яратилган вақти:
2020-06-22 12:31:33
Тадқиқотнинг мақсади. Мазкур диссертация ишининг асосий мақсади ўйинчиларнинг бошқарувларига геометрик, интеграл ва турли чегаралар қўйилган ҳолларда кечикувчи аргументли дифференциал тенглама билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларга нисбатан дифференциал ўйинлар назариясининг қувиш масалаларини янги синфини ечишдан(ҳал этишдан), ўйинчиларнинг бошқарувларига турли чегаралар қўйилган ҳолларда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системалар синфида қувиш ва учрашишдан четлашишнинг ўйин масалаларини ечишдан ҳамда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системага нисбатан бошқарувга геометрик ва интеграл чегаралар қўйилган ҳолларда берилган ўзгармас кўп қийматли акслантиришнинг кучли ва кучсиз инвариант бўлишлигини тадқиқ қилишдан иборат.

Икки суюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли бир ўлчамли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамасолиев Бахтиёр Журамирзаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.957
Яратилган вақти:
2020-06-17 22:57:15
Тадқиқотнинг мақсади қўшсуюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш ва диссипатив ҳолда Бюргерс типли тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечишдан иборат.

Параболик типдаги нодивергент ночизиқли системалар билан ифодаланувчи жараёнларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Матякубов Алишер Самандарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.957
Яратилган вақти:
2020-06-17 22:52:02
Тадқиқотнинг мақсади бир жинсли ва ўзгарувчан зичликли муҳитларда манба ёки ютилишга эга квазичизиқли параболик типдаги нодивергент тенгламалар системалари (crosswise) билан ифодаланувчи жараёнларнинг ночизиқли математик моделларининг сифат хоссаларини сонли ва аналитик тадқиқ этиш, ночизиқли чегаравий масалаларни сонли ечиш учун дастурий воситалар мажмуини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит