Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Френел линзаси асосидаги қуёш нурида ишлайдиган лазерлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шерниёзов Анваржон Ахмеджонович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-09-09 10:57:53
Тадқиқотнинг мақсади - Френел линзаси асосидаги концентраторлардан фойдаланиб қуёш энергиясини лазер энергиясига айлантириш самарадорлигини оширишга тўсқинлик қилувчи асосий омилларни аниқлаш ва Френел линзасига асосланган қуёш концетраторлари базасида юқори самарадорликка эга бўлган лазер қурилмаларини ишлаб чиқиш ва яратиш бўйича ечимлар таклиф қилиш.

Атомик фон Нейман алгебраларининг нокоммутатив симметрик фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азизов Азизхон Нодирхон ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2021-09-08 21:53:19
Тадқиқотнинг мақсади кетма-кетликлар симметрик фазолари учун, ҳамда компакт операторларнинг Банах идеаллари учун маълум эргодик теоремалар вариантларини олишдан иборат.

Атомик фон Нейман алгебраларининг нокоммутатив симметрик фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азизов Азизхон Нодирхон ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2021-09-07 22:43:38
Тадқиқотнинг мақсади кетма-кетликлар симметрик фазолари учун, ҳамда компакт операторларнинг Банах идеаллари учун маълум эргодик теоремалар вариантларини олишдан иборат.

Гоносомал эволюцион оператордан ҳосил қилинган траекторияларнинг асимптотик характери


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абсаламов Акмал Толлибоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2021-08-31 17:15:33
Тадқиқотнинг мақсади гоносомал эволюцион операторидан ҳосил қилинган дискрет вақтли динамик системаларда ихтиёрий бошланғич нуқта учун траекториянинг лимит нуқталари тўпламини тўла тавсифлашдан иборат.

Ҳақиқий факторларнинг қисм факторлари ва уларнинг индекслари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Болтаев Ҳабибжон Ҳамитович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2021-08-31 17:11:23
Тадқиқотнинг мақсади ҳақиқий С* ва фон Нейман қисм алгебраларининг индекслари топиш ва уларга мос графларнинг юқоридан тўртга яқин бўлган чекли факторнинг келтирилмайдиган гиперфинит қисм факторларини қуриш.

GaP ва GaAs асосидаги таркибида висмут атомлари бўлган кўп таркибли гетеротузилмаларнинг физик хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усмонов Жохонгир Нишонбоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
666.3.017
Яратилган вақти:
2021-08-28 16:54:17
Тадқиқотнинг мақсади. GaР ва GaAs асосида янги кўптаркибли, висмут киришма атомлари бўлган қаттиқ қоришмалар ва гетеротузилмаларнинг электрофизик хоссаларини тадқиқ қилиш ҳамда уларни олиш оптимал технологик шароитларини аниқлаш

O‘rama ko‘rinishidagi integro - differensial issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi uchun teskari masalalar


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Nuriddinov Javlon Zafarovich
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.958
Яратилган вақти:
2021-08-25 17:12:17
Tadqiqotning maqsadi. O‘zgaruvchan koeffitsiyentli integro–differensial issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi uchun ko ‘p o‘lchamli to‘g‘ri va teskari masalalarning Gyolder (Hӧlder) fazolarida bir qiymatli yechiluvchanlik masalalarini tadqiq etishdan iborat.

Вақтга боғлиқ қопқонларда водород атомида квант динамика ва ночизиқли оптик жараёнларни моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахманов Сапарбой Зарипович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
535, 539.18
Яратилган вақти:
2021-08-23 10:15:16
Тадқиқотнинг мақсади стационар ва ностационар қопқон ичига жойлаштирилган атомнинг квант хоссаларини ўрганиш, тўлқин функция ва энергетик спектрнинг модификациясини аниқлаш, ташки оптик майдон билан таъсирлашувчи қопқондаги атомда оптик гармоника генерациясини аниқлаш, “атом+қопқон” системаси учун ностационар Шредингер тенгламасини сонли сулда ечиш, бундай системада квант режимда хосил бўлган юқори гармоника спектрини хисоблашдан иборат.

Нолокал чегаравий шартлар билан боғлиқ бўлган псевдодифференциал операторли аралаш масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мадрахимов Умрбек Собирович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.984.5
Яратилган вақти:
2021-08-21 14:59:27
Тадқиқотнинг мақсади Соболев фазоларида спектрал масала хос функциялар системасининг Рисс базислигини исботлаш ва Соболев фазоларида кўп ўлчамли ҳолда балканинг тебраниш тенгламаси билан боғлиқ бўлган каср тартибли ҳосила қатнашган тенглама учун аралаш масаланинг турли чегаравий шартларда бир қийматли ечилишини ўрганишдан иборат.

Панжарадаги кўп заррачали Шрёдингер операторларининг спектри ҳақида


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мўминов Захриддин Эшқобилович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.984
Яратилган вақти:
2021-08-07 16:43:29
Тадқиқотнинг мақсади кубик панжарадаги бир, икки, уч ва N заррачали Шрёдингер операторлари хос қийматлари мавжудлигининг етарли шартини ва муҳим спектрининг ўрнини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит