Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессор қурилмаларини диагностикалаш самарадорлигини ошириш модели ва усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтаев Жўшқин Болтабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
621.391
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:00
Тадқиқотнинг мақсади маълумотларни узатиш тизимларида кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессорли қурилмаларни диагностика қилиш самарадорлигини ошириш модели ва усулларини ишлаб чиқишдан иборат

3d-металларнинг оксадиазолин ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раззоқова Сурайѐ Раззоқовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
546.05+541.49+547.76
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:47
Тадқиқотнинг мақсади Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn тузларини 1,3,4-оксадиазолин-2-тион ҳосилалари асосида металлокомплекс бирикмаларини синтез қилиш ҳамда уларнинг тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат

К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сейтбеков Адилбай Батирбекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.51
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:33
Тадқиқотнинг мақсади К.Рахмановнинг эпик ва драматик асарларини талқин қилиш, адиб ижодида ифода ўзига хослигини аниқлаш, бир турдаги бадиий асарни иккинчи турга трансформациялаш ва синтезлаш тажрибаси натижаларини аниқлашдан иборат.

Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шокиров Шерали Иброҳимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.111’37:811.512.133’37
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:20:44
Тадқиқотнинг мақсади. Инглиз ва ўзбек тилларида «кўз» лексик-семантик майдонини ҳосил қилувчи лисоний бирликларнинг структурал-семантик, функционал хусусиятларига асосланган тавсиф ва таснифини яратишдан иборат.

Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хурсанов Дилшод Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
891.709
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:20:33
Тадқиқот мақсади: бадиий хронотоп шакллари, категорияларидан иборат тизимнинг ҳозирги ўзбек шеъриятида тутган ўрнини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги аҳамиятини, ички ва ташқи субъектларни илмий-таҳлилий, қиёсий-типологик усулларда тадқиқ этиш ҳамда назарий асослашдан иборат.

Атмосферада зарарли моддаларнинг кўчиши ва диффузияси жараёнларини башоратлаш учун моделлар, алгоритмлар ва дастурлар мажмуи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мурадов Фаррух Абдукахарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.6+004.9:504.064
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:01:34
Тадқиқотнинг мақсади саноат ҳудудларида экологик вазиятни тадқиқ қилиш, башоратлаш ва бошқариш бўйича қарорлар қабул қилиш учун математик моделлар, самарали ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуаларни ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик популяциянинг кросс-диффузион системаларини компьютерли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухамедиева Дилдора Кабиловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.957
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:02:02
Тадқиқотнинг мақсади икки карра ночизиқли математик моделларнинг сифат хоссаларини таҳлил қилиш, автомодел таҳлил асосида бир жинсли ва бир жинсли бўлмаган муҳитда ифодаланувчи сонли схемалар ҳамда амалиётга тадбиқ этиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

ХХ аср иккинчи ярми ўзбек шеъриятида арузнинг поэтик шакл ва мазмун такомилидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмонова Шаҳноза Муҳитдиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
801.6:891.322.Ўзб
Яратилган вақти:
2020-07-15 08:15:13
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср иккинчи ярми ўзбек шеъриятида аруз тизимининг поэтик шакл такомилидаги ўрнини Ҳабибий, Собир Абдулла, Чустий, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов шеърияти мисолида ўрганиш; ижодкорлар девонларидаги вазнларнинг мазмун билан муносабатини тадқиқ қилиш; байтли шеър шаклларининг вазн хусусиятлари, мазмун уйғунлиги; кичик лирик жанрларнинг вазн ва ўлчов даражалари; бандли шеърларда жанр имкониятларининг истифода этилиши билан боғлиқ масалаларни ёритишдан иборат.

Азот ва фосфор сақловчи фталоцианин пигментларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Музафар Орифжонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
667.287.5; 667.287.53; 667.287.548
Яратилган вақти:
2020-07-14 15:15:28
Тадқиқотнинг мақсади таркибида азот ва фосфор тутган хомашёлар асосидаги фталоцианин пигментларининг хоссаларини яхшилаш ҳамда уларнинг таркибида турли металл тутган янги ҳосилаларини олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Структураланган гидрофил полимерлар асосида аллергияга қарши ва яра битказувчи комбинацияланган фаолликка эга дори препаратларини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Филатова Альбина Васильевна
Нашр этилган йили:
541.677.466.616.+615.46
УДК рақами:
2020
Яратилган вақти:
2020-07-14 15:11:28
Тадқиқотнинг мақсади гидрофил макромолекулалар тизимлари -карбоксиметилцеллюлоза, гуар, пектин, полиакрил кислоталарни структуралаш, улар асосида аллергик тери касалликлари ва жароҳатларни даволаш учун комбинацияланган юмшоқ дори шаклларини хамда ультра товуш ташхиси учун гелларни олиш, уларнинг ишлаб чиқариш технологиясини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит