Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Tуrtinshi tбrtipli aralas tiptegi teńleme ushın Fure usılı


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Amangeldieva Z.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
40
Яратилган вақти:
2019-08-21 17:03:26
Ha`zirgi ku`nde kуplegen ta`biiy processlerdiń matematikalıq modeli standart bolmaǵan baslanǵısh-shegaralıq ma`selelerdi ha`m dara tuwındılı differenciallıq teńlemeler ushın qoyılǵan tuwrı ha`m keri ma`selelerdi u`yreniwge alınıp kelinedi. Bunday ma`seleler klassikalıq matematikalıq fizika teńlemeleri teoriyasında уz analogına iye emes bolıp esaplanadı. U`yrenilip atırǵan ta`biiy processlerdiń matematikalıq modelin jasawda aralas tiptegi teńlemeler teoriyasinıń a`hmiyeti oǵada u`lken bolǵanlıqtan, olardı ele de u`yreniw ha`m na`tiyjeler arqalı a`meliyatta qollawdı engiziw ha`zirgi zaman talaplarınan biri esaplanadı.

Tuwrımu`yeshli oblastlarda aralas tiptegi teńlemelerdiń sheshiminiń bar bolıwı


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Alimbetova F.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
42
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:49:25
Ha`zirgi zaman fizikasınıń, mexanikasınıń, ximiyanıń ha`m texnikanıń bir qatar ma`seleleriniń matematikalıq modelleri standart bolmaǵan baslanǵısh shegaralıq tuwra ha`m keri ma`selelerdi u`yreniwge alıp keledi. Bunday ma`seleler klassikalıq matematikalıq fizika teńlemeleri teoriyasında analogına iye emes. U`shinshi ta`rtipli aralas tiptegi teńlemeler ushın qoyılǵan shegaralıq ma`seleler A.V.Bicadze , M.S.Salahidinov, T.D.Djuraev ha`m olardıń sha`kirtleri ta`repinen u`yrenilgen. Olar bul ma`selelerdi klassikalıq aralas oblasttıń u`shmu`yeshlikti xarakterlewshi giperbolalıq bуliminde izertlegen.

Volterranıń ekinshi tъrdegi integrallıq teńlemelerin kvadraturalar usılı menen sheshiw


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aqsultanova J.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:38:18
Ilim oblastlarınıń ha`r qıylı tarawlarında integrallıq teńlemeler, a`sirese a`meliy tarawları bolġan aero ha`m gidrodinamika, filtraciya teoriyası, elektrostatika, elektrodinamika, biomexanika, basqarıw teoriyası, ekonomika, medicina ha`m basqada ilim tarawlarında kуp ushırasadı.

Численное исследование моделей релаксационного фильтрования суспензий


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Усанов Ёкуб Дилмурод угли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:37:26
Для ясности дальнейшего изложения необходимо привести некоторые основные положения механики сплошной среды

Faza bog’lanishlari qatnashgan isitish jarayonlarini boshqaruv masalalari haqida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shodmonqulov M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
114
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:18:15
Dissertatsiya ishida dinamik tizimlar va optimal boshqaruv nazariyasining aynan faza bog'lanishlari qatnashgan (yoki qatnashmagan) issiqlik o'tkazuvchanlik masalalarida boshqaruvni qurish muammolariga tadbiqi o’rganigan. Asosiy tadqiqot usuli sifatida chiziqli cheksiz o’lchamli masalani chekli o’lchamli masalalar bilan approksimatsiyalash qo'llanilgan. Bunday yondashuv xususiy xosilali differensial tenglamalar orqali ifodalangan modelni oddiy differensial tenglamalar sistemasi uchun optimal boshqaruv masalasiga olib keladi.

Шекли олшемли теӊлемелердиӊ системаларын шешиўдиӊ релаксациялық усыллары


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Карабеков С.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
94
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:53:33
Диссертациялық жумысты жазыўдыӊ тийкарғы мақсети – сызықлы ҳәм сызықлы емес теӊлемелериниӊ системаларын шешиўдиӊ релаксациялық усыллары бойынша әдебиятларда бар материалларды белгили бир системаға салып баянлаўдан, релаксациялардыӊ улыўма принципин басшылыққа ала отырып, белгили релаксациялық усыллардыӊ есаплаў алгоритмлерин жетилистириўден, бул усылдыӊ жаӊа вариантларын ислеп шығыўдан ҳәм компьютер жәрдеминде есаплаў тәжирийбелерин орынлаў жолы менен релаксациялық усылларды сызықлы ҳәм сызықлы емес теӊлемелердиӊ системаларын шешиўге қолланыў бойынша сәйкес усынысларды ислеп шығыўдан ибарат.

SFS - keńisliginde Pirs proektorlardiń qa`siyetleri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Karimov A.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:48:43
U`zliksiz ta`lim sisteması уz ara izbe - izlik tiykarında baylanısqan ha`m ol quramalı proceske qaray rawajlanıp barıwshı ha`m bir - birin dawam ettiriwshi basqıshlardan ibarat bir putin sistema ta`lim sistemasın du`zedi.

Differenciallıq ten`lemeler ja`rdeminde suw saqlag`ıshlar sistemasının` islew dinamikasın modellestiriw


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Vaisova U.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:38:05
Keyingi jılları qorshap turġan ortalıqtıń ekologiyalıq mashqalaları keskin ku`sheyiwine baylanıslı, bizdi qorshap turġan ortalıqqa jaqın arada ha`m keleshekte antropogenlik ta`sirin na`tiyjeli boljawınıń matematikalıq usılların islep shıġıw za`ru`rligi payda boladı, a`sirese suw resurslarına baylanıslı. Bul ma`seleniń sheshimin suw saqlaġısh sistemalarınıń matematikalıq modeli tiykarında sheshiwge boladı.

Vitt algebralari differenciallawlari hбm 2-lokal differenciallawlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kurbanbayev X.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:31:52
Operatorlar algebralarında lokal differenciallawlardı uyreniw 1990 jılı birinshi ret R.Keydison [22], D. Larson ha`m A. Sururlardiń [25] jumısınan baslanǵan. R. Keydisonniń’ jumısında spetsifik qa`siyetlerge iye bуlǵan lokal differensiallawlar qurilǵan. D. Larson ha`m R. Surur jumisinda bolsa X banax kenisliginde anıqlanǵan barliq shegaralanǵan siziqli operatorlar algebrasinda aniqlanǵan ha`r bir lokal differensiallawdiń differensiallaw bуliwi daliyllengen. R. Kadisonniń jumisinda fon Neymann algebralari va polinomlar algebralarinin local differensiallashlari uyrenilgen.

Matricalar algebralarinda 2-lokal differenciallawlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Karimboyev J.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:23:10
Sońǵı jıllarda o`lshemli operatorlar algebraları ha`m ondaǵı ha`r qıylı operatorlar keńnen u’yrenilmekte. O`lshemli operatorlar algebralarınıń tiykarǵı qa`siyetleri A.F. Ber, F. Sukochev ha`m V.I. CHilinlardıń jumislarinda [13,14,15] monografiyasında keńnen u’yrenilgen.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит