Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ko’pburchak stollari ustida Fagnano bilyard traektoriyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aslamxanova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:14:37
Matematik bilyard nazariyasi bizga fizika, mexanika va matematikaning turli xil masalalarini hal qilishda yordam beradi: suyuqliklarni ajratish masalalarida, yorug’likni qanday tushirish to’g’risidagi masalalarda, tibbiyotda buyrakdagi toshlarni parchalashda, gaz zarrachalarining to’qnashuvida va boshqa masalalarda. Bilyard trayektoriyalarini tahlil qilish geometriya metodlarini, dinamik sistemalarni, ergodik nazariyalarni, shuningdek, nazariy fizika va mexanikaning masalalarini o’z ichiga oladi. Bilyard asosan dinamik sistemalar nazariyasida o’rganilgan. Xususan, matematik bilyardni elementar matematikada qo’llanishini suv ajratish masalalarida ko’rishimiz mumkin.

Bitta qochuvchi va bir nechta quvlovchi bo‘lgan hol uchun -tutish masalasi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Uralova S
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamDU
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:06:53
Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o‘z harakat qonunlariga ega. Ba’zi jarayonlar bir xil qonun bo‘yicha sodir bo‘lishi mumkin, bunday hollarda ularni o‘rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri topish har doim ham mumkin bo‘lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo‘ladi. Ko‘pgina tabiiy va texnika masalalarini yechish shunday noma’lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma’lum munosabatlar va bog‘lanish esa shu noma’lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog‘langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo‘ladi. Differensial o‘yinlar nazariyasi bevosita differensial tenglamalar assosida shaklantirilgan.

Keli daraxtida qattiq diskli modellar uchun limit gibbs o‘lchovlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tojiboyev B
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamDU
Саҳифалар сони:
91
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:04:47
Jahon miqyosida fizik va biologik sistemalarning termodinamik xossalarini o`rganish uchun olib borilayotgan ko`plab ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijasida vujudga keladigan muammolarning yechimlari aksariyat hollarda Gibbs o`lchovlari nazariyasi masalalariga keltiriladi. Klassik statistikaning doimiy harorat saqlanadigan va atrof-muhit bilan issiqlik muvozanatida bo`lgan sistemalari uchun amerikalik olim Dj.U.Gibbs tomonidan kanonik Gibbs taqsimoti yaratilgan. Gibbs taqsimotlarini o`rganish fanning fizika, biologiya, xizmat ko`rsatish va ma`lumotlar nazariyasi kabi yo`nalishlari hamda statistik mexanikaning turli modellari uchun faza almashishlar nazariyasining muhim vazifalaridan biri bo`lib qolmoqda.

Ground states for the ising model with an external field on the Cayley tree


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmattillaev M.M., Rasulova M.A
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:57:09
We consider the Ising model with non-zero external field on the Cayley tree of order к with к > 2. Described translation-invariant ground states for the Ising model with translation-invariant external field. Some periodic ground sta.tes for the Ising model with periodic external field are described.

HC modeli uchun kuchsiz davriy gibbs o’lchovlarining yagonalik shartlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Maxammadaliyev M
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:55:47
Mazkur ishda Keli daraxtida HC modeli o`rganilgan. Bu model uchun normal bo`luvchining indeksi to`rt bo`lganda kuchsiz davriy Gibbs o’lchovlarining yagonalik shartlari topilgan.

Matematik analiz


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xakimov R, Maxammadaliyev M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
460
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:31:14
Ushbu ma’ruzalar matnida dastlab har bir mavzu bo`yicha materiallar batartib berilgan. Bunda har bir mavzu bo`yicha ma’ruza matnlari, nazorat savollari, mashqlar, glossariy, amaliy mashg`ulot materiallari, test savollari va keyslar banki keltirilgan.

Ўлчовли функцияларнинг ўрин алмашинувчи– инвариант фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Векслер Александр Семенович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2019-10-31 15:50:13
Тадқиқотнинг мақсади: статистик, доминант ва бошқа эргодик теоремалар бажариладиган симметрик фазолар синфини тавсифлашдан иборат.

Akademik liseylarda birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarni o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xuddiyeva U.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-10-28 18:01:59
Matematikadan ixtisoslashgan akademik liseylarda differensial tenglamalar elementlarini o„qitishda amaliy tadbiqlari bilan birgalikda matematik qat‟iylikka ham e‟tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Nochiziqli tenglamalar va tenglamalar sistemasini yechish usullarini dasturiy amalga oshirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xaytbayev N.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2019-10-28 17:55:50
Nochiziqli tenglamalar amaliy matematikaning keng tarqalgan eng asosiy masalalarining biri bo’ladi. Bu masala hozirgi vaqtda bir noma’lumli haqiqiy va kompleks koeffitsientli bir algebraik tenglama berilgan hol uchun yetarli to’liq yechiladi.

C# tilida test sinovlari yordamida talabalar bilimini baholashning dasturiy ta’minotini yaratish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tursunboyev A.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-10-28 17:43:27
C# tilining paydo bo’lishi, rivojlanish tarixi, uning Dot.Net bilan bog’liqligi haqida keltirib o’tiladi. Ikkinchi paragrafida, Visual C# boshqarish elementlari, ularning bajaradigan vazifalari, xossalari va jarayonlari aytilib o’tiladi. Uchinchi paragrafida, TEST_RTF dasturiy ta’minotining asosiy lgoritmining strukturasi, modeli haqida aytiladi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит