Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тургунов Нозимжон Абдуманнопович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2018-10-17 14:31:37
Кремнийда никель, марганец ва кобальт киришма атомларининг преципитат ва микробирикмалари ҳосил бўлиш технологик шароитларини, уларнинг морфологик тузилиши ва хусусиятларини, ташқи омиллар таъсирида парчаланиш кинетикасини аниқлаш.

Кремний, арсенид-галлий, рух-селен, кадмий-олтингугурти асосидаги қаттиқ қоришмаларида киритмаларнинг ўзаро таъсири ва улардан олинган гетероструктураларнинг электрофизик хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усмонов Шукрулло Негматович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592.3
Яратилган вақти:
2018-10-16 11:48:16
Параметрлари асос яримўтказгич таъсирида ўзгарувчи Si2, GaAs, CdS ва ZnSe киритма молекулаларидан фойдаланган ҳолда Si, Ge, Sn, GaAs, GaSb, InSb, ZnSe ва CdS асосида яратилган қаттиқ қоришмаларнинг электрофизик ва люминесцент хусусиятларини аниқлаш.

Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили.


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садиков Илхам Исмаилович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 543.544; 543.062: 621.039
Яратилган вақти:
2018-10-15 17:29:45
Тадқиқотнинг мақсади ўта тоза Si, Ga, Zr, In, Te, Pd, Pt, U нинг нейтрон активациявий таҳлил услублари мажмуаси хамда техноген маҳсулотлар таркибидаги нодир ва тарқоқ металлар миқдорини аниқлаш ва уларни ажратиб олиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тургунбоев Фарход Юсупжанович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
537.333.7.8
Яратилган вақти:
2018-10-15 11:13:16
Термокатодлардан кўп сонли электрон нурини олишга имкон берувчи антиэмиссион материалларни яратиш, уларнинг юпқақатламли пардаларининг эмиссион хусусиятлари ва термобарқарорлигини аниқлаш.

Кучсиз ромбоэдрик FeBo3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзиев Шахобиддин Шавкатович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
538.1:548
Яратилган вақти:
2018-10-15 08:31:49
Ҳарорат ва оптик ёритилганликнинг FeBO3:Mg кристалли модуляцияланган магнит тузилмалари параметрлари, ҳосил бўлиш шартларига таъсирини ўрганиш, ҳамда модуляцияланган магнит ҳолатини ва кузатиладиган фазавий ўтишнинг турини аниқлаш.

Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Амонов Бахтиёр Умрзокович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
538.212
Яратилган вақти:
2018-10-15 08:29:32
Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратлари [GdFe3(BO3)4, ErFe3(BO3)4, DyFe3(BO3)4, YFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 NdAl3(BO3)4, Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 ва HoAl3(BO3)4] магнит қабул қилувчанлигининг ҳароратга боғланишини уй ҳароратидан юқори ҳароратларда аниқлашдан иборат.

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Яратилган вақти:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тошпўлатов Саъдулла Мамаражабович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
517.984
Яратилган вақти:
2018-09-18 13:19:47
Тадқиқотнинг мақсади v- ўлчовли панжара Z v да изотроп аралашмали ферромагнит Гейзенберг моделидаги, худди шунингдек, ногейзенберг аралашмали изотроп ферромагнит моделидаги икки магнонли система энергия операторининг муҳим спектри структурасини ва дискрет спектрини тавсифлашдан иборатдир.

Озод ва икки жинсли популяцияларда ночизиқли динамик системалар траекторияларининг асимптотик ўзини тутиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жамилов Уйғун Умурович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2018-09-18 13:07:38
Тадқиқотнинг мақсади чекли ўлчовли симплексда аниқланган Вольтерра, қатъий новольтерра квадратик стохастик операторлари ҳамда группага ва графларга мос квадратик стохастик операторлари траекторияларни тадқиқ этишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит