Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Kuchlanishning impul’sli stabilizatorlarini o‘rganish boʻyicha oʻquv laboratoriya qurulmasini tayyorlash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Raxmonov B. (Ilmiy rah. Eshpulatov B.E
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:33:57
Ikkilamchi manbalarda elektr energiyaning bir shakli boshqa bir shakliga o‘zgartirgichlar orqali o‘zgartiriladi. Bu o‘zgartirgichlar tarkibiga to‘g‘rilagichlar, rostlagichlar, chastota o‘zgartirgichlar va stabilizatorlar kiradi.

Vodorod bog’lanishli komplekslarda tebranish polosasining formasini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Davronov M. (Ilmiy rah. Murodov G’).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
46
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:31:13
Bu ishdan ko’zlangan asosiy maqsad HCl ning azod va uglerod oksidi bilan aralashmalari misolida kuchsiz vodorod bog’lanishli komplekslarning tebranish spektrini hamda olingan tajribalar asosida molekulalararo o’zaro ta’sir kuchlarini va ularning spektral parametrlarini o’rganish.

Xolesteril butirat molekulasini kvantoximiyaviy hisoblashlar bilan o‟rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toshmamatov D. (Ilmiy rah. Tuxtayev U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:28:20
Hozirgi vaqtga kelib, yadroviy nurlarni qayd qiluvchi binar asosli yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgI2, GaAs) detektorlardan yasalib keng qo‟llanilmoqda. Bunday turdagi detektorlar xona tempraturasida ishlash tezkorligi va ekpsress o‟lchashlarda qo‟llanilishi bilan samarali hisoblanadi. 1960 yildan boshlab yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), GaAs, CdTe, HgB asosli) detektorlar keng miqyosida ishlab chiqilmoqda. Shuning uchun hozirgi kuda rentgen va gamma nurlarni qayd qiluvchi detektorlarni ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikalari (effektivligi, ajrataolish qobiliyati)ni o‟rganish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Plastik-elastik keyk-qatlam hosil bo’ladigan suspenziyalarni filtrlashning o‘qqa simmmetrik tenglamalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nuridinov D.X. (Ilmiy rah. Saydullayev U.J).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:15:52
Elastik - plastik keyk - qatlam hosil bo’ladigan filtrlash masalasida cho’kma hosil bo’lishni hisoblash uchun sonli usullardan foydalanib sonli natija olib, filtrlarda suspenziyalarni tozalashda matematik model parametrlarini tahlil qilish.

Yerdagi iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Homidov D. (Ilmiy rah. Zoxidov U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:11:32
Quyoshda bo’ladigan fizik jarayonlar, Quyosh dog’lari, Quyosh aktivligining o’zgarishi, Quyosh doyimiysining uzoq yillar moboynida kuzatish natijalari asosida iqlim o’zgazishiga ta’sir etishi, ular o’rtasida korreliyatsiya mavjud ekanligi olimllar tomonidan o’rganilmoqda.Quyosh aktivligining oshishi Yerdagi iqlim temperaturasining oshishiga, aktivlikning kamayishi iqlim temperaturasini pasayishiga olib keladi.Shu jumladan Yerdagi iqlimni o’zgarishiga boshqa bir necha sabablar ham ta’sir qilishi mumkin bu ta’sirlarni qaysi biri asosiy ekanligini bilish muhim ahamiyatga ega.Shu sababli iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish o’ta dolzarb masala hisoblanadi.

Использование научного наследия Абу Наср Фараби при преподавании физики в академических лицеях


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Д. (Научный рук. Салахитдинова М.К).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:08:27
Одним из важнейших направлений исследований ученых является изучение богатого философского наследия народов Средней Азии и стран зарубежного Востока, освещение на основе методологии истории их философской и общественно-политической мысли, концепций представителей средневековой философии арабомусульманского Востока, раскрытие идейной борьбы по проблемам философии и общественной мысли, которая имела место между представителями прогрессивных направлений и мистико-теологических течении. Это тем более важно, так как отдельные современные идейные течения в исламе стремятся объяснить все достижения науки и философии средневекового периода, например IX—XII вв., достижениями ислама, мусульманской идеологии [1,2].

Gadoliniy-nikel sistemasidagi intermetallik birikmalarinig molekulyar maydon parametrlarini hisoblash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Annamaxmadov A. (Ilmiy rah. Salаhiddinova M).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
40
Яратилган вақти:
2019-05-10 16:15:30
Kamyob yer metallari va ularning ko’p sonli birikmalari ilmiy va amaliy jixatdan katta qiziqish uyg’otishi ular asosida texnika va elektronika sohalari uchun maxsus magnit xossalarga ega bo’lgan yangi materiallarni yaratish bilan belgilanadi. Shu sababdan ushbu birikmalarni elektron, kristall va magnet strukturalari haqida batafsil ma’lumotga ega bo’lish muhimdir.

Fizikani o’qitishda leonardo da vinchi ilmiy merosining o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toirova I. (Ilmiy rah Salаhiddinova M).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2019-05-10 16:11:38
Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng jamiyat ijtimoiy siyosiy xayotining barcha jabhalarida keng o‘zgarishlar davri boshlandi. Bu jarayon intellektual sohani ham qamrab oldi. Natijada eng asosiy tabiiy fan hisoblangan fizika fani oldiga hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolarni ko‘ndalang qilib qo‘ydi [1-3].

Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Имомов Аъзам Абдурахимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.218.2
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:42:41
Тадқиқотнинг мақсади. Минимал момент шартларда дискрет ва узлуксиз вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнлар траекторияларининг асимптотик тақсимотларини топиш, иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун инвариант ўлчовлар қуриш ва уларга яқинлашиш тезликларини баҳолаш, узоқ келажакда давом этувчи тармоқланувчи жараёнларнинг лимит тақсимот функцияларини топиш.

Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримов Шахобиддин Туйчибоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.95
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:38:29
Тадқиқотнинг мақсади Эрдейи-Кобер операторларидан фойдаланиб, сингуляр коэффициентли ва спектрал параметрли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун бошланғич ва чегаравий масалаларни ечишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит