Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жалалов Равшанбек Махмудханович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2019-08-14 13:42:35
Тадқиқотнинг мақсади гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Парамагнит кристалларда нокрамерс Eu3+ , Тb3+ ва Pr3+ ионларининг магнитооптикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Малишева Мария Евгениевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
537.632.4
Яратилган вақти:
2019-08-14 11:23:32
Тадқиқотнинг мақсади таркибига Рr3+ иттрий-алюминий ва Eu3+ ҳамда Tb3+ нокрамерс ионлари киритилган гадолиний–галлий кристаллари гранатларининг магнитооптик, магнит ва оптик хусусиятларини экспериментал ва назарий тадқиқ қилиш ва парамагнит кристалларда магнитооптик эффектларнинг юзага келиш механизмларини аниқлашдан иборат.

Изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик масалаларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қаландаров Азиз Абдуқаюмович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.63 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 12:04:58
Тадқиқотнинг мақсади изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни сонли ечиш усуллари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратишдан иборат.

Айлананинг критик акслантиришлари учун термодинамик формализм ва тушиш вақтларининг лимит теоремалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пошаходжаева Гулнора Джабборхановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.9
Яратилган вақти:
2019-08-05 16:01:06
Тадқиқотнинг мақсади айлананинг критик акслантиришлари учун инвариант ўлчовнинг сингулярлигини ва тушиш вақтларини таснифлашдан иборат.

Учинчи тартибли аралаш типдаги юкланган чизиқли дифференциал ва интегро-дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтаева Умида Исмоиловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.95
Яратилган вақти:
2019-08-05 15:57:47
Тадқиқотнинг мақсади учинчи тартибли юкланган интегродифференциал тенгламаларнинг умумий ечим ифодасини қуриш ва изланаѐтган функциянинг изи ѐки изининг каср тартибли операторли комбинацияси қатнашган юкланган тенгламалар учун янги турдаги чегаравий масалаларни бир қийматли ечишдан иборат.

Табиий яримўтказгичли толаларнинг физик хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хакимова Нилуфар Каримқуловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:621.315.592
Яратилган вақти:
2019-07-22 13:25:22
Тадқиқотнинг мақсади табиий яримўтказгичли пахта ва ипак толаларининг физик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Яримўтказгичли қуёш элементларининг фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик коэффициентининг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 621.315.592
Яратилган вақти:
2019-07-22 13:21:28
Тадқиқотнинг мақсади яримўтказгичли қуѐш элементларининг фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик коэффициентининг таъсирини аниқлашдан иборат.

Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжабеков Мураджон Усарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
531:621-752:681
Яратилган вақти:
2019-07-16 14:16:05
Тадқиқотнинг мақсади гармоник, тасодифий ва оқ шовқинли тасодифий қўзғалишлар таъсиридаги гистерезис типидаги диссипатив характеристикали пластинка ва динамик сўндиргичнинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари устуворлигини текшириш асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Табиий уранли “КВИНТА” йиғилмасини 2, 4, 6 ва 8 ГэВ энергияли дейтронлар оқими билан нурлантиришда ҳосил бўлган иккиламчи нейтронларнинг 232Th, 129I ва 127I ядролари билан ўзаро таъсирини ўрганиш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хушвақтов Жўрабек Ҳатамович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.3.082.782
Яратилган вақти:
2019-07-12 14:25:35
Nабиий уранли “КВИНТА” йиғилмасини Бирлашган ядро тадқиқотлари институти Нуклотронида тезлаштирилган 2, 4, 6 ва 8 ГэВ энергияли дейтронлар оқими билан нурлантиришда ҳосил бўлган иккиламчи нейтронларнинг 232Th, 129I ва 127I ядролари билан таъсирлашувидаги қолдиқ ядролар учун реакция тезлигини аниқлаш

Моделлаштирилган кремний нанозарраларининг тузилиши ва электрон хусусияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нормуродов Асрор Базарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
539.2:535.37
Яратилган вақти:
2019-07-05 12:47:35
Кремний кластерларининг геометрик ва структура параметрларини назарий ҳисоблашлар асосида компьютер моделларини тузиш, оптималлаш ва нуқсонли ҳолатларнинг шакллантирилган нанозарралар хоссалари ва барқарорлигига таъсирини ўрганиш
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит