Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Shredinger tenglamasi va uning zarra harakatiga qo‘llanilishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ahmadjonova (Mirzayeva) Guldiyora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-05-11 09:37:57
Ta‟lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o‟tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to‟la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma‟naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlashning milliy tizimini yaratish Kadrlar tayorlash milliy dasturining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Quyosh paneli asosida energiyani saqlanish qonunini o‘rganish va tatqiq etish mavzusidagi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ma‟murova Umida
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-05-11 09:35:33
Zamonoviy enegiya samarador va energiya tejamkor texnologiyalar asosida mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini moderinizatsiya qilish, texnik-texnologik qayta jihozlash va yangilarini yaratish orqali ishlab chiqarilayotgan maxsulotlar energiya sig„imini kamaytirish.

O‟rta sharq olimlarining fan rivojiga qo‟shgan hizmatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shermatova Gulmira
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-05-11 09:32:39
Fizika o‘qitish umum o‘rta ta‘lim maktablarida fanning umumiy maqsadlariga hizmat qilishi, o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobilyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish va o‘stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadryatlarni tarkib toptirish hamda buyuk mutaffakir olimlarimizning ilmiy meroslari bilan tanishtirishdir.

Gadoliniy-nikel sistemasidagi intermetallik birikmalarinig molekulyar maydon parametrlarini hisoblash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Annamaxmadov A. (Ilmiy rah. Salаhiddinova M).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
40
Яратилган вақти:
2019-05-10 16:15:30
Kamyob yer metallari va ularning ko’p sonli birikmalari ilmiy va amaliy jixatdan katta qiziqish uyg’otishi ular asosida texnika va elektronika sohalari uchun maxsus magnit xossalarga ega bo’lgan yangi materiallarni yaratish bilan belgilanadi. Shu sababdan ushbu birikmalarni elektron, kristall va magnet strukturalari haqida batafsil ma’lumotga ega bo’lish muhimdir.

Fizikani o’qitishda leonardo da vinchi ilmiy merosining o’rni


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toirova I. (Ilmiy rah Salаhiddinova M).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2019-05-10 16:11:38
Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng jamiyat ijtimoiy siyosiy xayotining barcha jabhalarida keng o‘zgarishlar davri boshlandi. Bu jarayon intellektual sohani ham qamrab oldi. Natijada eng asosiy tabiiy fan hisoblangan fizika fani oldiga hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolarni ko‘ndalang qilib qo‘ydi [1-3].

Koinot tuzilishi va rivojlanishi haqidagi hozirgi zamon dunyoqarashlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Zokirjonova Dilfuzahon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2019-05-10 14:50:30
Ta‘lim-tarbiya tizimidagi islohotlarni jahon tajribasini xisobga olgan xolda maqsadlarimizni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshira olsak, tez orada hayotimizda ijobiy ma‘nodagi «portlash effekti»ga, ya‘ni, yangi ta‘lim modelining kuchli samarasiga erishamiz.

Elektr va magnetizm kursining elektrostatika bo’limini noan’anaviy o’qitish metodikasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mamadaliyeva Feruza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2019-05-10 14:17:18
Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligi natijasida, respublikamiz ta‟lim tizimida tub islohotlar sodir bo‟lib, u rivojlangan mamlakatlar ta‟lim tizimi bilan uyg‟unlashib bormoqda.

Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Имомов Аъзам Абдурахимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.218.2
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:42:41
Тадқиқотнинг мақсади. Минимал момент шартларда дискрет ва узлуксиз вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнлар траекторияларининг асимптотик тақсимотларини топиш, иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун инвариант ўлчовлар қуриш ва уларга яқинлашиш тезликларини баҳолаш, узоқ келажакда давом этувчи тармоқланувчи жараёнларнинг лимит тақсимот функцияларини топиш.

Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримов Шахобиддин Туйчибоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.95
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:38:29
Тадқиқотнинг мақсади Эрдейи-Кобер операторларидан фойдаланиб, сингуляр коэффициентли ва спектрал параметрли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун бошланғич ва чегаравий масалаларни ечишдан иборат.

Noan`anaviy energiya manbalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Egamova Irodaning
Нашр этилган йили:
2018
Яратилган вақти:
2019-05-10 10:19:43
Energetika jamiyat hayotida muhim o’rin tutadi. U turli-tuman ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini bir necha barobar orttirishga imkon beradi. Insoniyat sivilizatsiyasining rivoji doimo ishlatilayotgan energiyaning hajmi va turlari bilan chambarchas bog’liqdir. Biroq, milliy va jahon iqtisodiyotining bugungi kundagi rivoji tabora energiya resurslarining haddan ortiq ko’p ishlatilishi va unga bog’liq holda ular hajmining kamayib borishiga sabab bo’lmoqda. Bu o’z navbatida resurslar taqchilligi va ekologiya muommolarini keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda insonlarda, jumladan maktab o’quvchilarida energiyadan oqilona foydalanish haqidagi tushunchalarni hosil qilish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda umumta’lim fanlari orasida fizika fani alohida o’rin tutadi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит