Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Oliy matematika


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Gafarov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
196
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:07:03
Mazkur o’quv uslubiy majmua “Oliy matematika” fanidan , barcha ta’lim yo’nalishi uchun mo’ljallangan bo’lib, Qurilish fakul’tetining “Oliy matematika” kafedrasi professor-o’qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan. “Oliy matematika” fani o’quv uslubiy majmuasini yaratishda yetakchi xorijiy OTMlari o’quv dasturlariga asosiy adabiyotlar ro’yxatiga kiritilgan Claudio Canuto, Anita Tabacco. Mathematical Analysis I, II.Springer-Verlag Italia, Milan 2015, 2010.,M.Fogel. Calculus. Super rev. USA. 2004,Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I, II. Basic calculus. Calculus and Linear Algebra Oldenbourg Verlag Munchen 2010 adabiyotlardan foylalanildi.

Noorganik moddalar va mineral og'itlar texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Shamsiddinov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
400
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:05:29
Mazkur o ‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining 3522400 — Kimyoviy texnologiya va ishlab chiqarish tayyorlov yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan, shuningdek, yo‘nalishi muvofiq keladigan bakalavriat bosqiclii talabalari va o'qituvchilari, mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis-texnikxodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Boltayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
21
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:04:21
Ushbuy qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasida 28 yilliik mustaqil taraqqiyot davrida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy-ma’rifiy sohada qo‘lga kiritilgan salmoqli yutuqlar, amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari, ularning ma’no-mohiyati va ahamiyatini o‘quvchilariga yеtkazish maqsadida “Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon!”mavzusidagi “Mustaqillik darslari”ni o‘tkazish uchun tuzilgan.

Сhiziqli algebra va analitik geometriya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Turgunov, I.Gafarov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
179
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-01-08 10:02:34
Ushbu o’quv qo’llanma oliy texnika o’quv yurtlarining oliy matematika fani dasturi asosida yozilgan va bakalavrlar Davlat tahlim standartlari talablariga mos keladi. O’quv qo’llanmada oliy algebraning bahzi tushunchalari, vektorlar algebrasi, analitik geometriyaning boshlang’ich analizlari, tekislikdagi to’g’ri chiziq va uning asosiy masalalari, ikkinchi tartibli egrichiziqlar, fazoda tekislik vato’g’ri chiziq, ularning asosiy masalalari va ikkinchi tartibli sirtlar nazariyasi misol va masalalari bilan bayon qilingan. Qo’llanmaning har bir bobida mavzuga taalluqli nafaqat yechimlari bilan birga misol va masalalar balki mustaqil yechish uchun misol va masalalar tavsiya qilingan, ularning javoblari berilgan. O’quv qo’llanmaning har bir mavzusi zamonaviy xorijiy adabiyotlar va o’qitish texnologiyalari tahlili asosida yozilgan. Kitob oliy tahlim muassasalarining talabalari va o’qituvchilari uchun mo’ljallangan.

Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбанов Данияр Розумбоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
330.524:556.18
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:53:27
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Парламент ва ҳукумат муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турдиев Хайитжон Усмонқул ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
342.5(043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:52:00
Тадқиқотнинг мақсади парламент ва ҳукумат муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини комплекс тадқиқ этиш орқали Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамаси ўзаро муносабатлари механизмини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон Республикасида солиқ текширувларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Норматов Бекзод Акрам ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
336.22(043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:49:42
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида солиқ текширувларини ҳуқуқий тартибга солишнинг илмий-назарий, амалий ва қонунчилик муаммоларини тизимли ўрганиш асосида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг иқтисодий ўсишга тасири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахмонов Лочин Тўхтамишович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
330.101.541:338:6П2.15.7(575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:47:34
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг мамлакат иқтисодий ўсишига таъсирини аниқлаш, унинг асосий ва истиқболли йўналишларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

A (z) - субгармоник функциялар ва Гёльдер регулярлик


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хурсанов Шоҳруҳ Яшинович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
517.54
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:45:20
Тадқиқотнинг мақсади A (z) - гармоник функциялар учун Лаплас типидаги операторни қуриш, A (z) - субгармоник функциялар учун Рисс типидаги ифода ва Пуассон интеграл формуласини исботлаш ҳамда A (z) - гармоник ўлчовнинг Гёльдер узлуксизлик шартини аниқлашдан иборат.

Замин ва пойдеворлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Алимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
101
Яратилган вақти:
2021-01-08 09:41:07
Маърузалар матни «қурувчи-педагог» ихтисослиги оид ўқув дастури асосида ёзилган бўлиб, у «Грунтлар механикаси, замин ва пойдеворлар» фанининг иккинчи қисми бўлган «Замин ва пойдеворлар» га оид маълумотларни ўз ичига олади. Маърузалар матни бино ва иншоотларнинг замин ҳамда пойдеворларини лойиҳалаш усулларига бағишланган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит