Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O'simliklardan efir moylarini ajratish texnologiyasi va sharoitlarini maqbullashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Muhamadiyev N.Q.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
119
Яратилган вақти:
2019-08-21 17:02:00
Ma‘lumki, efir moylari tibbiyotda dorivor moddalar, oziq-ovqat sanoatida hid beruvchi sifatida hamda parfyumeriyada keng qo'llaniladi [29,93,98]. O'zbekiston xududi aynan efirmoyli o'simliklarga juda boy bo'lib, ulardan efir moylarini sanoat miqiyosida ajratish bilan shug'ullanuvchi korxonalar mavjud emas.

Magnit kuchlari” mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotini natural va virtual namoyish taribalari asosida o’tish uslubiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Narzidinov D
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:45:14
Umumiy fizika fanining “Elektr va magnetizm” kursidagi “Magnit kuchlari” mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining innovatsion ta’lim texnologiyasining modeli va xaritasini tuzish va shu asosida natural va virtual taribalarini namoyish qilish uslubiyatini ishlab chiqishidir.

Kamyob yer metallari asosidagi alyuminoboratlarning magnit xossalarini yuqori temperaturalarda o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Lutfullayev B
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:41:46
Ushbu bitiruv malakaviy ishida KYeMAl3(BO3)4 (KYeM=Tb,Er)-alyuminoboratlar magnit qabul qiluvchanligining temperaturaga bog`lanishini[χ(T)] yuqori 20-900 temperaturalar oralig`ida o`lchash va o`lchash natijalaridan foydalanib ularning asosiy magnit xarakteristikalarini aniqlash.

Doimiy magnit maydonining yupqa fe/cu/fe ko’p qatlamli tuzulmalarning o’sish jarayoniga va magnit qarshiligiga ta’sirini o’rganish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharofova To‘lg‘anoy Sunnat qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:13:08
XX asrning oʻrtalarida xalq xoʻjaligi va texnikada barcha sohalarida ilmiy-texnik rivojlanish bilan xarakterlanadi.

Magnit qabul qiluvchanlik qurilmasini avtomatlashtirish va axborotkomunikatsiya texnologiya asosida takomillashtirish uslubini ishlab chiqish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qambarov Sanjar
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:09:12
Xozirgi kunda deyarli barcha turdagi elektron jihozlar va asbob uskunalar mantiqli elektron boshqaruv tizimiga ega bo’lib ularda asosan raqamli texnologiyalardan foydalaniladi.

Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жалалов Равшанбек Махмудханович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2019-08-14 13:42:35
Тадқиқотнинг мақсади гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Парамагнит кристалларда нокрамерс Eu3+ , Тb3+ ва Pr3+ ионларининг магнитооптикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Малишева Мария Евгениевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
537.632.4
Яратилган вақти:
2019-08-14 11:23:32
Тадқиқотнинг мақсади таркибига Рr3+ иттрий-алюминий ва Eu3+ ҳамда Tb3+ нокрамерс ионлари киритилган гадолиний–галлий кристаллари гранатларининг магнитооптик, магнит ва оптик хусусиятларини экспериментал ва назарий тадқиқ қилиш ва парамагнит кристалларда магнитооптик эффектларнинг юзага келиш механизмларини аниқлашдан иборат.

Изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик масалаларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қаландаров Азиз Абдуқаюмович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.63 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 12:04:58
Тадқиқотнинг мақсади изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни сонли ечиш усуллари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратишдан иборат.

Айлананинг критик акслантиришлари учун термодинамик формализм ва тушиш вақтларининг лимит теоремалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пошаходжаева Гулнора Джабборхановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.9
Яратилган вақти:
2019-08-05 16:01:06
Тадқиқотнинг мақсади айлананинг критик акслантиришлари учун инвариант ўлчовнинг сингулярлигини ва тушиш вақтларини таснифлашдан иборат.

Учинчи тартибли аралаш типдаги юкланган чизиқли дифференциал ва интегро-дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтаева Умида Исмоиловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.95
Яратилган вақти:
2019-08-05 15:57:47
Тадқиқотнинг мақсади учинчи тартибли юкланган интегродифференциал тенгламаларнинг умумий ечим ифодасини қуриш ва изланаѐтган функциянинг изи ѐки изининг каср тартибли операторли комбинацияси қатнашган юкланган тенгламалар учун янги турдаги чегаравий масалаларни бир қийматли ечишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит