Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Umumta’lim maktablarida “Yorug’lik hodisalari”bo’limini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sodiqjonova Dilshodaxon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2019-05-14 09:03:03
Mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalq osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O‘zbekistonning munosib o‘rin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Fizika darslarida o'quv maqsadlarining uzluksizligini ta'minlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
SH.O. Toshpulatova.
Яратилган вақти:
2019-05-13 16:00:36
Ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlash,yosh avlodni mantiqiy fikrga ega, siyosiy va ijtimoiy faol , izlanuvchan va omilkor, milliy va jahon madaniyatidan xabardor, yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib shakllanishi, aqliy kamolotida yangi davr boshlanganligini e'tirof etish zarur.

Kuchlanishning impul’sli stabilizatorlarini o‘rganish boʻyicha oʻquv laboratoriya qurulmasini tayyorlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Raxmonov B. (Ilmiy rah. Eshpulatov B.E
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:33:57
Ikkilamchi manbalarda elektr energiyaning bir shakli boshqa bir shakliga o‘zgartirgichlar orqali o‘zgartiriladi. Bu o‘zgartirgichlar tarkibiga to‘g‘rilagichlar, rostlagichlar, chastota o‘zgartirgichlar va stabilizatorlar kiradi.

Vodorod bog’lanishli komplekslarda tebranish polosasining formasini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Davronov M. (Ilmiy rah. Murodov G’).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
46
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:31:13
Bu ishdan ko’zlangan asosiy maqsad HCl ning azod va uglerod oksidi bilan aralashmalari misolida kuchsiz vodorod bog’lanishli komplekslarning tebranish spektrini hamda olingan tajribalar asosida molekulalararo o’zaro ta’sir kuchlarini va ularning spektral parametrlarini o’rganish.

Xolesteril butirat molekulasini kvantoximiyaviy hisoblashlar bilan o‟rganish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Toshmamatov D. (Ilmiy rah. Tuxtayev U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:28:20
Hozirgi vaqtga kelib, yadroviy nurlarni qayd qiluvchi binar asosli yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgI2, GaAs) detektorlardan yasalib keng qo‟llanilmoqda. Bunday turdagi detektorlar xona tempraturasida ishlash tezkorligi va ekpsress o‟lchashlarda qo‟llanilishi bilan samarali hisoblanadi. 1960 yildan boshlab yarimo‟tkazgichli (Ge(Li), GaAs, CdTe, HgB asosli) detektorlar keng miqyosida ishlab chiqilmoqda. Shuning uchun hozirgi kuda rentgen va gamma nurlarni qayd qiluvchi detektorlarni ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikalari (effektivligi, ajrataolish qobiliyati)ni o‟rganish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Plastik-elastik keyk-qatlam hosil bo’ladigan suspenziyalarni filtrlashning o‘qqa simmmetrik tenglamalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nuridinov D.X. (Ilmiy rah. Saydullayev U.J).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:15:52
Elastik - plastik keyk - qatlam hosil bo’ladigan filtrlash masalasida cho’kma hosil bo’lishni hisoblash uchun sonli usullardan foydalanib sonli natija olib, filtrlarda suspenziyalarni tozalashda matematik model parametrlarini tahlil qilish.

Yerdagi iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Homidov D. (Ilmiy rah. Zoxidov U).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:11:32
Quyoshda bo’ladigan fizik jarayonlar, Quyosh dog’lari, Quyosh aktivligining o’zgarishi, Quyosh doyimiysining uzoq yillar moboynida kuzatish natijalari asosida iqlim o’zgazishiga ta’sir etishi, ular o’rtasida korreliyatsiya mavjud ekanligi olimllar tomonidan o’rganilmoqda.Quyosh aktivligining oshishi Yerdagi iqlim temperaturasining oshishiga, aktivlikning kamayishi iqlim temperaturasini pasayishiga olib keladi.Shu jumladan Yerdagi iqlimni o’zgarishiga boshqa bir necha sabablar ham ta’sir qilishi mumkin bu ta’sirlarni qaysi biri asosiy ekanligini bilish muhim ahamiyatga ega.Shu sababli iqlimga va biosistemaga Quyosh ta’sirini o’rganish o’ta dolzarb masala hisoblanadi.

Использование научного наследия Абу Наср Фараби при преподавании физики в академических лицеях


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимов Д. (Научный рук. Салахитдинова М.К).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:08:27
Одним из важнейших направлений исследований ученых является изучение богатого философского наследия народов Средней Азии и стран зарубежного Востока, освещение на основе методологии истории их философской и общественно-политической мысли, концепций представителей средневековой философии арабомусульманского Востока, раскрытие идейной борьбы по проблемам философии и общественной мысли, которая имела место между представителями прогрессивных направлений и мистико-теологических течении. Это тем более важно, так как отдельные современные идейные течения в исламе стремятся объяснить все достижения науки и философии средневекового периода, например IX—XII вв., достижениями ислама, мусульманской идеологии [1,2].

Uzluksiz ta'lim tizimida shaxsni shakllanishida bilim berish paradigmasining ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.M.Karimov,B.T.Bisenoova, O.M.Karimova
Яратилган вақти:
2019-05-13 10:25:14
Ma'lumki , har bir ta'lim paradigmasi- bu ilmiy va nazariy bilish, ta'lim -tarbiya jarayonining maqsadi va vazifalari, ularga mos holda o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatidan erishiladigan natijalarni baholash me'yorlariga ega bo'lishdir."Paradigma" lotincha "namuna" degan ma'noni bildiradi.

Elektromagnit va mexanik tebranishlarning o'xshashligini tushuntirishda interfaol metodlardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Karimov,B. Izbosarov,O. Karimova
Яратилган вақти:
2019-05-13 10:06:34
Ushbu maqolada energiyaning saqlanish va aylanish qonunlari nuqtai nazaridan kombinatsion(aralash) dars yordamida ekektromagnit tebranishlarni o'rganishda mexanik tebranishlarning o'xshashligidan foydalanib , darsning didaktik maqsadi bayon etilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит