Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Имомов Аъзам Абдурахимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.218.2
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:42:41
Тадқиқотнинг мақсади. Минимал момент шартларда дискрет ва узлуксиз вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнлар траекторияларининг асимптотик тақсимотларини топиш, иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун инвариант ўлчовлар қуриш ва уларга яқинлашиш тезликларини баҳолаш, узоқ келажакда давом этувчи тармоқланувчи жараёнларнинг лимит тақсимот функцияларини топиш.

Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримов Шахобиддин Туйчибоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.95
Яратилган вақти:
2019-05-10 11:38:29
Тадқиқотнинг мақсади Эрдейи-Кобер операторларидан фойдаланиб, сингуляр коэффициентли ва спектрал параметрли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун бошланғич ва чегаравий масалаларни ечишдан иборат.

Noan`anaviy energiya manbalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Egamova Irodaning
Нашр этилган йили:
2018
Яратилган вақти:
2019-05-10 10:19:43
Energetika jamiyat hayotida muhim o’rin tutadi. U turli-tuman ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini bir necha barobar orttirishga imkon beradi. Insoniyat sivilizatsiyasining rivoji doimo ishlatilayotgan energiyaning hajmi va turlari bilan chambarchas bog’liqdir. Biroq, milliy va jahon iqtisodiyotining bugungi kundagi rivoji tabora energiya resurslarining haddan ortiq ko’p ishlatilishi va unga bog’liq holda ular hajmining kamayib borishiga sabab bo’lmoqda. Bu o’z navbatida resurslar taqchilligi va ekologiya muommolarini keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda insonlarda, jumladan maktab o’quvchilarida energiyadan oqilona foydalanish haqidagi tushunchalarni hosil qilish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda umumta’lim fanlari orasida fizika fani alohida o’rin tutadi.

Fizikani o‘qitishda texnologiyalari va loyihalashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qurbonboyeva Navbahor Xudoyberdi qizi
Нашр этилган йили:
2019
Яратилган вақти:
2019-05-10 10:10:38
Hozirgi kunda ta`lim jarayonini modernizatsiyalashtirish jarayonida informatsion texnologiyalarni ta`lim jarayonida qo’llash masalasi alohida band sifatida ta`kidlanadi. Buni amalga oshirish uchun fanlarga oid yangi dasturlarni tuzmay, balki mavjud information texnologiyalarni u yoki bu fanni o`qitishda qo`llash dolzarb muammoga aylandi.

Спектрнинг кўринарли ва яқин иқ соҳаларидаги лазер нурланиши параметрларини қайта ўзгартиришнинг интерференцион нуртолали оптик тизимлари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тажибаев Илхомжон Иброхимжонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
681.7.068
Яратилган вақти:
2019-05-08 12:15:06
Тақиқотнинг мақсади белгиланган спектрал хоссаларга эга ёруғлик нурланишларини олиш учун тўлиқ нуртолали конструкцияларда (оптик нуртола–генератор + оптик нуртола–спектрал фильтр) ёруғлик континуумининг юқори самарали генерацияси ва спектрал фильтрацияси физик шартларини аниқлашдан иборат.

Турли табиатли материалларнинг иккиламчи манфий ион эмиссиясини ишқорий металлар ионлари имплантацияси ва қиздириш билан стимуллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухтаров Зиядулла Эргашевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
535.371:535.016:538.975
Яратилган вақти:
2019-05-08 12:11:42
Тадқиқотнинг мақсади қаттиқ жисм сирт ости қатламларида ишқорий металлар ионларини имплантация қилиш ва қиздириш билан иккиламчи манфий ион эмиссиясини стимуллаштиришнинг самарадор усулларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилинаётган наъмуналар сиртининг элемент таркибини ярим миқдорий таҳлил қилишдан иборат.

Oliy o’quv yurlarida astronomiya kursini o’qitishda xalq rivoyatlaridan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xalilov Shoxrux Erkin o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
15
Яратилган вақти:
2019-05-08 09:08:30
Mamlakatimizda bugungi kundagi tub burilishlar 2017 yil «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» da nazarda tutilgan kompleks chora –tadbirlarni amalga oshirish yurtimizda rivojlanishning istiqbolini belgilab bermoqda. Ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zamirida kelajakda istiqbolli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ustivor masala kun tartibidagi asososiy dolzab bo’lib qolmoqda.

Gazlarning tovushdan tez oqimini hosil qiluvchi qurilma bilan berk idish ichida havoni siyraklashtirish imkoniyatlarini o’rganish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Safarov O. (Ilmiy rah. Axrorov S.Q).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-05-07 19:12:15
2016-yilning sentabridan boshlab, O‘zbekistondagi jamiyat sohasining barcha bo‘g‘inlarida jiddiy o‘zgarishlar boshlanib ketdi. Davlat bilan xalq orasidagi munosabatlarda sifatiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Bizning jamiyatimizda o‘ziga xos istiqbolli rivojlanish ko‘zga tashlanmoqda, ya’ni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev so‘zi bilan aytganda davlatimizda yangi davr boshlandi. Albatta, ro‘y berayotgan o‘zgarishlarda O‘zbekistonning ikkinchi Prezidenti siyosiy faoliyatni yangi darajada isloh qilishi asosiy faktor hisoblanadi.

Karbon kislotalari misolida molekulyar agregatsiyalarning tuzilishini kombinatsion sochilish spektrlari hamda kvanto – kimyoviy hisoblashlar orqali o’rganish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xolikulov O’. (Ilmiy rah. Jumaboyev A).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2019-05-07 19:09:13
Ushbu dissertatsiyada Karbon kislotalari misolida molekulyar agregatsiyalarning tuzilishini kombinatsion sochilish spektrlari hamda kvanto – kimyoviy hisoblashlar orqali o’rganish yoritilgan

Zamonaviy xemosorbsiya nazariyasida yuzadagi markazlarni kompyuterda modellashtirishni tadqiq etish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Islomov F. (Ilmiy rah. Eshqobilov N.B).
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-05-07 19:05:36
Поверхность твердого тела быстро покрывается газом. В этом состоит особенность адсорбции, которая может быть истолкована как адсорбция или как хемосорбция. Рассмотрены особенности хемосорбции на металлах и полупроводниках и их использование при разработке модели для моделирования процессов на поверхности. Моделирование процессов перколяции и обрадования слоев полимолекулярной адсорбции проводилось в ралмках стохастического моделирования. Проделанная работа служит основной цели исследования: создание моделей активних центров поверхностей. Основной целью исследования пределанной работы служит: создание моделей активных центров поверхностей.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит