Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Пиримидин ва ферроценнинг айрим ҳосилаларини квант кимёвий ўрганиш ва кимёвий таркибига кўра синфлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
547.854:547.1’172.72+537
Яратилган вақти:
2018-06-14 15:30:08
Жаҳонда кимёвий жараёнларни назарий жиҳатдан, чуқур илмий тадқиқ қилишга бўлган талаб ортиб бормоқда. Кимёвий реакцияларнинг молекуляр жараёнлар эканлиги уларни тадқиқ этишда бир қатор қийинчиликларни юзага келтиради. Замонавий ахборот технологиялари ва квант кимё усулларидан унумли фойдаланиш ушбу муаммоларни ҳал этиш имконини яратади. Бугунги кунда биологик фаоллиги юқори, экологик жиҳатдан зарарсиз моддаларни синтез қилиш, уларни амалиётга тадбиқ этиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Хроматография усулларини қўллаган ҳолда on-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнинг ташкилий механизми


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хакимова Фазилат Абдусобировна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
681.54.+57.083.3.
Яратилган вақти:
2018-06-05 10:47:51
Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар божхона эксперт лабораториялари фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий мезони сифатида товарларнинг қандай гуруҳларга мансублигини аниқлаш имконини берувчи самарали экспресс-анализ усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан ушбу давлатларда иқтисодий мустақилликни ҳимоя қилиш ҳамда контрафакт ва гиёҳванд моддаларни ноқонуний айланишига қарши кураш орқали давлат хавфсизлигини таъминлаш каби стратегик масалаларни ҳал этишда автоматлаштирилган ахборот тизимлари билан уланган, компьютерлашган хроматографик ажратиш услубларини ишлаб чиқиш алоҳида вазифа сифатида белгиланади.

Қийин учувчи органик бирикмаларни юқори сезгирликда аниқлаш ва ўрганишнинг ионлашиш усулларини ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Дилшадбек Турсунбаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
537.58; 537.563; 543.51; 547.94; 547.96
Яратилган вақти:
2018-05-30 15:10:55
Жаҳон миқёсида бугунги кунда жадал ривожланаётган физик электроника соҳасида муҳим физикавий-кимёвий муаммолардан бири кўп атомли молекулаларни қизиб турган сиртдаги адсорбциясини ҳамда газли фазада содир бўлаётган физик-химик жараёнларни чуқур тушуниш муҳим аҳамият касб этмоқда. Амалий жиҳатдан қийин учувчи органик моддалар, шу жумладан, наркотик ва портловчи моддаларни юқори сезгирликда ва тез аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш жаҳон илмий ҳамжамиятининг долзарб вазифасидир.

Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хонкелдиева Мухаббат Тургуновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
547. 656:548. 33:548. 737
Яратилган вақти:
2018-05-17 12:06:24
Тадқиқотнинг мақсади госсиполнинг кристалл шакллари, полиморф ва клатратларининг тузилиш хусусиятлари ҳамда уларнинг термик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Сульфатланган полисахаридлар синтези ва уларнинг тобамовирусларга қарши антивирус фаоллигини ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухитдинов Бахтиёр Икромович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
547.51: 661.728.87
Яратилган вақти:
2018-05-17 12:01:39
Тадқиқотнинг мақсади молекуляр катталиклари ва макромолекула конформацияси билан фарқ қилувчи полисахарид сульфат ҳосилаларини (сульфат целлюлоза ҳосилалари мисолида) синтези ҳамда уларнинг тобамовирусларига қарши антивирус ва элиситор фаолликлари, фаолликнинг молекуляр катталикларга боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Умумий кимё фанини ўқитишда LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:21:53
Мазкур мақолада ўқитишнинг замонавий технологияларидан ҳисобланган модулли ўқитиш, униг мазмун-моҳияти, академик лицейлардаумумий кимё фанидан LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб муайян мавзуларни модулва унинг элементларига бўлиб ўқтишнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган

Таълим самарадорлигини оширишда Модул технологиясининг ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:20:27
Ушбу мақолада талаба таълим самарадорлигини оширишда Модул технологиясининг ўрни ҳақида ёритиб берган

LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб "Оксидлар ва кислоталар" мавзусини ўтиш тажрибасидан


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.К.Очилова, М.Я.Эргашов
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:18:45
Мақолада LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиб "Оксидлар ва кислоталар" мавзусини ўтиш тажрибасидан қай даражада фойдаланишни ёритган

Применение крахмала и его производных в качестве заугстителя


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Б.Олимов, К.А.Равшанов
Яратилган вақти:
2018-05-16 22:10:05
В данной статье дан обзор применение крахмала и его производных в качестве загустителя

Изучение физико-химические свойства полимерной композиции


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Б.Олимов, М.Р.Амонов, Х.К.Раззоков
Яратилган вақти:
2018-05-16 21:50:41
В данной статье дан обзор изучение физико-химические свойства полимерной композиции
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит