Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Медамин ва альбендазолни карбоксил гуруҳ тутган полимерлар билан таъсирлашувининг физик-кимёвий хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Малышев Максим Святославович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.64:128.1-126:542.8 (021)
Яратилган вақти:
2019-03-19 13:01:39
Тадқиқотнинг мақсади медамин ва альбендазолнинг карбоксилтутган полимерлар билан полимер комплексларини олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Xronologiya va Metrologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tursunov S.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
117
Яратилган вақти:
2019-03-19 11:23:51
Entomologiya fani hasharotlar olamining tashqi va ichki tuzilishini, ko‘payishini, kelib chiqishini, yer sharida tarqalishini, sistimatikasini, biologiyasini, inson va tabiat uchun foyda va zararni o‘rganadigan fan hisoblanadi. Entomologiya-yunoncha-entomon-hasharot-logos-fan, ya’ni hasharotlar xaqidagi fan demakdir. Ayni paytda hasharotlarning 2 mln. ga yaqin turlari ma’lum bo‘lib, entomologiya biologiyaning eng tez su’ratlar bilan rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi.

MIS (II) ning poliglisidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan koordinasion birikmasining tadqiqoti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kasimov Sh.A., Turayev X.X.
Яратилган вақти:
2019-03-18 16:24:46
Maqolada mis (II) ionining xelat hosil qiluvchi polimer ligand poliglitsidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan hosil qilgan koordinatsion birikmasining tarkibi va tuzilishi IQ-spektral usulda o‘rganish natijalari keltirilgan. Olingan koordinatsion birikmaning barqarorlik doimiysi potensiometrik usul yordamida aniqlangan.

Умумий кимё фанидан лаборатория машғулотлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:43:36
Mazkur uslubiy qo‘llanma 5140100 – Biologiya ta’lim yo‘nalishi 1- kurs talabalari uchun tasdiqlangan namunaviy fan dasturi asosida tuzilgan.

Агротехнические и организационно-профилактические меры борьбы с паразитическими фитонематодами гранатовых агроценозов


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бекмурадов А.С., Мамаражабова М.Т.
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:03:07
Мақолада анор агроценозларининг паразит фитонематодаларига қарши агротехник ва ташкилий-профилактик қарши кураш чоралари тўғрисида маълумотлар берилган.

Umumiy Kimyo


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-13 11:59:45
Umumiy kimyo fani xo`jalik hisobi, hisob turlari, scho`tlar tizimi, ikkiyoqlama yozuv, balans, hisobotlar tog`risida,hamda bugungi globallashuv sharoitida korxonalarda xisob tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning qonuniyligi ta’minlash, xo‘jalik mablag‘lari va ularning tashkil topish manbalarini hisobga olish, ularni hujjatlashtirish, umumlashtirish, korxona va xo‘jaliklarning mulkiy, moliyaviy faoliyati to‘g‘risida to‘liq hamda ishonarli ma’lumotlarini shakllantirish, buxgalteriya hisobi hisobotlarini tashkil kilish yo‘nalishlarini nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan holda o‘rganadi.

Tuzlar gidrolizi mavzusini innovatsion – pеdagogik tеxnologiyalar yordamida o’qitish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Chorshanbiyеva Ma`rifat Jumayеvna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-03-11 11:31:01
BMI kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adaniyotlar ro’yxatini o’z ichiga oladi. Uning umumiy hajmi 68 bet. Unda foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, tadqiqot obekti va predmeti, ilmiy va amaliy ahamiyati bayon etilgan.

Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасининг синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бойтўраева Мадина
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2019-03-11 11:30:06
Битирув малакавий иши кириш, адабиётлар таҳлили, тажрибавий қисм, синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий анализи натижалари, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Иш 68 бет, 8 та жадвал асосида ёритилган. Библиографик кўрсаткичи 42 та адабиётни ўз ичига олади.

Со (II) нинг айрим кислота амидлари билан координацион бирикмаси синтези ва физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қурбонмуродов Мухриддин Маматмуротович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-03-11 11:28:55
БМИ кириш, адабиётлар таҳлили, танланган объект ва тадқиқот усули, олинган натижалар таҳлили, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Иш 68 бет, 5 та жадвал ва кимёвий бирикмаларнинг тузилиш формулалари асосида ёритилган. Библиографик кўрсаткичи 47 та адабиётни ўз ичига олади.

Vodorod va kislorod mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyaning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ochilov Mansur Bozor o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2019-03-11 11:27:25
Bitiruv loyiha ishi kirish, adabiyotlar tahlili, metodik qism, pedagogik eksperiment tahlili, xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan tashkil topgan. Mavzuni to’liq va puxta yoritishda men 5 ta tayanch sxema, 6 ta jadval, 6 ta rasm va 7 ta turli shakldagi grafiklardan foydalandim. Bitiruv loyiha ishining hajmi 68 betdan iborat.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит