Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

1-фенил-2-гептилоксиэтилен синтези жараёнини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Абидов
Яратилган вақти:
2021-02-17 23:34:19
Ушбу ишда гептил спиртининг фенилацетилен билан виниллаш реакциясига ҳароратнинг таъсири амалий ва назарий йўллар билан ўрганилган, натижалар таққосланган ҳамда жараённинг оптимал шароитлари аниқланган

Kimyo lаbоrаtоriya mashg’ulotlаri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-02-17 23:23:19
Ushbu uslubiy ko’rsatma oliy o’quv yurtining Kimyo fanidan ta`lim oluvchi barcha bakalavriyat talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, ko’rsatmaning asosiy maqsadi talabalarni kimyodan oladigan nazariy bilimlarini mustashkamlash va tajriba yo’li bilan sinab ko’rishdan iborat. Laboratoriya mashg’ulotlarini ma'ruza bilan paralel ravishda o’tkazilishi mashg’ulotlarning unumli va foydali bo’lishiga yordam beradi. O’tilgan material yuzasidan tajriba o’tkazilib, unda bayon etilgan fikrlarning to’g’riligiga amalda ishonganidan keyingina talaba ma`ruza materialini puxta egallaydi. Shu sababli ushbu uslubiy ko’rsatmada har bir laboratoriya ishidan oldin laboratoriya ishi mavzusiga oid nazariy bilimlar, tajribaning bajarilish tartibi, reaksiya tenglamalari va sinov savollari berilgan

Айрим гидроксикислоталарнинг молекулаларида электрон заряднинг тақсимланиши ва унинг моддани физик-кимёвий хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Солиев С.Нурмонов А.Охундадаев И.Абидов
Яратилган вақти:
2021-02-11 13:34:15
Ушбу мақолада айрим гидроксикислоталар: оксалат кислотаси, узум кислотаси, олма кислотаси, лимон кислоталари молекулаларида электрон заряд тақсимоти ярим эмпирик усулда HyperChem Pro дастурида ZINDO1 методи билан ҳисоблаб, аниқланган. Олинган натижалар асосида молекулаларнинг реакцион қобилияти ва айрим физик-кимёвий хоссалари ҳақида назарий хулосалар чиқарилган.

Yerning geologik evolyutsiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мухаммадова Н.Н.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:36:41
Bitiruv malakaviy ishda Yer evolyutsiyasi tarixi va uni davrlashtirish masalalarini tahlil qilingan.

Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik” fanidan termin va tayanch tushunchalar izohli lug`atini tuzish tajribasidan


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бердиева Д.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:35:28
Bitiruv malakaviy ishda Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik fanidan hozirgacha mavjud bo`lgan va endi iste`molga kirib kelayotgan termin va tayanch tushunchalarning izohli lug’atini yaratish o`rganilgan.

Vulqonlarning Yer yuzida geografik tarqalishi va ular bilan bog`liq relyef shakllari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aйбуллаева С.Ҳ.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:34:15
Bitiruv malakaviy ishda vulqonlar faoliyati bilan bog`liq relyef shakllari o’rganilgan hamda ularning geografik tarqalishi tahlil qilingan.

Atmosfera havosining tarkibi va uni ifloslantiruvchi omillar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эломонов М.Т.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:33:03
Ushbu bitiruv malakaviy ishda аtmosferaning ifloslanishi – zararli moddalarning atmosferaga kirib borib, uning tarkibini o‘zgartiradigan aralashmalar va ularni aniqlash, atmosfera ifloslanishining organizmga kimyoviy va fizikaviy ta’siri, atrof – muhitni zararlanishiga olib keladigan gazlar aralashmasi o`rganilgan.

Atmosfera havosining tarkibi va uni ifloslantiruvchi omillar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эломонов М.Т.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:31:48
Ushbu bitiruv malakaviy ishda аtmosferaning ifloslanishi – zararli moddalarning atmosferaga kirib borib, uning tarkibini o‘zgartiradigan aralashmalar va ularni aniqlash, atmosfera ifloslanishining organizmga kimyoviy va fizikaviy ta’siri, atrof – muhitni zararlanishiga olib keladigan gazlar aralashmasi o`rganilgan.

Seritsin asosidagi kompozitsiyalar va ularning turli xossalarini o‘rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Саматов Р.Р.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:28:56
Ushbu bitiruv malakaviy ishida seritsin asosida polimer kompozitsiyalar olish texnologiyasini ishlab chiqish va ularning ohorlovchi tarkiblarga ta’sirini va paxta tolali matolarni ohorlash ko’rsatkichlari o’rganilgan.

2,4-dioksopentan kislota etil efiri Para-almashingan benzoilgidrazonlari Sintezi va tuzilishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қаюмов А.А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2021-02-03 20:28:05
Ushbu bitiruv malakaviy ishida 2,4-dioksopentan kislota etil efiri va para-almashingan benzoy kislota gidrazidlari bilan kondensatlanishini amalga oshirish, olingan yangi organik birikmalarning tarkibi va tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullar yordamida tahlil qilish, - 2,4-dioksopentan kislota etil efiri aroilgidrazonlarining eritmadagi tautomer shakllarini YaMR-1H spektroskopiyasi yordamida isbotlash, olingan organik ligandlarni qattiq holatdagi tuzilishini IQ va RSA usullari yordamida tasdiqlash kabi vazifalar bajarilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит