Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Углеводородли хомашёни каталитик пиролиз жараёнини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ғуломов Шохнур Норқул ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
109
Яратилган вақти:
2019-11-08 15:55:13
Данная работа посвящена разработке процесса каталитического пиролиза с использованием более эффективных носителей и катализаторов на его основе, а также подбору модификаторов, снижающих коксообразование на катализаторах пиролиза и изучению закономерностей коксообразования в присутствии модифицированных катализаторов на лабораторных установках.

Кам миқдордаги олтингугуртли дизель ёқилғиларини турғунлаштириш ва окисидланишини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Гаффоров Тўхтамурод Комил ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-11-08 11:22:19
Мазкур диссертация ишида кам олтингугуртли дизель ёқилғисининг фаоллаштирувчи қўшимчалар (металл мис, кумил пероксид) йўқлигида ва иштирокида намоён бўладиган ва автоматик оксидланиши умумий қонуниятларини тадқиқ қилинган. Фенол турдаги бирикмаларнинг ингибиторловчи ва фаолсизлантирувчи ҳаракатининг самарадорлиги аниқланган ва кам олтингугуртли дизель ёқилғиларнинг барқарорлигини ошириш мақсадида уларни адсорбцион тозалашдан фойдаланиш имконияти ўрганилган.

Технология масел и специальных жидкостей


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нуруллаева З.В.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
156
Яратилган вақти:
2019-11-05 11:40:55
Получение топлив для двигателей внутреннего сгорания — сложный процесс, включающий получение первичных его компонентов, их смешивание и улучшение присадками до товарных показателей качества в соответствии с требованиями стандартов.

Нефт-газкимё саноатининг технологик жараёнлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Р.Раҳимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
98
Яратилган вақти:
2019-11-05 11:36:44
Компютерлар - замонавий шахсий електрон хисоблаш машинаси.Кимёвий кибернетика - технология тизимларини ЕХМ ёрдамида бошкариш ва тадкикот қилиш. Технология тизими - технологик жараён, шу жараён кетаётган курилма ва шу жараённи бошқариш тизими ҳаммаси биргаликда технологик тизим дейилади. n

Гипсли, оҳакли ва оҳакли-белитли дисперс боғловчиларини олиниш ва гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини минерал микротўлдирувчилар билан бошқаришнинг коллоид-кимёвий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тuremuratov Шарибай Науризбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 666.9.04.05; 666.925
Яратилган вақти:
2019-10-11 17:46:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон минераллари ва микротўлдирувчилари асосида олинган дисперсияли боғловчиларни гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини бошқаришни коллоид–кимёвий усулларини такомиллаштиришдан иборат

Нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёдан фойдаланиб сифати яхшиланган дизель ёнилғисининг ресурсларини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайдахмедов Ахрорбек Игамбердиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 665.753
Яратилган вақти:
2019-10-11 17:17:38
Тадқиқотнинг мақсади нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёсидан фойдаланиб, дизель ёнилғиларни олиш манбаларини кенгайтириш ва уларнинг эксплуатацион ва экологик хоссаларини яхшилашдан иборат

Формальдегид ва фурфурол асосида кўп функционал таъсирга эга бўлган биологик фаол моддалар синтези, синфланиши ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исаков Хаятулла
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 631.85+547.2+661.8+541.8
Яратилган вақти:
2019-10-09 16:39:35
Тадқиқотнинг мақсади мочевина ва тиомочевиналарнинг формальдегидли, фурфуролли бирикмалар ва биоген металлар асосида кам заҳарли ва юқори самарали янги уруғдорилагич ва стимуляторлар олиш технологиясини яратишдан иборат.

Глитсерризин кислотаси хосилалари асосида гел цинтези


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бурхиев Фарход
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-10-09 12:28:41
Полиакриламиднинг чокланган полимерлари гидрогеллик хусуиятига эга. Гидрогел-ўзига нам тортувчи, юқори бўкувчанлик хусусиятига эга синтетик полимер бўлиб, ўсимлик учун керакли бўлган намликни ютиб экинларни кучли ривожланишига кучли таъсир кўрсатувчи хусусиятига эга. У тупроқ таркибида кўп миқдордаги намликни узоқ вақт давомида сақлаш ва ўзлашмай ётган минерал ўғитларни ўсимлик учун қайта ўзлаштириш имконини беради. Гидрогел суғориш вақтида ҳам вақтни, ҳам сувни тежайди. Нафақат сувни балки минерал ўғитларга сарфланувчи маблағларни тежайди.  

Табиий ипак толасининг физик-кимёвий хоссалари мавзусини ўқитишни АКТ асосида ташкил этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Манабова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2019-10-09 12:27:04
Табиий ипак толасининг физик-кимёвий хоссалари мавзусини ўқитишда ахборот коммуникатцион технологияларнинг ўрнини, назарий ва амалий масалаларини тадқиқ этиш, мавзу юзасидан технологик модулини шакллантириш ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сунъий аралашмалар таркибидан никелни фотометрик аниқлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
З.Бердиқулова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
37
Яратилган вақти:
2019-10-09 12:24:18
Ҳозирги кунда айниқса заҳарли ва кучли таъир этувчи рангли ва оғир металларни аниқлашда спектрофотометрик ва фотометрик усуллардан кенг қўлланилади. Табиий илмий фанлар ўзининг ривожланиш жараёнида инсон фаолиятига борган сари кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Механика, оптика, электромагнитизм қонунларини тушунмай туриб, ривожланиш тараққиётини кўз олдимизга келтириш қийин.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит