Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

KIMYO (Fizikaviy va kolloid kimyo) (Biologiya-tuproqshunoslik fakulteti talabalari uchun uslubiy qo‘llanma)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Яратилган вақти:
2019-04-09 15:19:08
Ushbu uslubiy qo'lanmada kimyo (Fizikaviy va kolloid kimyo) fanidan termodinamikaning I va II qonunlari, eritmalar, elektrolit eritmalarning xossalari, elektrokimyoviy kinetika asoslari, kolloid kimyoning asosiy vazifalari, kolloidlar xususiyatlari, kolloid sistemalar, dispers sistemalar, mikrogeterogen sistemalar haqida umumiy ma‘lumotlar berilgan.

Kimyoviy termodinamika elementlari uslubiy qo'llanma


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Яратилган вақти:
2019-04-09 15:04:51
Uslubiy qo'llanmada kimyoviy termodinamika elementlari, Gess va Kirxgoff qonunlari, termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari hamda, muvozanat konstantasini hisoblashga doir masalalar va ularni echiml yechish haq`da qisqacha ma`lumot berilgan.

МЕТАЛЛ ОКСИДЛАР, ОРГАНИК КИСЛОТАЛАР ВА N-ГЕТЕРОҲАЛҚАЛИ ЛИГАНДЛАР ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДАГИ СОРБЦИОН ВА ФОТОКАТАЛИТИК МАТЕРИАЛЛАР


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
КАДИРОВА ЗУХРА ЧИНГИЗОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.49:544.723:544.47:541.145
Яратилган вақти:
2019-04-09 09:52:35
Тадқиқотнинг мақсади металл оксидлар, органик кислоталар ва N-гетероҳалқали лигандлар ҳосилалари асосидаги сорбцион ва фотокаталитик материалларни олиш, уларнинг физик-кимёвий ва каталитик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Kimyo (Fizikaviy va kolloid kimyo): (Biologiya-tuproqshunoslik fakulteti talabalari uchun uslubiy qo‘llanma)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Eshmamatova N.B., Akbarov H.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Toshkent
Саҳифалар сони:
112
УДК рақами:
544
Яратилган вақти:
2019-04-05 16:21:35
FIizikaviy kimyo fani zamonaviy kimyoning nazariy asoaini tashkil etadi.Katta jadalliklar bilan rivojlanayotgan ushbu soha haq`da ma`lumot berilgan.

Fizikaviy kimyo


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Akbarov H.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Toshkent
Саҳифалар сони:
97
УДК рақами:
544
Яратилган вақти:
2019-04-05 15:49:31
Ushbu uslubiy qo‘llanma fizikaviy kimyo kursining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, universitetlarning kimyo yo‘nalishi 2-kurs bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada fizikaviy kimyo fanining bazaviy tushunchalari, uning boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligi muxokama qilingan hamda kimyoviy termodinamika bobi bo‘yicha seminar mashg‘ulotlari bayon etilgan.

Fizikaviy kimyo


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Akbarov H.I.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Toshkent
Саҳифалар сони:
97
УДК рақами:
544
Яратилган вақти:
2019-04-05 15:49:21
Ushbu uslubiy qo‘llanma fizikaviy kimyo kursining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, universitetlarning kimyo yo‘nalishi 2-kurs bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada fizikaviy kimyo fanining bazaviy tushunchalari, uning boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligi muxokama qilingan hamda kimyoviy termodinamika bobi bo‘yicha seminar mashg‘ulotlari bayon etilgan.

Titrimetrik аnаliz hаqidа аsоsiy tushunchаlаr


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Turobov N. T.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Toshkеnt
Саҳифалар сони:
27
Яратилган вақти:
2019-04-05 15:34:38
Titrimetrik аnаliz metоdlаrini miqdоriy аnаlizn q`ilish mavzusi yoritilgan.

Analitik kimyo umumiy kursidan ma'ruzalar matni I ҚISM


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Turobov N. T.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkеnt
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-04-05 14:54:46
Analitik kimyoning maқsadi va vazifalari: Analitik kimyo-kimyoviy analizning nazariy asoslari va mеtodlarini ish-lab chiқadigan, atrof muxitdagi har xil ob'еktlarning elеmеntar kimyoviy tuzili-shini, sifat va miқdoriy aniқlashni ta'minlaydigan mеtodlar to`g`risidagi, ya'ni analitik kimyo-idеntifikatsiyalash, miқdoriy aniқlash va tabiatdagi turli elеmеntar ob'еktlarning, ya'ni atomlar, ionlar, molеkulalar, funktsional guruhlar va boshқa zarralar kimyoviy strukturasini aniқlaydigan fandir. Analitik kimyoning asosiy vazifalari-analizning umumiy nazariy asoslarini, kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizikaviy mеtodlarining asosiy printsiplari bilan ta-nishtirishdir.

Термодинамическая совместимость натрийкарбоксиметилцеллюлозы с белками


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акбаров Х.И., Яркулов А.Ю., Умаров Б.С.,Кабулова У.К.
Яратилган вақти:
2019-04-05 13:13:45
Статья посвящена на тему: Основание изотерм сорбции паров воде с помощью различных термодинамических теорий параметра взаимодействия полимер-растворитель, полимер-полимер, полимер-полимер-растворитель определена термодинамическая совместимость системы натрийкарбоксиметилцеллюлоза-белки и анализ термодинамических систем атрийкарбоксиметилцеллюлоза-белки, при малых содержаниях.

Исследование нанокомпозиционного полиакрилонитрилкремнеземного материала электронной микроскопией


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юнусов Ф.У., Ахунджанов Ж..К. и др.
Яратилган вақти:
2019-04-05 13:00:51
Статья посвещена на тему: Исследование нанокомпозиционный полиакрилонитрилкремнеземный материал, синтезированные золь-гель методом на основе тетраэтоксисилана, полиакрилонитрила и глицерина с помощью растрового электронного микроскопа.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит