Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.223(=512.133)
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қўзиев Зафар Болтаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
33.338.3(577.33).
Яратилган вақти:
2020-02-17 13:46:52
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш билан боғлиқ жараёнларни такомиллаштиришга ва шу хизмат эвазига пул тушумини кўпайтиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Содиков Улуғбек Жўраевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
371.26:371.264(575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-17 11:58:17
Тадқиқотнинг мақсади математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Олий таълим муассасаларида “Комплекс бирикмалар кимёси” фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шомуротова Ширин Хажиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378:54:371.3
Яратилган вақти:
2020-02-15 12:33:52
Инновaцион ёндашувлар асосида талабалар¬нинг «Комплекс бирикмалар кимёси» фанига доир назарий, лаборатория, се¬минар ва мустақил таълим материалларни ўзлаштириш фаоллиги ва кўрсат¬кичларини оширишдан иборат.

Олий таълим муассасаларида табиий географик фанларни ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хамроева Феруза Асроровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.191:004 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-15 12:30:21
Олий таълим муассасаси талабаларига табиий географик фанларни медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштиришдан иборат.

Ғўза ҳосилдорлигига Карбамид–Аммиакли селитра(КАС) ва Карбамид асосида тайёрланган суспензиямеъёрларининг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азимова Мадинабону Гуламджановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
633.51/.11:631.811.98
Яратилган вақти:
2020-02-15 10:41:32
Тадқиқотнинг мақсадиТошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитларида етиштирилаётган ғўзанинг “ Наврўз “ навида КАС (карбамид аммиакли селитра) ва карбамид ўғитлари асосида тайёрланган суспензияни ғўзанинг ривожланиш даврларида барги орқали қўллашмеъёрларини, ўсимлик ўсишига ва ривожланишига, пахта ҳосилига таъсирини аниқлашдан иборатдир.

Хавфсизликни таъминлаш тизими моделлари ва давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухтаров Фарруҳ Муҳаммадович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
004.056(575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-14 18:16:30
Тадқиқотнинг мақсади шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини ташқи ахборот тизими хуружи ва таҳдидларидан ҳимоялашнинг моделлари, дастурий воситалари ҳамда давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тажрибавий термик куйишда иммун тизимининг морфофункционал тавсифи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ражапов Адилбек Анварбекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616-001.17-085.355:577.152.34-092.9
Яратилган вақти:
2020-02-14 15:54:20
Тадқиқотнинг мақсади тажрибавий термик куйиш ва уни ўстирилган аллофибробластлар билан даволашда иммун тизим марказий ва периферик аъзоларининг патоморфологик ўзгаришларини ҳамда иммунологик кўрсаткичларини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали токсик гепатит ва иммунокоррекцияда пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отажанова Азиза Нигматуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.3-612.64/66-092.4
Яратилган вақти:
2020-02-14 15:44:16
Тадқиқотнинг мақсади сурункали гелиотрин гепатит ва иммунокоррекция шароитида пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Болтаева Шахло Тошпўлатовна
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
НавДПИ
Саҳифалар сони:
144
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-02-14 14:16:44
Монографияда бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш, яъни: ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари, йўллари ва самарадорлиги ѐритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит