Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Метрологическая характеристика сенсора оксида углерода


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Худойбердиев Бекзод Шерматович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-08-21 17:07:28
В настоящее время энергосбережение является одним из главных направлений практической деятельности в промышленной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Экономическая эффективность и экологическая безопасность при сжигании топлива на топочных установках характеризуются соотношением топливо-воздух. Энергосбережение при сжигании топлива характеризуются полнотой его сгорания, а загрязнение окружающей среды определяется содержанием оксидов углерода, азота и др. в дымовых газах.

Zamonaviy organik sintez


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 17:06:18
“Zamonaviy organik sintez”ga bag‘shlangan ushbu uslubiy qo‘llanma universitetlarning organik kimyo yo‘nalishida bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, u davlat ta’lim standartlari asosida yozilgan. Uslubiy qo‘llanma organik kimyoning ajralmas qismi bo‘lgan organic sintez fanining tarixi, bugungi kuni va kelajak istiqbollari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Mazkur uslubiy qo‘llanma eng yangi ilmiy adabiyotlarga tayangan holda yozilgan bo‘lib, talabalarning organik sintez bo‘yicha olayotgan bilim va ko‘nikmalarini yanada mukammalroq bo‘lishini taminlaydi deb umid qilamiz. Undan shuningdek oliy o‘quv yurtlarning bakalavrlari va ilmiy tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

“2,3 – Tetrametilen -3,4 –digidroxinazolin -4- tionni natriy borgidrid bilan qaytarish reaksiyasi va turli elektrofil reagentlar bilan ta’sirlashishi” mavzusidagi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-08-21 17:04:05
Bugungi kunda organik kimyo fani o’zining gurkiragan davrini boshidan kechirmoqda.Organik moddalar odam, hayvon, o’simlik organizmlarining asosini tashkil etishi bilan birga sanoatda muhim ahamiyatga ega bo’lgan moddalar ekanligi bilan ham e’tiborga loyiqdir. Chunki insonni oziq-ovqati, kiyim-kechlari, transport vositalari, ularning yoqilg’ilari, zavod va fabrikalarda ishlab chiqariliyotgan mahsulotlarning asosiy qismlari, buyoqlar, dorivor moddalar, yuvish vositalari, qishloq xo’jaligida qo’llaniladigan ko’plab o’gitlar, ustiruvchi moddalar, pestitsidlar va boshqa birikmalarning asosini organik moddalar tashkil etadi. Organik moddalar butun atrof-muhitga inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho kimyoviy birikmalar sifatida insoniyatga xizmat qilmoqda. Organik moddalarsiz inson mavjud bo’la olmaydi va yashashi ham mumkun emasligini o’ylab ko’rilsa, organik moddalarning inson hayot faoliyati uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Bisiklik xinazolin-tioamidlarning sintezi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Samarov Z.U.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:52:18
Oliy ta’limning maqsadi respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlashga,o‘zi tanlagan mutaxassislik bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali raqobatdosh kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Organik kimyo


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Samarov Z
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
258
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:51:05
Organik reaksiyalarda, asosan o‘rin olish reaksiyalarida ishtirok etuvchi moddalar substratlar va reagentlarga bo‘linadi. Lekin bu sinflash shartli. Masalan galogenalkanlar gidrolizlanish reaksiyalarida substrat, aromatik uglevodorodlarni alkillash reaksiyalarida reagent hisoblanadi.

Kimyo fanidan ma'ruzalar matni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Норкулов У.М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
94
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:43:42
Kimyo tabiiy fanlar qatoriqa kirib u moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va o`zgarishlarini, shuningdek, bu o`zgarishlarda sodir bo`ladigan hodisalarni o`rganadi. Kimyoga fan sifatida birinchi bo`lib rus olimi M. V. Lomonosov ta`rif berdi: «Kimyo fani jismlarning xossalari va o`zgarishlarini, …jismlarning tarkibini o`rganadi … kimyoviy o`zgarishlarda moddalarda sodir bo`ladigan hodisalarning sababini tushuntirib beradi».

Analitik geometriya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Seydullaev K.X.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
24
Яратилган вақти:
2019-08-20 14:51:05
Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo`lib, ularning matwmatik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi.

Analitik geometriya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Seydullaev K.X.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
24
УДК рақами:
UDK
Яратилган вақти:
2019-08-20 14:47:57
Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo`lib, ularning matwmatik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi.

Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-07-18 10:04:35
Метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини ишлаб чиқиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини яратишдан иборат.

Полималеин кислота асосида шўрланган тупроқлар самарадор мелиорацияси учун композиция


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Худойназаров Илёс Абдурасулович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.64: 547.461.8: 631.445.24
Яратилган вақти:
2019-07-09 14:41:59
Тадқиқотнинг мақсади ионоген полимер (ИП)ларни синтез қилиш ва улар асосида шўрланган тупроқ таркибидаги тузларни самарали ювиш хусусиятига эга полимер композиция ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит