Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Jıltırbas kóliniń ornitofaunasın kompleks úyreniw hám onı Zoologiya sabaǵında oqıtıw usılları


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tajimuratova Shaxnoza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:20:56
Jıltırbas kóller sisteması ornitofaunasın kompleks úyreniw, olardıń ishindegi siyrek ushırasatuǵın, joǵalıw aldında turǵan quslardı qorǵaw jolların islep shıǵıw hám alınǵan maǵlıwmatlardı Zoologiya sabaǵında paydalanıw. Suw landshaftındaǵı quslar haywanlardıń eń áhmiyetli toparı esaplanadı. Jıltırbas kóller sisteması jaǵdayında quslar faunasın qorǵaw ilájların elimizdiń barlıq omırtqalı haywanlar dúnyasın qorǵawda paydalanıwǵa boladı.

Xorezm balıq» jámiyeti 1-2-bólim balıqlarınıń házirgi waqıttaǵı parazitofaunası


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yakupova Periyzat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:19:16
Xorezm háwiz xojalıǵı sistemalarınıń házirgi waqıttaǵı ekologiyalıq jaǵdayın, ixtioparazitofaunanıń kelip shıǵıwın úyreniw, balıq ónimdarlıǵın asırıw boyınsha tereń ilimiy-izertlew jumısların alıp barıw talap etiledi. Usıǵan baylanıslı «Xorezm balıq» jámiyeti 1-2-bólim jaǵdayında karp balıqlarınıń parazitlerin kompleks izertlew hám olardıń invaziyalıq keselliklerine qarsı gúresiw jolların islep shıǵıwdan ibarat.

Shorlanǵan topıraqlardaǵı ayırım ósimliklerdiń morfobiolo-giyalıq ózgeshelikleri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sotimbaev Dastonbek
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:16:37
Hár qıylı dárejede duzǵa shıdamlı ósimliklerdiń morfologiyalıq hám biologiyalıq ózgesheliklerinen alınǵan nátiyjeler ósimliklerdiń shorǵa iykemlesiw jolların anıqlawǵa xızmet etedi.Úyrenilgen ósimliklerdiń duzǵa shıdamlılıq ózgesheliklerinen hár qıylı dárejede shorlanǵan jerlerdiń biomelioratsiyasında paydalanıw ushın usınıs etiledi.

Huquqshunoslik fanlarini o’qitishda nostandart testlarda foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
T.Kudaybergenova
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:13:24
Professor o’qituvchilar tomonidan tashkil etiladigan ta’lim tarbiya jarayonining samaradorligini o’rganish va tahlil qilish natijasi talabalarning o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarini nazorat qilish yuzaki, yani standart o’quv va test topshiriqlari asosida olib borilayotganligi, talabalarning o’zini-o’zi nazorat qilish jarayoni tashkil etilmayotganligini kuzatadi.

Талабаларда ҳуқықий компонентлик сифатларини ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Т.Қудайбергенова, Э.Тлеўов
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:10:12
Замонавий шароитда ҳар бир шахснинг ижтимиоий компонентликка эга бўлиши талаб этилмоқда. Мутахассиснинг касбий тайёргарликлари муҳим аҳамиятга ега. Бинобарин, компететнлик негизида мутахассис ўзида ўзлаштирилганликни, балки уларни касбий фаолиятда ҳеч бир қийинчиликсиз қўллаш олий имкониятига егаликни ҳам намоён эта олиш зарур.

Индивидуальный подход в обучении младших школьников


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жумашева Г.
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:07:53
Статья посвящена проблеме индивидуального подхода в обучении младших школьников, в контексте которой ребенок является целью, смыслом и основной ценностью вне зависимости от его возраста, уровня развития на сегодняшний день, социального статуса. В статье расскрывается индивидуальные потребности в усвоении и применении знании связывают с обучаемостью, которая включает: умственную выносливость, работоспособность, быстроту или замедленность усвоения учебного материала, гибкость мыслитель и ых процессов.

Балаларға қарақалпақ тилин уйретиўдиң өзине тән әҳмиети


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Жумашева М.Пердебаева, Г.Утемуратова
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:05:58
Өзбекстан Республикасы ғәрезсизликке ҳәм оның қурамындағы Қарақалпақстан Республикасы өз суверенитетлигине ерискеннен соң өзбек ҳәм қарақалпақ тиллериниң мәмлекетлик статусын алыўы, илим ҳәм билимлендириў дизими алдына мәмлекетлик көлемдеги машқалаларды қойды.

Использование метод проектов в обучении английскому языку высших учебных заведениях


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Утебаева Азиза
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
4
УДК рақами:
437
Яратилган вақти:
2020-06-29 18:58:22
В статье рассматриваются эффективность использование метод проектов в обучении английскому языку высших учебных заведениях.

Практический курс русского языка. Учебник предназначен для студентов педагогических высших учебных заведений по специальности «Родной язык и литература (русский язык и литература)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Е.Дмитрусенко, С.В.Плешакова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2005
Нашриёт:
Издательского-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма
Саҳифалар сони:
147
УДК рақами:
4376
Яратилган вақти:
2020-06-29 18:56:24
Основная задача учебника – совершенствование русской речи студентов – будущих учителей русского языка, которые должны безупречно владеть русским языком, его лексическим, фонетическим, грамматическими и стилистическими нормами.

Көркем текст анализи» пәнинен өз бетинше жумыслары орынлаў бойынша Методикалық көрсетпе (Филология факультети қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бакалавр тәлим бағдары талабалары ушын)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С. Баўатдинова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
53
УДК рақами:
384
Яратилган вақти:
2020-06-29 18:43:00
Усынылып атырған методикалық көрсетпеде Көркем текст анализи пәни бойынша өз бетинше жумыслары орынлаўдың мақсети, уазыйпалары, шөлкемлестириў формалары, қадағалаў ҳәм баҳалаў кағыйдалары, өз бетинше жумыстың темалары, жобасы, әдебиятлар, қәдағалаў сораўлары, таяныш түсиниклери ҳәм өз бетинше жумысларды орынлаў бойынша үлгилер берилген. Методикалық көрсетпе филология факультети қарақалпақ тили ҳәм әдебияты қәнигелигиниң II-IIIбасқыш талабалары ушын арналған. Методикалық жумыс Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының Илимий-методикалық Кеңеси тәрепинен усынылған.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит