Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Маъданларни флотацион бойитишда қўлланилувчи сирт-фаол модда олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кадиров Нодир Абдусамикович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 541.182.02
Яратилган вақти:
2019-06-29 14:02:48
Ёғ-мой ва кимё саноати иккиламчи маҳсулолари асосида маъданларни флотацион бойитиш жараёнида қўлланиладиган кўпикланувчи сирт фаол моддани олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Mashina va mexanizmlar nazariyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-06-26 13:59:02
Ushbu uslubiy qo‘llanma “Mashina va mexanizmlar nazariyasi” fanidan quyidagi ta’lim yo‘nalishlari 5320200- Mashinasozlik texnologiyasi va mashinasozlik ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, 5320200-Texnologik mashinalar va jixozlar (tarmoqlar bo‘yicha), 5310600- erusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi(transport turlari bo‘yicha) talabalariga masalalarni yechish uchun zarur bo‘lgan tavsiyalar, ko‘rsatmalar keltirilgan.

Organik moddalar kimyoviy texnologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-06-26 13:54:17
Talabalarning fanni o‘rganishidan olgan nazariy bilimlari, ularning laboratoriya ishlarini mustaqil bajarishi orqali yanada chuqurlashtiriladi.

Хиназолин қатарындағы алкалоидлардың N-Ароил туўындыларының дузлары жәрдеминде қурамалы эфирлерди алыў усыллары.


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жумабаева Ж.
Яратилган вақти:
2019-06-12 12:41:50
Хиназолин алкалоидларының дезоксипеганын, дезоксивазицинон ҳәм оның гомологларының химиялық трансформациясын иззертлеў барысында жоқарыдағы жумысларда көрсетилген

Сувли эритмалардан қуйимолекуляр электролитларни ажратиб олишда полимер сорбентлардан фойдаланишнинг физик-кимёвий асослари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тробов Хамза Турсунович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.64:547.47
Яратилган вақти:
2019-05-29 11:49:21
Тадқиқотнинг мақсади гетерофазавий модель асосида сувли эритмалардан қуйимолекуляр электролитларни ажратиб олишда полимер сорбентлардан фойдаланишнинг физик-кимёвий асосларини яратишдан иборат.

Полиетилен иккиламчи хомашёси қуйи молекулали полиэтиленни қшллашнинг асосий йўналишлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хамраев А
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:40:15
Полиетилен иккиламчи хомашёси қуйи молекулали полиэтиленни қшллашнинг асосий йўналишлари

Хемосорбсия усулида табиий газларни меркаптанлардан тозалаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хамраев А
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:38:26
Хемосорбсия усулида табиий газларни меркаптанлардан тозалаш

Ishlatilgan mineral moylarni adsorbsion usulda tozalash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliqulov Shuxrat
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:36:34
Neft mahsulotlarini ajratish va tozalashda, ularning rangini ochiltirishda turli xil mayda g‘ovakli sorbentlar-silikagel, tabiiy va sintetik seolitlar, alyumogellar, g‘ovakli shisha va ionitlardan foydalaniladi. Biroq ayni sorbentlar ichida faollantirilgan kumir yuqoridagi talablarning barchasiga to‘liq javob beradi. Shu maqsdda ushbu ishda mahalliy mineral jins hisoblangan montmorillonit va meva puchog‘idan tayyorlangan faollantirilgan ko‘mirdan foydalanildi.

Ishlatilgan mineral moylarni adsorbsion usulda tozalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliqulov Shuxrat
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:35:17
Ma’lumki Respublikamizda ko’plab neft konlari bo‘lib, ulardan turli xil tarkibga ega bo‘lgan neft mahsulotlari olinadi. Hozirgi kunda ko‘pgina neft moylari chet eldan import qilinmoqda. Shuning uchun sifatli neft moylari ishlab chiqarish va ishlatilgan neft moylarini qayta regeneratsiyalash kabi masalalar bugungi kunning asosiy masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Cинтез различных α-аминонитрилов


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Косимова Хуршида
Яратилган вақти:
2019-05-23 13:33:48
В статье приведены реакции ацетонциангидрина с алифатическими (первичными и вторичными), алифатическими диаминами и гетероциклическими (вторичными) аминами. Изучено влияние некоторых факторов в ход реакции. Синтезировано α-аминонитрил со свободной аминогруппой.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит