Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тенгқанотли-хартумли ҳашаротлар (Insecta, Homoptera)нинг “паразит- ҳўжайин” тизимидаги морфо-экологик адаптацияси, озуқа ўсимлигига ихтисосланиши ва коэволюцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хусанов Алижон Каримович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
595.752.1.2.3.6:595.753
Яратилган вақти:
2020-12-04 18:23:02
Тадқиқотнинг мақсади тенгқанотли-хартумли ҳашаротларнинг “паразит-ҳўжайин” тизимидаги морфо-экологик адаптациялари, озуқа ўсимлигига ихтисосланишининг асосий йўналишларини аниқлаш ва коэволюциясининг ўзига хос хусусиятларини асослашдан иборат.

Буғдойнинг замбуруғли касалликларига чидамлилигини оширувчи табиий ва синтетик индукторлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шапулатов Уткиржон М ухаммадиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
58.01/07:632.7+577.15
Яратилган вақти:
2020-12-03 16:34:12
Тадкикотнинг максади буғдойнинг замбуруғли касалликларга чидамлилигини оширувчи ва ғuzarium замбуруғи касаллигига самарали таъсир этувчи индукторлар яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида экологик омиллар ўзгаришининг ҳашаротлар ривожига таъсирини аниқлаш ва фойдаланишнинг илмий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Торениязова Лалахан Елмуратовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
57.574+57.04
Яратилган вақти:
2020-12-02 19:47:06
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида экологик омиллар ўзгаришининг ҳашаротлар (энтомокарифаглар) ривожланишига таъсирини аниқлаш ва фойдаланишдан иборат.

Жанубий Оролбўйининг барқарор бўлмаган табиий муҳити объектларининг ҳозирги ҳолатини комплексли экологик баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
543.43
Яратилган вақти:
2020-12-01 14:04:34
Тадқиқотнинг мақсади: Барқарор бўлмаган табиий объектларини комплексли экологик баҳолаш ва уни Жанубий Оролбўйи табиий атроф-муҳити экологик-геохимик ҳолатини баҳолашда фойдаланишдан иборат.

Ўcимликлaрнинг чидaмлилигини oширувчи индуктoрлaрнинг кимѐвий вa биoлoгик хуcуcиятлaри


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Aллaниязoвa Мaпрузa Кдырбaeвнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
58.01/07:632.7+577.15
Яратилган вақти:
2020-11-29 20:08:25
Тадқиқотнинг мақсади. ўсимликларни 2,4-Д гербицид ва буғдойнинг занг замбуруғи, септариозга чидамлилиги ҳамда дони маҳсулдорлигини ошириш хусусиятига эга бўлган индукторларни яратишдан иборат.

Тошкент мегаполиси итлари (Canis lupus familiaris) паразитлари фаунаси ва экологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сафаров Алишер Абдуқаҳор ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
619:576.895.122
Яратилган вақти:
2020-11-26 11:56:18
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент мегаполиси итлари (Canis lupus familiaris) популяциясининг экто– ва эндопаразит турлари хилма-хиллигини аниқлаш, паразит жамоаларининг шаклланиш йўллари ва доминант турлар экологик хусусиятларини очиб бериш, шунингдек паразитар касалликларнинг олдини олиш бўйича эколого-эпизоотологик асосларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тарихий ёдгорликларда Аnacanthotermes авлоди термит табақаларининг ривожланиши ва қиёсий таҳлили (Ичон қалъа музейи мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Матяқубов Зафарбек Шарипович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
595.732.1/591.5
Яратилган вақти:
2020-11-23 15:30:58
Тадқиқотнинг мақсади тарихий ёдгорликларда Аnacanthotermes авлоди термит табақаларининг ривожланиш хусусиятларини аниқлаш ва уларга қарши замонавий кураш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек популяциясида Y–хромосома микросателлит локусларига хос бўлган ўзгарувчанликларни аниқлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Курганов Сардарходжа Каримович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
575.224; 575.822; 575.86
Яратилган вақти:
2020-11-21 13:14:14
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек популяциясида Y–хромосома микросателлит локусларига хос бўлган ўзгарувчанликларни аниқлашдан иборат.

Ургут ботаник-географик райони флораси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қодиров Улуғбек Ҳамроқулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
581.93:58.006:502.75 (571.1)
Яратилган вақти:
2020-11-17 15:05:34
Тадқиқотнинг мақсади Ургут ботаник-географик райони флорасини инвентаризациялаш ва турларнинг тарқалишини акс эттирувчи тўр тизимли харитасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон чўл зонасида дуккакли экинларнинг тупроқ унумдорлик ва маҳсулдорлигига таъсирини экологик баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бабаджанова Ширин Кадамовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
574.24:504.064:631
Яратилган вақти:
2020-11-17 14:01:31
Тадқиқотнинг мақсади: Хоразм вилояти шароитида дуккакли экинларнинг тупроқ унумдорлик ва маҳсулдорлигига таъсирини экологик баҳолашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит