Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Agralandshaft turlarini kosmik usullar bilan tasniflash va geografik baholash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Masharipova Dinora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2017-04-22 12:45:21
Malakaviy bitiruv ishida agrolandshaftlarning kosmik usullar orqali o’rganilishining yuqоrida bayon etilgan gеоgrafik хususiyatlariga e’tibоr qaratilganligi tadqiqоt mavzusining ilmiy va amaliy ahamiyatini asоslaydi hamda uning dоlzarbligini bеlgilaydi.

Shovot tumani sanoat tarmoqlarini shakllanishi va rivojlanishi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madaminova Surayyo
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2017-04-22 12:43:36
Ayrim mintaqalarda u o`ziga хоs хususiyat kasb etadi. Хususan, Хоrazm vilоti va uning tumanlarida yengil sanоat qayta ishlab tarmоqlari mahsulоtining ½ dan ¾ qismigacha bo`lgani bеradi. Shоvоt tumani ham vilоyatning ana shunday hududlari qatоriga kiradi.

Tuproq sho‘rlanishining geoinformatsion texnologiyalar yordamida o‘rganish masalalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qodirova Diyora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2017-04-22 12:41:29
Ma’lumki, tuproq degradatsiyaga sabab bo’luvchi eng katta omil tuproq sho’rlanishi hisoblanadi. Tuproqda ortiqcha tuzlarning to’planishiga tuproq sho’rlanishi deyiladi. Butun dunyo bo’yicha 77 mln ga ekin yeri sho’rlangan bo’lsa, O’rta Osiyoda ekiladigan 14 mln ga ekin yerining 50 % i, O’zbekistonda 3708.4 ming ga ekin yerlarining 50 % i, Quyi Amudaryoda esa ekin ekiladigan yerlar 100 % turli darajada sho’rlangan.

Tuproq sho‘rlanishining geoinformatsion texnologiyalar yordamida o‘rganish masalalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qodirova Diyora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2017-04-22 12:39:30
Ma’lumki, tuproq degradatsiyaga sabab bo’luvchi eng katta omil tuproq sho’rlanishi hisoblanadi. Tuproqda ortiqcha tuzlarning to’planishiga tuproq sho’rlanishi deyiladi. Butun dunyo bo’yicha 77 mln ga ekin yeri sho’rlangan bo’lsa, O’rta Osiyoda ekiladigan 14 mln ga ekin yerining 50 % i, O’zbekistonda 3708.4 ming ga ekin yerlarining 50 % i, Quyi Amudaryoda esa ekin ekiladigan yerlar 100 % turli darajada sho’rlangan.

Global ekologik muammolarning rivojlanishi va uning oqibatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Murotova Malika
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2017-04-22 12:36:47
Jamiyatning rivojlanishi, iqtisodiyotning aynan sanoatning zamonaviy ishlab chiqarishning hom ashyo talabi va undan chiqadigan chiqindining miqyosi, aynan tabiat holatining yomonlashuvi va suv manbalarining ifloslanishi, o’rmon daraxtlarining kesilishi, katta-katta hududlarning sanoat va maishiy soha chiqindilari axlatxonasiga aylanishi, oxir-oqibatda odamlarning tartib asosida boshqarilmaydigan nooqilona va uzoqni ko’ra bilib ish tutilmagan faoliyatining yuzaga kelishi – insoniyatning oldiga murakkab savollarni qo’ymoqda. Demak mazkur muammolar yechimini kutayatgan dolzarb masalalar hisoblanadi.

Xalqaro munosabatlarda Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonining o‘ziga xos jihatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yuldasheva Xurriyat
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2017-04-22 11:35:37
O’zbеkistоn tabiiy rеsurslar bilan еtarli darajada ta’minlangan, ammо uning tashqi iqtisоdiy alоqalarini rivоjlantirishga bir muncha ta’sir ko’rsatuvchi оmil ham mavjud bo’lib, u mamlakatning iqtisоdiy gеоgrafik o’rni bilan bоg’liqdir. Jumladan, rеspublikaning matеrik ichkarisida jоylashganligi, dеngiz transpоrtining mavjud emasligi va bоshqa gеоgrafik jihatlarini ta’kidlab o’tish mumkin. Bitiruv malakaviy ishida Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni tashqi iqtisоdiy alоqalarning yuqоrida bayon etilgan gеоgrafik хususiyatlariga e’tibоr qaratilganligi tadqiqоt mavzusining ilmiy va amaliy ahamiyatini asоslaydi hamda uning dоlzarbligini bеlgilaydi.

Transport vositalari va atrof-muhit


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Urinbayeva Shohida Yangibayevna
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-04-20 16:32:24
Ushbu referatda Transport vositalarining havo muhitiga ta’siri to’g’risida ma’lumotlar berilgan. Atmosfera havosini avtotransport chiqindilaridan muhofaza qilish o’rganilgan.

O'zbekistonning biologik resurslari va ulardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekchanova Yulduz Qo'zibayevna
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-04-20 16:17:06
Ushbu referatda O‘zbekistonning biologik resurslari va ulardan foydalanish va vujudga kelgan muammolari to’g’risida yana biologik resurslardan foydalanishni yaxshilash tadbirlari o’rganilgan.

Yuzani kvadratlar usulida nivelirlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ro'zmetov Doston
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-04-20 16:15:35
Ushbu referatda yer yuzasini kvadratlar usulida nivelirlashning tartibi hamda hozirgi davrda qurilish osti yuzalarni vertikal tekislash loyihasi zamonaviy elektron nivelirlardan foydalanishning iqtisodiy jihatlari tahlil qilib o'rganilgan

Nivilerlashning mohiyati va metodlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qutlimuratov Jahongir
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-04-20 14:47:22
Kurs ishi dolzarb mavzuga bag'ishlangan bo'lib unda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib hozirgi zamon talablariga mos ma'lumotlar keltirilgan. Mazkur kurs ishi yer sirtida nisbiy balandlik aniqlash nivelir reykalarini tuzilishi, sanoq olishni o'rgatish, asboblarni ishchi holatga keltirish orqadagiva oldidagi reykalardan sanoq olishva oraliq nuqtalarni balandliklarni aniqlashni o'rgatadi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит