Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Atmosfera mavzusi asosida “Ruchka stol ustida metodi” ni qo'llanilishi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumaniyozova Shaxnoza Ishonquliyevna
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:46:29
Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki atmosfera havosi inson hayoti, qolaversa tabiatdagi muvozanat uchun katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois atmosfera havosini muhofaza qilish har birimizni burchimizdir.

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Amanov
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:44:34
Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni mavzusi bo'yicha dars taqdimotida ilmiy usullar va statistik ma'lumotlardan hamda mavzuga oid manbalardan, shuningdek, adabiyotlar va internet ma'lumotlardan foydalanilgan. Slaydlardagi diagrammalar va jadvallardan foydalanish, slaydlar ketma-ketlikdan foydalangan holda bemalol Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni mavzusi mazmunini to'laligicha ochib berish, shuningdek o'qituvchining vaqtini tejash bilan birgadarsning sifatini oshirishga imkon beradi

Zoologiya va zootoksinologiya asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:42:49
Mazkur o'quv qo'llanmada o'zbekistonda, shuningdek, yer yuzining ayrim mintaqalarida tarqalgan zaxarli xayvonlarning tabiatdagi va inson hayotidagi tutgan o'rni, ularning morfologiyasi, biologiyasi, ekologiyasi, tarqalishi, zaxarining kimyoviy tarkibi va tahsir mexanizmi, zaxarlanganda birinchi yordam ko'rsatish to'g'risida ayrim mahlumotlar berilgan.

Sabzavotchilik” fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha qo'llanma


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:40:58
Mazkur uslubiy qo'llanma universitetning bakalavriyat: 5111000 - Kasb ta'limi: Agranomiya , 5141100 - Tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun "Sabzavotchilik" fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish uchun fanning namunaviy dasturlari asosida tuzilgan. Tavsiya etilayotgan uslubiy qo'llanmada fanga doir asosiy tushunchalar va labororatoriya ma'lumotlari, ishning mazmuni, bajarish tartibi keng bayon etilgan. Fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko'rsatilgan adabiyotlardan foydalanishni tavsiya etamiz.

O'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:38:00
Ushbu uslubiy qo'llanma o'simliklarning xujayrasi, to'qimasi, ildizi, poyasi, bargi, guli, mevasi va urug'larining tuzilishini amaliy jihatdan o'rganish uchun mo'ljallangan.

Xorazm viloyati o‘lkashunoslik atlasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:35:26
Xorazm viloyati o'lkashunoslik atlasi umumiy mazmuni va unda keltirilgan ma'lumotlarda maktablar, akademik litseylar, o'rta va shuningdek, oliy o'quv yurtlarida o'z o'lkasining tabiiy va ijtimoiy iqtisodiy geografiyasini o'rganishda foydalanishlari mumkin.

Tuproqshunoslik va o'simlikshunoslik asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tajiev Zokirjon Rajabovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
79
Яратилган вақти:
2017-04-20 12:19:02
Ushbu mahruza matn to'plamida tuproqshunoslik va o'simlikshunoslik fanlarining predmeti, maqsad-vazifasi va rivojlanish tarixi, tuproq hosil bo'lish jarayoni, tuproq minerali qismining kelib chiqishi. tuproq paydo qiluvchi jinslarning mineralogik va granulometrik tarkibi hamda tasnifi, tuproq hosil qiluvchi omillar hamda tuproqlarni muhofaza qilish, asosiy qishloq xo'jalik ekinlarining xalq xo'jaligidagi ahamiyati, kelib chiqishi, tarqalishi va hosildorligi, botanik va biologik tavsifi, ularning asosiy turlari, navlari va agrotexnikasi kabi asosiy bo'limlari bo'yicha mahlumotlar berilgan bo'lib, u oliy o'quv yurtlarining "tuproqshunoslik", "biologiya" yo'nalishi bo'yicha tahlim olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan

Kompleks sonlar va ularning geometrik tasviri hamda trigonometrik shakli


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Salimov
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-02-09 16:57:56
Haqiqiy sonlar bilan ish ko’rilganda noldan farqli har qanday haqiqiy sonni kvadrati musbat bo’ladi deyilgan edi. Ammo kvadrati manfiy bo’lgan sonlar bilan ham ish ko’rishga to’g’ri keladi. Bunday sonlar tabiiyki haqiqiy son bo’lmaydi. 1-ta‘rif. Kvadrati –1 ga teng ifodani mavhum birlik deb ataladi va u i orqali belgilanadi. Shunday qilib, i2=-1 yoki . Mavhum birlikning ta‘rifidan i3= i2• i =-1•i=i, i4=i2•i2=(-1)(-1)=1, i5=i va hokazo umuman k butun son uchun i4к=1, i4к+1= i, i4к+2=-1, i4к+3=-i ekannligi kelib chiqadi. 2-ta‘rif. z kompleks son deb z=а+bi ko’rinishdagi ifodaga aytiladi, bunda а va b haqiqiy sonlar. a va b ni z kompleks sonning haqiqiy va mavhum qismlari deyiladi va Rez=a, Jmz=b kabi belgilanadi.

Aniq integral tushunchasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh. Botirov
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-02-09 16:35:26
Aniq integral tushunchasiga keltiruvchi yuza haqidagi masala Maktab geometriya kursida kesmalar bilan chegaralangan figuralarning yuzlarini, doira hamda uning bo’lagini yuzini topish o’rganiladi. Shuningdek, egri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini topish ham qisman o’rganiladi. Bu yerda ixtiyoriy yopiq egri chiziq bilan chegaralangan yassi figuraning yuzini topish masalasi bilan jiddiy shug’ullanamiz. Avvaliga xususiy holni, ya‘ni figura o x y tekisligiga joylashgan bo’lib, yuqoridan uzluksiz y=f(x) (f(x)≥0) egri chiziq, quyidan o x o’qning [a,b] (a<b) kesmasi va yon tomonlardan x=a, x=b vertikal to’g’ri chiziqlar bilan chegaralangan holni qaraymiz. Bu figurani egri chiziqli trapetsiya deb ataymiz va [a,b] kesmani uning asosi deymiz. Shu egri chiziqli trapetsiyaning yuzini topamiz. [a,b] kesmani a=x0<x1<x2<…<xn-1<xn=b nuqtalar bilan n ta ixtiyoriy [x0 ,x1], [x1 ,x2],… [xn-1 ,xn] kismlarga ajratamiz. Bu nuqtalar orqali o y ga parallel to’g’ri chiziqlar o’tkazib egri chiziqli trapetsiyani n ta kichik trapetsiyasalarga ajratamiz. U holda qaralayotgan egri chiziqli trapetsiyaning yuzi n ta kichik egri chiziqli trapetsiyachalarning yuzlari yig’indisiga teng bo’lishi ravshan.

Kutubxona bibliografik klassifikatsiyasining paydo bo’lishi va rivoj- lanishining asosiy bosqichlari.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kattabekov A.U
Нашр этилган йили:
Toshkent 2015
Яратилган вақти:
2017-01-12 16:57:28
Respublikamiz kutubxonalarining oldida turgan dolzarb masalalardan biri — yangi zamon kishisini yetuk malakali mutaxassis, madaniyatli va ma’rifatli inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbеkiston Rеspublikasining qonunining 2011-yil 13-aprеl kuni Rеspublika prеzidеnti I.A.Karimov tomonidan imzolanishi kutubxonachilik ishi taraqqiyotida muhim ahamiyatga molik voqеa bo‘ldi. Kutubxonachilik ishining tadbiq etilishi lozim bo‘lgan, hal qilinishi lozim bo‘lgan masalalari qonun orqali muvofiqlashtirildi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит