Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Миллий спорт турини қўллаган ҳолда олий таълим муассасалари талаба қизларининг жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махмудова Мушарраф Миррахматовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
796.015.132:56
Яратилган вақти:
2020-07-02 14:43:56
Тадқиқотнинг мақсади: ўзбек жанг санъатининг такомиллаштирилган комплекс машқларидан мақсадли фойдаланиш асосида олий таълим муассасалари талаба қизларини жисмонан тарбиялаш жараёнини оптималлаштириш йўлларини белгилашдан иборат.

Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исраилова Зарина Садриддиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
342(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 20:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистондa биологик ресурслaрни муҳофaзa қилиш вa улaрдaн фойдaлaнишни ҳуқуқий тaртибгa солишни тaкомиллaштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нaрзуллaев Олим Холмaмaтович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
349.6 (043.5).1(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 20:00:49
Тaдқиқотнинг мaқсaди Ўзбекистондa биологик ресурслaрни ҳуқуқий тaртибгa солиш билaн боғлиқ ҳуқуқий муносaбaтлaрни комплекс тaҳлил қилиш aсосидa экология тўғрисидaги қонун ҳужжaтлaрини тaкомиллaштириш ҳaмдa ҳуқуқни қўллaш aмaлиётининг сaмaрaдорлигини тaъминлaш бўйичa илмий-aмaлий тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн иборaт.

Экология соҳасида жамоатчилик назоратини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Утегенов Онгарбай Дариябаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
349.6 (043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 19:56:27
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этувчи жамоатчилик томонидан экологик назоратни амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмини ишлаб чиқиш, ушбу соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётини илмий-назарий жиҳатдан таҳлил этиш, бу борадаги тегишли қонун ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича назарий хулосалар ва амалий таклифлар ишлаб чиқиш дан иборат.

Г.Э.Лессинг ижодида Шарқ ва Ғарб воқелигининг тавсифи (қиёс ва таржима)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маҳмудов Алишер Йўлдошевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
830:808.03
Яратилган вақти:
2020-07-01 19:48:00
Тадқиқотнинг мақсади Г.Э.Лессинг ижодида Шарқ ва Ғарб воқелигининг муштараклиги, диний бағрикенглик (толерантлик) тамойилларининг ёритилишини Европа маърифатпарварлик даври адабиёти контексти орқали очиб бериш, «Донишманд Натан» драмасида акс эттирилган Шарқ ва Ғарб воқелигининг айрим жиҳатини аслият ва унинг ўзбек тилидаги билвосита таржимаси асосида таҳлил қилишдан иборат.

Миллий ғоя шаклланиши ривожланиши ва амал қилиш қонуниятларининг ижтимоий фалсафий таҳлили (Ўзбекистон мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аҳмедов Ижод Нарзиқул ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
1:14 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-30 11:37:28
Ўзбекистонда миллий ғоянинг шаклланиш, ривожланиш ва амал қилиш қонуниятларини ўрганишнинг жамият ҳаёти ва истиқболи учун муҳим аҳамиятини ижтимоий-фалсафий асослашдан иборат.

Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нумонова Дилдор Умурзоқовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УДК 33.04(075.5)
Яратилган вақти:
2020-06-30 11:27:58
Ўзбекистоннинг замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишни ижтимоий-фалсафий тадқиқ қилиш ва илмий–назарий тадқиқотлар натижасида конструктив таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Пульмонология


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:25:13
Ушбу услубий мажмуа муаллифи олий таълимнинг 6-курс даволаш ва тиббий педагогика йўналишлари клиник тиббий фанлар блоки ўқув адабиётлари туркумига кириб, давлат стандартлари ва намунавий ўқув дастури мазмунига мос. Шунингдек, ушбу ўқув мажмуа умумий амалиёт врачларини қайта тайёрлаш курсларида ўқитиш учун мос келади. Ўқув услубий мажмуада нафас аъзолари тизими физиологияси, анатомияси хамда нафас олиш тизими касалликларининг келиб чикиш сабаблари, патогенези, клиникаси, киёсий ташхислаши, даволаш ва профилактикаси тугрисида ёритилган. Тузувчилар: Асроров А.А, Адизова Д.Р.

По подготовке врача общей практики (Пульмонология)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Асроров А.А, Адизова Д.Р.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухарский государственный медицинский институт
Саҳифалар сони:
227
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:18:24
Данное методическое пособие входит в состав высших образовательных направлений 6-курса лечебного и медико-педагогического факультетов для дополнительные подготовки блоков, соответствует Государственным стандартам и образцовым учебным программам. Учебное пособие учебной модули, которые совпадают с учебными часами программы. В учебном пособии показаны интерактивные виды методы педагогических технологии. В данном учебном пособии изучены причины, классификация, лечение и профилактика заболеваний.

Терапия (Гастроэнтерология)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:12:18
Ушбу услубий мажмуа муаллифи олий таълимнинг 6-курс даволаш ва тиббий педагогика йўналишлари клиник тиббий фанлар блоки ўқув адабиётлари туркумига кириб, давлат стандартлари ва намунавий ўқув дастури мазмунига мос. Ўқув услубий мажмуада гастроэнтерологияда энг куп учрайдиган патологик холатларнинг клиник кечиши, уларни эрта ташхислаш, дифференциал ташхис, диагностика қилиш ва даволаш ҳақида маълумотлар келтирилган. Гастроэнтерологик касалликларни турли кечиш вариантлари, шакллари, босқичларида ташхислаш ва қиёсий ташхислаш асосий йўналиши бўлиб хисобланади. Мажмуада касалликларни эрта ташхислаш мақсадида мақсадга йўналтирилган қўшимча текширишларни ўтказиш хақида маълумотлар келтирилган. Тузувчилар: Асроров А.А, Адизова Д.Р.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит