Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’smir qizlarning ayrim morfo - funksional ko’rsatkichlari va dinamikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўлчиева Ш.Ш.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-12-11 11:16:01
Rivojlanish deganda organizmda sodir bo’ladigan sifat o’zgarishlari tushuniladi.O’sish bola organizmining bo’yiga va massasiga o’sish bilan ifodalanib, tahminan o’smir qizlar uchun 16-18 yoshgacha, o’g’il bolalar uchun 18-20 yoshgacha davom etadi. Organizmning normal xolatda o’sish va rivojlanishi uzviy bog’langan bo’lib, o’zaro bir-biriga ta’sir qilsada, lekin ular bir vaqtda sodir bo’lmaydi va turli tezlikda boradi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarni jismoniy rivojlanganlik va tayyorgarlik ko’rsatkichlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қодирова Н.М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:42:47
Uchinchi va to‘rtinchi sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishi va tayyorligining morfologik ko‘rsatkichlaridan bo‘yi, tana og‘irligi va ko‘krak qafasi aylanasining uzunligini, funksional ko‘rsatkichlardan spirometriya, qo‘l dinamometriyasi va pulsometriya va jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlaridan o‘rnida turib ikki oyoqda uzunlikka sakrash va 10 s davomida qo‘l kaftini maksimal harakatlantirish mashqlari bajarish kuzatiladi.

Boshlang'ich sinfda o'qiyotgan qiz bolalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алиходжаева М.Х.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:40:17
O'quvchilarni jismoniy rivojlanishini kuzatish orqali ularni qanchalik darajada sog'lom ulg'ayayotganligi haqida ma'lumotga ega bo'linadi. Hukumatimiz va shaxsan Prezidentimiz tomonidan o'sayotgan yoshlarni salomatligiga alohida e'tibor qaratilayotganligi ham bu mavzuni shu kunning dolzarb muammosi ekanligini yana bir marta ko'rsatmoqda.

Sport maktablarida Dzyudochilarni tayyorlash tizimining axamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Арабжонова О.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2018-12-11 10:25:10
Jismoniy tarbiya va dzyudo tarixini o‘rgangan (A.Istomin , F.Kerimov, K.Yusupov, A.Atoyev) olimlar turli davrlarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari qanday yo‘lga qo‘yilganligi haqida ham o‘zlarining fikrlarini bildirgan.

Yuqori malakali sportchilar tayyorlash nazariyasi va metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Soliev X.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2018-12-10 15:43:10
" Ma'ruza matnlaridan Jismoniy tarbiya va sport bo`yicha nazariy va amaliy bilimlar o`qitiladigan oliy va o`rta maxsus bilim yurtlari talabalari hamda shu soha mutaxasisslari malaka oshirish kursining tinglovchilari foydalanishlari mumkin. "

Ёш курашчиларда базавий элементларни шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нурышов Дарменбай Есназарович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
75.715.371.3
Яратилган вақти:
2018-11-22 17:41:02
Дунёда ҳар бир миллатнинг урф-одатлари, миллий анъаналари, ижтимоий келиб чиқишини акс эттирувчи миллий спорт турлари мавжуд. Миллий спорт турлари ўсиб келаётган ёш авлодни жисмонан соғлом ва ақлан етук қилиб тарбиялашда энг самарали восита сифатида қўлланилади. Яккакураш спорт турлари, жумладан ўзбек кураши жаҳоннинг барча қитъаларида ривожланиб оммавийлашаётган спорт турларидан бири ҳисобланади.

Жисмоний маданият назарияси ва методикас


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Байрбевков
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
62
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-11-21 15:56:53
Ушбу услубий қўлланмада битирувчи босқич талабалари педагогик амалиётининг мақсад ва вазифалари, жисмоний тарбия бўйича ўқув ишларини режалаштириш, жисмоний тарбия дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш, жисмоний тарбия дарсларида педагогик таҳлил ўтказиш, дарснинг пульс кўрсаткичлари ҳамда умумий ва мотор зичлигини аниқлаш, жисмоний тарбия бўйича синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш бўйича кўрсатмалар берилган.

Баркамол шахс тарбиясида миллий халқ ўйинларининг тарбиявий аҳамияти.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Султонов
Яратилган вақти:
2018-11-21 15:29:08
Ушбу мақолада кимё фанини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш усуллари баён этилган

Мактаб ўқувчилари жисмоний тарби ясини ташкил этиш шакллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Р.Р.Қодиров, Б.Бузруков, Ҳ.К.Комилов
Яратилган вақти:
2018-11-21 15:26:46
Ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама гармоник ривожлантириш, уларда юксак аҳлоқий-иродавий ва жисмоний сифатларни шакллантириш,кўп йиллик ижодий меҳнат ва Ватан ҳимоясига тайёрлашда мактаб жисмоний тарбия дарсининг аҳамияти беқиёсдир.

Бошланғич синфларда жисмоний тарбия дарсларининг турлари ва уларнинг тузилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Исмоилова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2018-11-21 14:42:52
Жисмоний тарбия фани таълим тизимида ўзига хос ўринга эга бўлиб, у ёш авлодни ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялашда асосий фанлардан биридир. Таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва оммавий спорт турларини ривожлантириш бугунги кунда ўта муҳим ва долзарб эканлиги сабабли бунга эътибор ортиб борилиш жараёни ёритилган
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит