Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Спринтерларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда индивидуал хусусиятларини эътиборга олган ҳолда машғулот юкламаларини режалаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ядгаров Баходир
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:49:59
Maqolada, qisqa masofaga yuguruvchilarning yillik sikldagi tayyorgarligini rejalashtirish va tashkil etish masalalari yoritilgan.

Эркин кураш назарияси ва услубиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бакиев Зафар Абдушукурович
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
266
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:41:29
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada sportchilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligi bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan.Jismoniy qobilyatlarni yoshga bog'liq holda rivojlantirish masalalari batafsil ko'rib chiqilgan.

Кураш турлари назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.А.Тастанов
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
482
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:31:31
Muallif mazkur darslikda o'quv rejasidagi I-II-III-IV bosqich talabalari uchun o'tiladigan barcha mavzuga to'xtalgan. Darslikda sport kurashi tarixi, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa qoidalari va talabalarning ilmiy ishlari bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar birlashtirilgan.

Кураш турлари назарияси ва услубияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.А.Тастанов
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
482
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:30:34
Muallif mazkur darslikda o'quv rejasidagi I-II-III-IV bosqich talabalari uchun o'tiladigan barcha mavzuga to'xtalgan. Darslikda sport kurashi tarixi, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa qoidalari va talabalarning ilmiy ishlari bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar birlashtirilgan.

Стол теннис спорт турини ўргатиш назарияси ва услубияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Муаллифи Ядгаров Баходир
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
107
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:20:19
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada stol tennis sport turini o'rgatish nazariyasi va uslubiyati, qo'llaniladigan vositalar va trenerovka jarayonlarini tashkil qilinishi bo'yicha asosiy tushunchalar beriladi.

Теннис


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хасонова Шохида
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
67
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:13:50
Mazkur uslubiy qo’llamada sportning tennis turi bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan. Jismoniy madaniyat mutaxasisiga, muarabbiyga qo'yiladigan pedogogik talablar va o'qituvchining pedogogik qobilyati masalalari bayon qilinadi

Волейбол ва уни ўргатишнинг педогогик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:10:13
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada voleybol va uni o'qitish uslubiyati fani bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan. Jismoniy madaniyat mutaxasisiga qo'yiladigan pedogogik talablar va o'qituvchining pedogogik qobilyati masalalari bayon qilinadi

Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яқубова Доно
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
125
Яратилган вақти:
2019-05-13 17:07:17
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5610535- Sport faoliyati “Xotin-qizlar sportini rivojlantirish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.

Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдурахмонов Лазиз
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
124
Яратилган вақти:
2019-05-13 16:54:09
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5610535- Sport faoliyati “Xotin-qizlar sportini rivojlantirish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.

Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдурахмонов Лазиз
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
124
Яратилган вақти:
2019-05-13 16:52:35
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5610535- Sport faoliyati “Xotin-qizlar sportini rivojlantirish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит