Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Jismoniy madaniyat va sport tizimida ta’limning uzliksiz jarayonini tashkiliy asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.T. Haydarov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
166
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:52:20
Jismoniy tarbiya va sport ijtimoiy-madaniy turmush tarzining ajralmas hamda eng muhim omillaridan biridir. Bolalar, o‘quvchi va talaba-yoshlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini shakllantirish va takomillashtirishda, ayniqsa, har tomonlama barkamol avlodlarni tarbiyalab yetishtirishda asosiy omil bo‘lib, u ehtiyojiy va ijtimoiy pedagogik xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtiradi.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
E.N.Nuritdinov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
198
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:45:53
Ushbu ma`ruzalar matni “Odam anatomiyasi va fiziologiyasi” faniga doir ta’minot (o‘quv dasturi, ishchi fan dasturi), ta’lim texnologiyalari o‘z aksini topgan. “Odam anatomiyasi va fiziologiyasi” ma`ruzalar matni oliy o‘quv yurtlarining – jismoniy madaniyat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Sport pedogogik mahoratni oshirish (Voleybol)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
professor Eshnazarov J.E, N.Mardonov, Kipchakov B.B
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
162
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:41:44
O’zbekiston Respublikasi o ’z mustaqilligiga erishgan kundan so’nggi davr ichida ta ’lim sohasida erishilgan eng noyob kashfiyotlardan biri hukumatimiz tomonidan ishlab chiqilgan va ayni vaqtda izchillik bilan hayotga bosqichma-bosqich tadbiq etilayotgan ’’Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”dir. Aynan ushbu dastur tufayli mamlakatimizda faoliyat ko’rsatib kelgan ta ’lim tizimi ko’p bosqichli va uzluksiz ta ’lim maktabiga aylandi.

Оғир атлетикачиларнинг спорт такомиллашуви босқичидаги машғулот воситалари ва юкламалари ҳажмини оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Арзиқулов Муқум Ўралович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 796.09:8:015
Яратилган вақти:
2019-08-12 15:12:49
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Оғир атлетикачиларнинг спорт такомиллашуви босқичидаги машғулот воситалари ва юкламалари ҳажмини оптималлаштириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагоика фанлари). Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1/PhD/Ped439.

Кичик мактаб ёшидаги тиббий гурухларида жисмоний тарбия олиб бориш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh. Xonkeldiyev 5. Uraimov
Яратилган вақти:
2019-06-08 10:08:12
Maqolada sog'lig'ining holatiga ko'ra tibbiy guruhga kiritilgan kichik maktab yoshidagi bolalar bilan jismoniy tarbiyada sog'liqni saqlovchi texnologiyalardan foydalanishning mualliflik metodikasini qo'llash bo'yicha olib borilgan pedagogik tajriba natijalari yoritilgan.

Monitoring Womens Contingent Health Condition State at Uzbekistan Pedagogical Colleges


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Абдуллаев
Яратилган вақти:
2019-06-03 11:40:13
Перед работниками сферы физической культуры и спорта государством поставлена актуальная проблема, направленная на совершенствование физического воспитания в системе образовательных учреждений, решаемую через повышение двигательной активности подрастающего поколения и соблюдения правил здорового образа жизни.

К вопросу о внедрение кластерно-модульного метода в учебный процесс по физическому воспитанию студентов


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Атанибердиев
Яратилган вақти:
2019-05-20 15:08:31
В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения новых информационных технологий в учебный процесс по физическому воспитанию студентов. Раскрывается сущность кластерно-модулъного метода и его роль в структуре образовательного процесса физического воспитания студенческой молодёжи.

Енгил атлетика ва уни ўқитиш методикаси (югуриш турлари мисолида)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АТанибердиев, М.Абдуллаев
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
159
УДК рақами:
425
Яратилган вақти:
2019-05-20 15:00:17
Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ижтимоий сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири етиб белгиланган. Чунки спорт аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, ёш авлодни соғлом ва баркамол етиб тарбиялаш орқали жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтиради.

Қишлоқ мактабларида ўқувчиларни спорт тўгаракларига жалб этишнинг самарали йўллари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Нарзуллаев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2019-05-20 12:37:16
Битирув малакавий ишнинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов «Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси» фаолиятини таҳлилига бағишланган ҳисобот мажлисидаги ушбу фикрларидан келиб чиқиб, ёшлар ўртасида жисмоний тарбия ва спорт ишларини кучайтириш давр талаби бўлиб қелмоқда.

Жисмоний тарбия дарсларида 8-9 синф ўқувчи қизларининг жисмоний тайёргарлигига қараб жисмоний машкларни меъёрлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.Такабоев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2019-05-20 12:34:34
Жисмоний тарбия дастуридаги асосий машқлар болаларнинг ёшига, жинсига ва жисмоний тайёргарлигига қараб меъёрланмаган. Бундан ташқари, қиз ва ўғил болаларнинг юкламани қайси ёшдан бошлаш кераклиги тўла ўрганилмаган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит