Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Kurashchilarni musobaqaoldi yuklamalrnining tavsifi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xaydarov Kamol Uktamovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:12:30
Kurashni sportda takomillashuv guruhlarida shug’ullanuvchilar uchun mahsus va musobaqaoldi bosqichlarida barcha tayyorgarlik turlarini o’zida mujassamlashtirgan musobaqaoldi mashg’ulot yuklamalari rejasini ishlab chiqish.

Shug‘ulanuvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda amaliy gimnastikani qo‘llanish samaradorligi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I. Rizayev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:09:40
Har qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak taraqqiyoti birinchi galda o’z xalqining, yoshlarining jismoniy va ma’naviy kamoloti bilan o’lchanadi. Hozirda davlatlar o’rtasidagi o’zaro musobaqa, kuch-qudratini namoyon etish bellashuvi, asosan ikki yo’nalishda – sport va jismoniy tarbiya hamda aql-zakovat, ya’ni intellektual faoliyat sohasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy ta’bir bilan aytganda, xalqning jismoniy-intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish, bu borada tegishli zaxiralarni shakllantirish XXI asrda taraqqiyot va yuksalish kafolatiga aylanib bormoqda.

Bolalar sportini rivojlantirishda jismoniy tarbiya va sog’lomlashtirish mashg’ulotlarining ahamiyati va o’rni.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Safarov Farhodjon Bo’riboy o`g`li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:06:44
“Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonun, “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaror (1999) futbol, kurash, tennis sport turlarini yanada rivojlantirish to‘g‘risidagi Qarorlar va shu sohaga oid boshqa konseptual hujjatlarni qabul qilinishi, ularni bosqichma-bosqich hayotga tadbiq etilayotganligi, hamda O‘zbekiston Konstitutsiyasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to‘g‘risidagi Qonunlarida jismoniy tarbiya va sportga alohida urg‘u berilishi uqorida qayd etilgan fikr ifodasidir. So‘nggi yillarda o‘zbek sporti o‘zining yuksak natijalari bilan mamlakatimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelayotganligi, minglab xalqaro standartlarga mos sport majmualari qad ko‘tarayotganligi, yurtimizning turli hududlarida eng nufuzli xalqaro musobaqalarni o‘tkazib kelinayotganligi ushbu hujjatlarning amaliy mahsulidir.

Maktab o’quvchilarini sportga yo`naltirishda jismoniy madaniyat o`qituvchilarini o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullaev Jaxongir
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
50
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:02:50
Jismoniy madaniyat va sportga iqtidori bor o’quvchilarni tanlab olish va sportga yo’naltirish dolzarb masalalardan hisoblanadi, iqtidorli o’quvchilarni yoshlarni, iqridorini payqash va qobilyatini aniqlash jismoniy madaniyat o’qituvchilaridan yanada masuliyat talab qiladi. Mavzuni dolzarbligi o’quvchi yoshlarni sportga yo’naltirishda jismoniy madaniyat o’qituvchilarini rolini aniqlash, faoliyatini aniqlash maqsadida olingan natijalarni tahlil qilish asosida nazariy qismida va amaliyotga takliflar tadbiq etish nazarda tutilgan.

Bolalar o’smirlar sport maktablarida qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni tayyorlashning noananaviy usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Utayev Zafar Muxtarovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:43:58
Bolalar o’smirlar sport maktablarida yengil atletika sport turini rivojlantirish orqali yoshlarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish hamda yuqori sport natijalariga erishish uchun imkoniyatlar yaratiladi.

Jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:25:45
Uzluksiz ta’lim jarayonida jismoniy tarbiya mustaqil sohalardan hisoblnadi. Bu borada umumta’lim maktablarining boshlang’ich (I-IV) sinflaridagi jismoniy tarbiyani o’qitish muhim ahamiyatga ega. Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari va shu yo’nalishdagi o’quvchi-talabalarning pedagogik mahoratlarini shakllantirish va nazariy bilim hamda amaliy ko’nikmalarini mustahkamlash kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishning muhim vazifalaridan biridir.

Jisмоniy маdаniyaт nаzаriyasi vа mетоdikаsi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:23:08
Spоrt mаmlаkаtning nufuzini оshirаdigаn оmillаrdаn biridir. Yurtimizdа spоrtni rivоjlаntirish muаmmоlаrini kоmplеks tаrzdа hаl etish, jismоniy sоg‘lоm, mа’nаviy jihаtdаn yеtuk shахslаrni tаrbiyalаsh, sоg‘lоm turmush tаrzi vа spоrtgа muhаbbаt tuyg‘usini singdirish, shuningdеk, spоrt sоhаsini bоshqаrishdа dаvlаt siyosаtini аmаlgа оshirishni muvоqiflаshtirish dаrаjаsini ko‘tаrish, bаrchа tizimlаr ish fаоliyatini qаytа ko‘rib chiqishgа birinchi dаrаjаli аhаmiyat bеrilmоqdа.

Qo‘l to‘pichilarni tayyorlash uslublari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Umarov Komil Majitovich, Sobirov Orif Abdijalilovich
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
168
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:19:52
Mazkur uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari (5610500 – Sport faoliyati (xotin qizlar sporti) talabalari, Bolalar - o’smirlr sport maktablari murabbiylari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda qo‘l to‘pichilarni umumiy va maxsus jismony hamda texnik - taktik tayyorlashning zamonaviy usullari ko‘rsatilgan. Ushbu uslubiy qo‘llanma orqali qo‘l to‘pichilarni barcha imkoniyatlarini rvojlantirish uchun ko‘rsatmalar berib o‘tilgan.

Sport turlarini o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:12:49
Ushbu fan dastur mazmunida sport va harakatli o‘yinlarni kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, turkumlari, tasnifi, o‘yinlarning tahlili, ularni tashkil qilish va o‘tkazish metodlari, uning estetik jihatlari, o’yinlar orqali sog’lom turmush tarzini targ’ib toptirish haqida ma`lumot berish, talabalarni quvnoq startlar, estafetali o‘yinlar va turli sanalarga bag‘ishlangan musobaqalar o‘tkazish, sport o‘yinlarini tashkil qilish, sport o‘yinlari texnikasi va taktikasi bilan tanishtirish, ularni sport o‘yinlari va musobaqalar o‘tkazish, hakamlik qilishga oid amaliy ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat.

Gimnastika va uni o’qitisH uslubiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:09:28
Ushbu dastur jismoniy tarbiya darslarida gimnastika kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, turkumlari, tasnifi va gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish va o‘tkazish metodlari hamda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalarini qamraydi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит