Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya mashg’ulotlarining ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumayeva D
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:18:47
Bitiruv malakaviy ishining tadqiqoti davomida «Sog’lom turmush tarzi», jismoniy tarbiya va sog’lomlashtirishning tibbiy-biologik asoslari, o’quvchi yoshlarda sog’lom turmush tarzini shakllantirish kontseptsiyasi o’rganilgan. Tajriba sinov ishlari davomida maktab o’quvchilarida sog’lom turmush tarzini shakllantirish masalalari atroflicha o’rganilgan bo’lib, olingan natijalar va ularning taxlili keltirilgan.

Yosh gandbolchilarda musoboqa tayorgarligini shakllantirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hoziraliyeva Z
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:17:04
Ushbu bitiruv malakaviy ishining birinchi bobida musobaqa tayorgarligi haqida umumiy tushunchalar, gandbolchilarni musoboqaga umumiy va maxsus jismoniy tayorgarligini shakllantirish, gandbolchilarni musoboqaga texnik va taktik tayorgarligini shakllantirish, gandbolchilarni musoboqaga ruhiy tayorgarligini shakllantirish masalalari o’rganilgan.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarining harakat faolligini oshirishda harakatli o’yinlarning axamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekmirzayev I
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:14:32
Mazkur bitiruv malakaviy ishida boshlang’ich sinf o’quvchilarini rivojlanishining yosh xususiyatlari, boshlang’ich sinf o’quvchilarida harakatli o’yinlardan foydalanishning muxim omillari tadqiq etilgan. Jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi va harakatli o’yinlar tasnifi va ularni o’rgatish yo’llari o’rganilgan.

Yоsh belbog‘li kurashchilarda tezkor kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyoti


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abbasov M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:12:23
Ushbu bitiruv malakaviy ishida yoshlar va o`smirlar bilan o`tkaziladigan mashg`ulotlarni ahamiyati, yosh kurashchilarning mashg`uloti oldiga qo’yiladigan vazifalar, yosh belbog`li kurashchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlikning ahamiyat, ularda tezkor-kuch sifatlaring rivojlanishi atroflicha o’rganilgan. Tajriba sinov ishlari davomida tezkorlik kuch me`yorlari va dinamikasi hamda o`quv mashg`ulot jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirish haqida tajribalar o’tkazilgan

Умумтаълим мактаб ўқувчиларини жисмоний тарбия ўқитувчиси касбига қизиқишини шакллантиришнинг педагогик асослари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рустамов С.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:10:20
Умумтаълим мактабларининг юқори синфида (8-9 синф) таҳсил олаётган ўқувчиларнинг касбга йўналтириш тизимидаги мавжуд муаммоларни ўрганиш, хусусан, ўқувчиларни жисмоний тарбия ўқитувчиси касбига бўлган қизиқишини ошириш, камчиликларни олдини олиш ва бартараф қилиш учун тавсия, таклифларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш.

Yosh erkin kurashchilarni o’quv trenirovka mashg’ulotlarini rejalashtish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xamidjonov A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:08:49
Ushbu magistrlik dessirtatsiya ishi yosh erkin kurashchilarning o’quv trenirovka mashg’ulotlarini samarali rejalashtirishga bag’ishlangan. Olib borilgan tadqiqot ishida Yosh erkin kurashchilarning yuqori natijalarga erishishlariga xizmat qiluvchi trenirovka jarayonining asosiy jihatlari yoritilgan, hamda zamonaviy o’quv trenirovka mashg`ulotlarini rejalashtirish jarayonida murabbiylar va pedagoglar amal qilishi lozim bo`lgan dolzarb masalalarga e’tibor qaratilib,mazkur dessertatsiya ishida sport kurashida faoliyat yuritayotgan mutaxasis murabbiylar va pedagoglar uchun olib borilgan tadqiqot ishimiz natijalariga asoslangan xolda o’quv trenirovka mashg’ulotlarini rejalashtirishga doir ko`rsatma, tavsiya va takliflar berilgan.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarining jismoniy tayorgarligini oshirishni pedagogik asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O'lmasov M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:06:14
Boshlang’ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari va o`quv kun tartibidagi sog’lomlashtirish tadbirlarini o`tkazishda agarda: -o`quvchilarning pedagogik xususiyatlari inobatga olinsa; -sog’lomlashtirish tadbirlaridan va xarakatli o`yinlardan etarli darajada foydalanilsa; -jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik oshirilsa; -jismoniy tarbiya darslarida, o`quv kun tartibidagi sog’lomlashtirish tadbirlarida samarali uslub va vositalaridan foydalanilsa xarakat faolligini oshirish samarali bo`ladi.

Yuqori malakali spoortchilarni tayyorlashda murabbiy faoliyatni o’rganish va uning tahlil qilish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mengliyev B
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:04:14
Dissertatsiya ishida shuningdek, yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda murabbbiy faoliyatini pedagogik o’rganish, hamda shogirtlarining erishgan yutuqlari, murabbiy kasbiy mahorati, mashg’ulot jarayoni hamda bo’lajak musobaqa va o’yin jarayoniga ruhiy jihatdan tayyorlash kabi mavzuning muhim jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari, murabbiyning professional ko’nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish metodikasi usullari va vositalari ko’rsatib o’tilgan.

Bolalar bilan jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarini sifatini oshirishda vosita va uslublarni samaradorligi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Maxmudjanov M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:02:38
Bolalar bilan o’tkiziladigan jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarini tashkil etish jarayoni. Bolalar bilan tashkil etiladigan jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarida vosita va usullarni qo’llanilishi

Sog’lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy tarbiya mashqlarining ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bo'tayev Z
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
91
Яратилган вақти:
2019-03-30 09:01:12
Maktabgacha ta`lim muassasalarida tarbiyalanuvchi bolalar orasida sog’lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy tarbiya mashqlarining ahamiyatli jihatlarini, bolalar jismoniy tayyorgarligini oshirish samaradorligining xususiyatli tomonlarini o`rganish va yoritib berish asosida taxlil qilishdan iboratdir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит