Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Tomchilatib sug’orishning ekologik jihatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Majidov Z
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2019-01-03 09:29:53
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Respublikamiz dehqonchiligida tomchilatib sug’orish afzalliklari, ularni joriy etish masalalari hamda tomchilatib sugorishning ekologik xususiyatlari baholangan.

O’zbekistoning ming yillik rivojlanish maqsadlarida ekologik masalalar


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Dadaxanov R
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
50
Яратилган вақти:
2019-01-03 09:28:19
Ushbu bitiruv malakaviy ishni bajarish davomida, mamlakatimizda mingyillik rivojlanish maqsadlari kam ta’minlanganlikni va qoniqarsiz oziqlantirishni qisqartirish, boshlang’ich va o’rta maktablarda ta’lim sifatini yaxshilash, ayollar va erkaklar tengligini rag’batlantirish va ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, bolalar o’limini kamaytirish, onalar sog’lig’ini yaxshilash, OITS/OIV, sil va boshqa kasalliklarga qarshi kurash, ekologik barqarorlikni ta’minlash, rivojlanish maqsadlarida global sherikchilikni rivojlantirish singari asosiy yo’nalishlarini ekologik nuqtai nazardan taxlil qilish mavzuning dolzarbligini ifodalaydi.

Kichik hududlarda kasalliklar kelib chiqishining ekologik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rahmonov R
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-01-03 09:26:43
XX asrning oxiri XXI asrning boshlariga kelib, dunyo miqiyosidagi har qanday hududlarda kasalliklarni kelib chiqishini guvohi bo’lishimiz mumkin. Ayrim kasalliklarni miqdor jixatdan ortib borayotganligi, eng avvalo, ekologik sharoitning yomonlashuvi ta’sirida yuzaga kelmoqda. Har qanday kassalikni kelib chiqishi albatta ma’lum bir kichik hududga borib taqaladi. SHu nuqtai nazardan mintaqalarda ekologik vaziyatning salbiylashuvi va aholi kasallanishining hududiy tarqalishi o’ziga xos xususiyatlarga ega. Yuqorida keltirilgan holatlar muammoning ijtimoiy - ekologik jihatlarini tadqiq etish hamda kichik hududlarda maxalliy aholi salomatligiga ta’sir etuvchi omillarni o’rganishni dolzarb qilib qo’ymoqda. Xususan, bu borada xizmat ko’rsatish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga jiddiy e’tibor qaratish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Namangan viloyаtidagi arid mintaqalar va ularning ekologik tavsifi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hudoyorov O
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2018-12-31 11:31:04
Keyingi yillarda iqlim isishi natijasida suvning taqchilligi yanada oshib borishi gidrologik prognozlarda qayd etilmoqda. Uzoqroq davrlarga byerilgan prognozlar ham ancha xavfli. Misol uchun, Uzgidrometning eng xavfli bashoratlariga qaraganda 2030-2080 yillarda Namangan viloyatiga suv beruvchi daryolar - Podshootasoy suvi 20-30 foizgacha, CHodaksoy va G’ovasoylarning suvi esa 40-50 foizgacha kamayishi mumkin. Kuzatuv natijalariga asoslangan ma’lumotlar analizi ko’rsatishicha iqlim isishi davri hisoblangan 1975-2005 yillarda oldingi 30 yillikka nisbatan Namangan viloyatiga suv beruvchi daryolarning suvi 13-18 foizga kamaygan Demak suv taqchilligi holati yuzaga kelish ehtimoli mavjud. Bundan tashqari Amudaryo va Sirdaryoning bahor va yozda suvi ko’p, kuz va qishda kam bo’lgan tabiiy gidrologik rejimi ularning yuqori qismlarida yirik gidroenyergetik inshootlar qurilishi orqasida keskin buzilib, yil davomida bir hil bo’lib qolmoqda.

Ўзбекистонда таркиб топган экологик вазият ва экологик хавфсизликни таъминлаш асослари.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Исроилов М
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2018-12-31 11:29:52
Ўзбекистонда моддий ишлаб чиқаришнинг кенг миқиёсларда ривожланишини Чирчиқ, Оҳангарон, Фарғона водийсида, Қизилқум паст тоғлари этакларида, Сурхондарё, Қашқадарё, Зарафшон воҳаларида бир неча саноат ва транспорт тугунлари, шаҳарларни таркиб топишига олиб келади. Саноат ишлаб чиқришининг беқиёс даражада тараққий қилиши атроф-муҳитни, хусусан атмосфера ҳавоси ифлосланишига таъсир этмоқда. Мазкур БМИ иши республикамизнинг турли ҳудудларида экологик вазият оғир бўлиб турган жараёнларни экологик жиҳатдан бахолашга назарий ёндошади.

Геоэкология ўқув қўлланма


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Yu., Rо’zimova X.K.
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
158
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-11-30 13:59:17
"Mazkur o'quv qo'llanmada geoekologiyaning o'rganish ob‘ekti va predmeti, rivojlanish tarixi, geoekologik tadqiqotlarda amal qilinadigan konsepsiyalar, prinsiplar, yondashuvlar va qo'llaniladigan usullari yoritilgan. Shuningdek, geoekologik omillar, geoekologik baholash, geoekologik monitoring, geoekologik prognozlash, geotizimlarda bo'layotgan tabiiy va antropogen jarayonlarni o'rganish va geotizimlarning inson uchun qulay yoki noqulaylik darajasini baholash, geoekologik vaziyatni yaxshilash va tabiiy muhitni optimallashtirish chora-tadbirlarini loyihalash va boshqa mavzular bayon etilgan.

Моддий ишлаб чиқариш асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Н.Ходжиматов, А.У.Юлдашев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
102
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-11-21 15:13:37
Моддий ишлаб чиқариш асослари фани иқтисодий ва ижтимоий географиянинг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, саноат, қишлоқ хўжалик, транспорт ишлаб чиқаришининг ҳудудий муаммоларини, жойлашиши ва иқтисослашиши, ривожланиш қонуниятларини ўрганади

Шўрланган ерларни қайта тиклаш ва сизот сувлари сатҳини пасайтиришда галофитлардан фойдаланиш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ў.Тошбеков, З.Мадрахимова, Л.Қаршибаева
Яратилган вақти:
2018-11-21 14:51:39
Шўрланган тупроқ шароитида ўсимликлардан фойдаланган ҳолда олиб борилган кузатишлар натижалари ҳамда адабиётлардан олинган маълумотлар тупроқ таркибидаги тузларни камайтиришда ва тупроқ унумдорлигини яхшилашда галофит ўсимликлардан фойдаланиш экологик ва иқтисодий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатдил, яъни маҳаллий, координаталарига боғлиқлигидир.

Инсониятнинг глобал муаммолари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М. Тўхлиев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-11-21 14:04:11
Ушбу битирув-малакавий ишнинг мақсади академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари талабаларига “Инсониятнинг глобал муаммолари” мавзусини ўқитишда замонавий педагогик технологияларни дарс жараёнида қўллаш орқали жаҳон миқёсида содир бўлаётган экологик, демографик, озиқ-овқат ва бошқа глобал муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари тўғрисидаги билим, кўникма ва малакаларини ривожлантиришдир.

География таьлимида дидактик ўйинли технологиялардан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж.Собиров
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2018-11-21 14:01:19
Ушбу магистрлик диссертация ишида таълим жараёнларида замонавий компьютер тармоқларидан фойдаланишнинг техник, дастурий, илмий-услубий ва ташкилий жиҳатларини шакллантириш баробарида тармоқ технологияларини таълим жараёнларига жорий этишнинг илмий-методик асосларини ишлаб чиқиш ёритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит