Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Туркистонда янги экин навларининг тарқалиши ва улардаги ўзгаришлар (XIX аср охири - XX аср бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳайитов Жаҳонгир Шодмонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94(575.1):631.52|18/19| (043.3)
Яратилган вақти:
2020-03-16 09:27:39
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистон ўлкасида янги экин навларининг тарқалиш тарихи ва жорий этилиши жараёнини кўрсатиб беришдан иборат.

O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillari, ustuvor yo’nalishlari va istiqbollari” (1998-2018)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Davronova Dildora
Нашр этилган йили:
2019
Яратилган вақти:
2020-03-12 09:42:02
Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq, O‘zbekiston hukumati o‘z milliy manfaatlariga mos tashqi siyosat yo‘lini belgilash, jahon hamjamiyatiga qo‘shilish va xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, texnikaviy, madaniy aloqalar o‘rnatishga eng dolzarb vazifalardan biri deb qaradi. O‘zbekiston tarixida birinchi marta tashqi siyosat asoslari va uning bosh yo‘nalishlari qonun yo‘li bilan mustaxkamlandi.

Postindustrial jamiyatning chizgilari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Farmonova Munira Baqo qizi
Нашр этилган йили:
2019
Яратилган вақти:
2020-03-12 09:39:44
XX asrning so’nggi choragida industrial sivilizatsiyadan postindustrial sivilizatsiyaga o’tish boshlandi . ( Post - lotincha “keyingi “ bosqich ya’ni industriya davridan keyingi ma’nosini bildiradi.) XX asr davomida shakllangan kapitalizm-sotsializm muammosida tarix uchinchi yo’lni , postindustrial yo’lni tanladi.

Qonun ustivorligi-demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqorolik jamiyatini qurishning asosi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Samatova Zilola
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2020-03-11 14:20:03
Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bevosita tashabbusi va rahbarligida qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari, belgi va xususiyatlari bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalarida, eng muhimi, xalqimizning ongu tafakkuri, intilish va harakatlarida yaqqol ko’zga tashlanmoqda. Shu ma’noda Harakatlar strategiyasi O’zbekistonni tez sur’atlar bilan o’zgarayotgan zamon talablari asosida jadal rivojlantirishning ilmiy-nazariy, amaliy-konstruktiv asoslarini belgilab beradigan, taraqqiyotning yangi davri uchun mo’ljallangan muhim dasturilamaldir, desak, ayni haqiqat bo’ladi.

Maktab ta`limida tarix fanini o`qitishda badiiy tarixiy asarlardan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shavqiyeva Muazzam Sobritdin qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NavDPI
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2020-03-10 16:54:33
Ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk, har tomonlama sog’lom bo’lgan barkamol shaxsni shakllantirish, jahon talablari darajasiga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib berish, barcha pedagoglarimiz oldidagi асосий мақсадидир.

Тарихий манғит амирлари давлатчилиги: ворисийлик ва замонавийлик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Равшанов Шерзод
Яратилган вақти:
2020-03-10 16:17:41
Ушбу мақолада Бухоро амирлига давлат бошқарувининг асослари ва хусусиятлари тўғрисида бўлиб, Амир Темур давлатчилик сиёсати билан қиёсий таҳлил қилинган.

Манғит амирлари давлатчилиги тарихи тарихшунослиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ширинова Фируза
Яратилган вақти:
2020-03-10 15:59:10
Мақолада манғит амирлари давлатчилиги сиёсатининг бўғинлари, унинг тарихи, тарихшунослиги, шарқшунос олимларнинг ёзма манбалари ва уларнинг ўрганилиши хусусида гапирилади.

Сомонийлар давлатида кончилик масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ширинова Фируза
Яратилган вақти:
2020-03-10 15:46:46
Мазкур мақолада ўрта аср Сомонийлар давлати ривожига катта таъсир кўрсатган конлар, уларнинг фан, иқтисодиёт ва сиёсий жараёнларга таъсири хусусида гапирилади.

XLU INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIF'IC AI\ID PRACTTCAL COI\F'ER


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шарипова Нодира
Яратилган вақти:
2020-03-10 15:39:24
Духовность-интегрированное свойства личности.Оно проявляетсч в потребности жить и творчески созидать в соответствии с идеалами истоны добра красоты

XV-XVIII асрлар мовароуннаҳрда яшаган шайх Худойдодлар фаолияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Анваржон Кандаҳоров
Яратилган вақти:
2020-03-10 15:32:47
Ушбу маколада бугунги кунда Ватанимиз тарихи хамда аждодларимиз меросини ўрганиш хар тамонлама илми тадкик этиш буюк алломаларимиз хаёти ва ижоди ёш авлодга етказишга каратилмоқда.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит