Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

From the history of sending students from Turkistanto abroad at the beginning of 20th century


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Alixanov
Яратилган вақти:
2021-02-17 23:27:03
The development of science indicates the progress of every society and its role in the world association. Particular legalities act in the development of culture, including assimilation and over alteration of inheritance which came from ancestors. Moreover, receiving news from other nations of the world and delivery of self- achievements can also be taken as examples

Сокровищница рукописей бухарского музея


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Г.Джураев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:31:53
Основная цель нашего исследования - показать на основе музейного материала, что рукописи и литографические произведения на арабской графике, хранящиеся в Бухарском музее, являются источником изучения местной и мировой истории.

Mustafo Kamol Otaturk va Islom Abdug'aniyevich porteretiga chizgilar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.M.Abdullayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
102
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:30:11
Tadqiqotda asosiy ilmiy konsepsiya masalasiga tarixiy haqiqat asosida yondashilgan bo‘lib, unda Mustafo Kamol va Islom Karimov shaxslari tarixiylik, ilmiylik va xolislik tamoyillariga tayangan holda tahlil qilindi. Tadqiqotni yozishda bugungi kunda keng qo‘llanilayotgan zamonaviy tarixni o‘rganishning obyektivlik, qiyosiy tahlil, analiz va sintez metodlaridan foydalanildi. Bundan tashqari, tarixni o‘rganishning xronologik izchillik uslubidan foydalanilib, ingliz, rus va turk olimlarining asarlarida diskors uslubi qo‘llanildi.

Бухоро хонлигидаги йўлбўйи иншоотлари тарихига доир (XVI-XVIII асрлар)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж.Ю.Эргашев
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:27:49
Маколада Бухоро хонлиги карвон йулларида жойлашган йулбуйи иншоотларининг сунгги урта асрлар тарихи хронологик чегарасидаги холати урганилган. Сардоба ва карвонсаройларнинг савдо-сотик ривожидаги урни тарихий манбалар ва адабиётлар киёсий тахлили оркали очиб берилган.

Совет ҳокимиятининг маҳаллийлаштириш сиёсати ва унинг Ўзбекистонда амалга оширилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Рашидов
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:25:30
Мазкур мақолада Ўзбекистонда совет бошқарувидаги маҳаллийлаштириш сиёсатининг айрим жиҳатлари ўрганилган. Мақолада большевиклар партияси тамонидан олиб борилган маҳаллийлаштириш сиёсатининг босқичи, принципи, мақсади ва моҳияти ёритилган. Хусусан, маҳаллийлаштириш сиёсатининг иккинчи босқичида европа миллатига мансуб ходимлар учун тўгараклар ва курслар ташкил этилганлиги, маҳаллий кадрларни тайёрлаш ҳамда иш юритиш тизимидаги баъзи муаммоларнинг сақланиб қолганлиги келтирилиб ўтилган.

Бухоро халқ совет республикасининг Туркия республикаси билан ҳамкорлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.Jamolova
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:22:44
Maqolada hozirgi o‘zbek tilining o‘ziga xos xususiyatlari til va nutq farqlanishida o‘zbek tilshunosligining asosiy sathlari doirasida lisoniy holat talqini va nutqiy voqelanish ko‘rinishida yoritilgan, bunda o‘zbek substansial tilshunosligi yutuqlariga tayanilgan.

Петербургдаги жоме масжиди: курилиши ва такдири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Х.Гадоев
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:19:28
Ashtarxoniylar sulolasi vakillarining tashqi siyosati faol tarzda amalga oshirilgan bo‘lib, qo‘shni va chet el mamlakatlari bilan o‘zaro elchilik, diplomatik va savdo aloqalari yaxshi rivojlangan. Hukmdor Imomqulixon davrida Hindiston, Eron va Rossiya bilan elchilik munosabatlari o‘rnatilgan.

Бухоро ва Бухорийларнинг жахоний шухрати


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh.Hayitov
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
208
УДК рақами:
UO`K:454.81.3
Яратилган вақти:
2021-02-03 19:02:15
Monografiyada аdаbiy tа’lim sоhаsigа оid yangiliкlаrni qаmrаb оlinib, imкоn qаdаr umumlаshtirilgan. Mаzkur qo’llаnmа оliy o’quv yurtlаrining til vа аdаbiyot fаni o’qituvchilаri vа tаlаbаlаrigа, shu sоhаgа qiziquvchi kеng kitobxonlаr оmmаsigа mo’ljаllаngаn.

Buxoro tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-02-03 18:55:13
O‘quv qo‘llanma Buxoroning qadimgi zamonlardan hozirgi kunlargacha bo‘lgan tarixi masalalarini o‘z ichiga oladi. Buxoro vohasining arxeologik o‘rganilishi, vohada joylashgan ko‘hna qo‘rg‘onlar, Buxoroning shahar sifatida shakllanishi, sulolalar hukmronligi davrida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madanaiy hayot va uning turli qirralari xronologik tartibda yoritib berilgan.

O'zbekistonda arxiv ishi tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-02-03 18:48:44
Arxiv ishi” fanidan tuzilgan mustaqil ta`lim uchun tavsiyalar va uslubiy ko`rsatma talabalarga mazkur fanning mazmun-mohiyatini to’liq o’zlashtirishga, mustaqil ravishda taqriz, maqola, maktub va boshqa janrlarda yoza olish malakasini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, uslubiy ko`rsatmadan magistrlar, tadqiqotchilar va qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит