Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Абу-л-Муин Насафий илмий меросининг Мовароуннаҳр калом таълимоти ривожидаги аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Даминов Иргаш Иноятович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
297.9 Д-21
Яратилган вақти:
2019-10-14 09:09:24
Абу-л-Муин Насафий меросининг ижтимоий заруратини, тарихий аҳамиятини илмий асослаш ҳамда шу йўналишда тадқиқот олиб борувчи мутасадди ташкилотлар учун амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Qadimgi dunyo xrestomatiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ravshan Rajabov
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
Toshkent «ADIB» nashriyoti
Саҳифалар сони:
325
УДК рақами:
UO‘K:94(575)
Яратилган вақти:
2019-10-05 10:48:04
Mazkur о ‘quv qo 'llanma qadimgi dunyo tarixi fani bo ‘yicha birlamchi manbalarning saylanma tarjimalari asosida tuzilgan Оо'llanmada qadimgi Sharq,Yunon-Rim tarixi bo 'yicha yozma matniar, jumladan, huquqiv hiijjatlar, antik mualliflarning asarlaridan parchalar berilgan va mualliflar tog'risida qisqacha ma'lumotlar mavjud qo'llanma universitet, pedagogika instilutlari, 5 110600 Tarix о ‘qitish m etodikasi la 'lim y o 'nalishi talabalari, о 'rta maktab о quvchilari va tarix o 'qiluvchilariga qo'ljallangan bo'lib, tarix fanini o'zlashtirish, hamda tarixiv ong, tarixiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarix fanining metodologik asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rajabov, Ravshan
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
TOSHKENT «ISl’IQLOL»
Саҳифалар сони:
298
УДК рақами:
и О ‘К: 9 4 ( 5 7 5 .1 )
Яратилган вақти:
2019-10-03 09:21:26
M azkur darslikda tarix fanining metodologiyasi asoslarining shakllanishi, uning rivojlanish bosqichlari, tarixiy bilimning mazmun - mohiyati, tarix fanining tamoyillari, tarixiy jarayanlar tahlil qilinadi. Tarixni bilishning metodiari va tamoyillari ko‘rsatiladi. Darslikda tarix fani metodologiyasi bo‘yicha jahon fanida e’tirof etilgan olimlarning ilmiy konsepsiyalari t o‘g‘risida ma’lumotlar ham beriladi.Tarix fanining yangi tarmoqlari bo'lgan madaniy antropologiya ,tarixiy informatika fanlarining vazifalari aniqlashtiriiadi. Kursni t o‘la o'zlashtirish maqsadida talabalar ucbun mavzu b o‘yicha tayanch iboralar,takrorlash savollari, mustaqil ishlar mavzullari haqida foydalanishga tavsiya etiladi.

Jahon sivilizatsiyalari tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
R.Rajabov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ТОШКЕНТ «MASHHUR-PRESS»
Саҳифалар сони:
301
УДК рақами:
UO‘K: 372.181.5(0*75)
Яратилган вақти:
2019-10-02 16:08:28
O'quv qollanmada jahon sivilizatsiyalari tarixi, V'atanimiz hududida o ‘tmishda shakllangan va rivojlangan sivilizatsiyalar, ularning bosqichlari t o ‘g ‘risida ma’lumotlar beriladi. Sivilizatsiyalarning rivojlanishi b o ‘yicha jahon fanida e ’tirof etilgan ilmiy konsepsiyalar, nazariyalar keltiriladi. Kursni t o ‘la o ‘zlashtirish uchun magistrant va talabalar foydalanish maqsadida har bir mavzu bo‘yicha tayanch tushunchalar, takrorlash savollari, mustaqil ishlar mavzulari hamda mavzuni o ‘rganish metodlari, foydalanishga tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati ilova qilinadi.0 ‘quv qollanma o liy o'quv yurtlarining tarix o ‘qitish metodikasi talabalari (magistrantlari), o ‘qituvchilari hamda o ‘tmish tarixga qiziquvchilar uchun moljallangan

Jahon tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rajabov, Ravshan
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Toshkent: Yangi asr avlodi
Саҳифалар сони:
604
УДК рақами:
UO‘K: 94(100) (075)
Яратилган вақти:
2019-10-02 15:53:38
O‘quv darsligi Jahon tarixi fanining yangi dasturi asosida yozilgan. U uch bo‘limdan iborat: Sharq, Yunoniston va Rim. Darslikda qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim tarixiga oid asosiy voqea-hodisalar, sharq va g‘arbda ilk davlat va jamiyatning paydo bo‘lishidan to ularning gullab-yashnashi va so‘nish davri – milodiy V asrgacha yoritilgan. Qadimgi sivilizatsiyaning iqtisodiy-ijtimoiy tuzilmalari, siyosiy davlat tashkilotlari, madaniyatlarining asosiy sohalari tahlil qilinadi. Darslik oliy o‘quv yurtlari tarix fakultetlari talaba va oqituvchilari, maktab, litsey va kollej o‘quvchilariga hamda jahon tarixi va madaniyatini o‘rganuvchilarga mo‘ljallangan.

Ibtidoiy jamoa tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
R.Rajabov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
«Fan va texnologiya» nashriyoti
Саҳифалар сони:
143
УДК рақами:
UO‘K: 37.013.42
Яратилган вақти:
2019-10-02 15:44:05
Ushbu o ‘quv qollanma Tarix fakulteti Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi 1 kurs talabalari uchun qadimgi dunyo tarixining ibtidoiy jamoa davri bo'limini o‘rganish uchun o ‘quv qollanma sifatida tayyorlangan. Qollanmada odamning kelib chiqishi va evolutsiyasi jarayoni hamda ibtidoiy jamoaning asosiy bosqiclilari, ibtidoiy mada-niyat ko‘rib chiqiladi. Tarixgacha bo‘lgan antropoidlarning tadqiqotini zamonaviy paleoantropologik va arxeologik usullari oddiy va tushunarli tilda tushuntiriladi. Talabalar uchun takrorlash savollari hamda bolimni o ‘rganish, mustaqil ishlar mavzulari va zaruriy adabiyotlar tavsiya etilgan.

XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ирисқулов Олимжон Жаҳонгирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 9 (575.141/:008/09)
Яратилган вақти:
2019-09-26 14:35:06
Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд шаҳрининг XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлари хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Mizdakxan arxeologiyaliq kompleksiniń ga`wir qala esteligi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Alimova N.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2019-09-12 10:35:39
Qaraqalpaq ma`mleketlik universitetiniń 1985-jıldan baslap ha`zirgi ku`nge shekemgi arxeologiyalıq izertlewleriniń juwmaǵında qalanıń ma`ha`lleleri, kуsheleri, daxması, arkası, qorǵanıw diywalları, da`rwazası, minaraları ha`m basqada tu`rleri ashıldı.

Өзбекстан республикасында лицензия системасын ҳәкимшилик ҳуқықый тәртиплестириў машқаласы


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бурханова Ш.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-09-12 10:22:43
Лицензияластырыў ҳәкимшилик-ҳуқықый тәреплерин жетилистириўге қаратылған усыныс ҳәм корсетпелерди ислеп шығыўдан ибарат.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы тарийхы


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тлегенов Н.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nukus
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-09-12 10:01:08
Қарақалпақстан Республикасының 1993-жылғы Конституциясы тарийхын тарийхый аспекте изертлеўден ибарат. Ўазыйпасы – Конституцияны таярлаўдың тарийхый тамырлары, зәрүрлиги, таярлаў барысы, додалаў барысы, қабыл етиў тарийхын жазыў.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит