Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Jahon arxivlari tarixi va zamonaviy arxivshunoslik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-06-14 08:26:11
Ushbu uslubiy ko’rsatma Namangan Davlat universitetining o’quv-uslubiy kengashi tomonidan 2018 yil 29-avgustda 1- sonli yig’ilishida tasdiqlangan “Jahon arxivlari tarixi va zamonaviy arxivshunoslik” fanining na’munaviy dasturi talablari asosida ishlab chiqildi. Mazkur uslubiy ko’rsatma oliy o’quv yurtlari Arxivshunoslik ta’lim yo’nalishining bakalavriat bosqichi talabalari uchun tayyorlangan bo’lib, unda arxivshunoslik ta’lim yo’nalishi o’quv rejasidagi fanlarga oid atamalar bo`yicha bilimlar, ko`nikma va malakalar berish belgilab berilgan.

Қарақалпақ этнонимлериниң аталыў мотивлерине қарай түрлери


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Есбергенова.Р
Яратилган вақти:
2019-06-11 10:33:01
Ҳәр бир этникалық атаманың өзне тән келип шығыў тарийхы бар.Биз бул атамалардың жузеге келиў нызамлылықлары ҳәм жасалыў принциплери ҳаққында айтыўды мақул деп билдик.

Қарақалпақ этнонимлериниң аталыў мотивлерине қарай түрлери


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Есбергенова.Р
Яратилган вақти:
2019-06-11 10:32:30
Ҳәр бир этникалық атаманың өзне тән келип шығыў тарийхы бар.Биз бул атамалардың жузеге келиў нызамлылықлары ҳәм жасалыў принциплери ҳаққында айтыўды мақул деп билдик.

Самарқандда замонавий шаҳар маданиятининг ривожланиш хусусиятлари (1991-2017 ЙЙ.)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сидикова Мастура Хакбердиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
908(575.141) «1991/2017»
Яратилган вақти:
2019-06-08 11:18:20
Тадқиқотнинг мақсади Самарқандда шаҳар маданиятининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, замонавий ўзгаришлар, уларга таъсир қилаѐтган омиллар ва муаммоларни таҳлил қилишдан иборат.

ХVIII асрнинг иккинчи ярми – хх аср бошларида сурхон воҳаси хўжалиги


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қабулов Эшболта Атамуратович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
94 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-08 11:05:16
Тадқиқотнинг мақсади XVIII асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Сурхон воҳасининг ижтимоий-иқтисодий ҳаѐтида деҳқончилик ва чорвачиликнинг ўрни ҳамда савдо-сотиқ муносабатларининг ривожланишини тарихий манбалар, архив ҳужжатлари, тарихий-этнографик материаллар асосида комплекс очиб беришдан иборат.

Амир темур даврида илм-фан ва маьнавият ривожи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Очилова Ойдиной
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:46:03
Амир Темур даврида илм-фаннинг тараққий этишига таъсир кўрсатган омиллар ҳакида гапирар эканмиз, биринчи навбатда, Сохибқироннинг мамлакатда қатъий тартиб ўрнатишга эришганини, хар бир ишни, шу жумладан, илм ва таълим ишларини белгиланган қонун ва қоидаларга мувофиқ, амалга оширганини, бу қонун-қоидаларни эса салтанатдаги кишиларнинг турли хил тоифалари билан боғлаб тузганини таъкидлаб ўтиш зарур. Бу хақида «Темур тузуклари»да қуйидаги сўзлар битилган: «Салтанатим мартабасига зебу зийнат бердим.

Амир Темур боғлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Очилова Ойдиной
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:44:51
Амир Темур даврида марказий шахарлар ва уларнинг теварак атрофида кўркам маъмурий, маърифий ва жамоат бинолари, сув иншоотлари куриш билан бир каторда боғу бўстонлар барпо этилди. Мохир меъмор, тажрибали сохибкорлар (Ахмад Богишамолий ва б.)нинг акл-заковати, мехнатию-махорати билан 1378 - 1404 йилларда Самарканд шахри ва атрофида Амир Темур боғлари бунёд эттирган.

Qashqadaryo viloyatida turizm sohasida amalga oshirilgan ishlar va ularning natijalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Davronov
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:43:14
Qashqadaryo viloyatida sayyohlarni jalb qilish uchun 1311 ta madaniy-meros ob`ektlari bo`lib, shundan 200 ta arxitektura yodgorliklari, 1041 ta arxeologiya yodgorliklari, 43 ta haykallar, 27 diqqatga sazavor joylarni tashkil etadi.

Sahovatli qashqadaryo vohasi bungun dunyo e’tirofida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abduloh Davronov
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:42:25
Bugungi kunda Qashqadaryo viloyati har sohada rivojlanib, mamlakatimiz ravnaqi uchun o’z hissasini qushib bormoqda. Davlatimiz rahbari Qashqadaryoga tashrifini G‘uzor tumanida barpo etilayotgan Uzbekistan GTL zavodi bilan tanishishdan boshladi.Ushbu hudud yaqin-yaqingacha quruq dasht bо‘lib, bu yerda qurilishi mо‘ljallagan zavod loyihasi tо‘xtab qolgan edi. Shavkat Mirziyoyev bu loyihaga oid barcha masalalarni hal qilib berdi - Prezidentimizning 2016 yil 29 dekabrdagi qaroriga muvofiq, "Shо‘rtan gaz-kimyo majmuasining tozalangan metani negizida sintetik suyuq yoqilg‘i ishlab chiqarishni tashkil etish" investitsiya loyihasi bо‘yicha qо‘shimcha chora-tadbirlar belgilandi

Чжан Цзяннинг Ўзбекистон шаҳарларига саёҳати тарихидан


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Якубова
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:41:23
1877 йили Германияда, немис географи Фердинанд фон Рихтгофеннинг “Хитой”асари нашрдан чиқди ва ушбу китобда илк бор “Буюк Ипак йўли” тилга олинди ва ушбу атама тез орада оммалашиб кетди ҳамда тарихда абадий қолди.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит