Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Namangan tumani “Oqyor” MFYda qurilishi rejalashtirilgan 120 o‘rinli maktabgacha ta’lim muassasasi binosini loyihalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Abdusamiyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:51:46
So‘ngi ikki yilda mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy – xuquqiy soxalarni tubdan islox qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar natijasida barcha xududlarda, shu jumladan Namangan viloyatida daslabki ijobiy o‘zgarishlarga erishilmoqda. Xususan, viloyatida o‘tgan yilda sanoat maxsuloti ishlab chiqarish xajmi 12 foizga, xizmat ko‘rsatish-8,8 foizga, eksport-20,8 foizga o‘sgan. Viloyatda 2018 yilda umumiy qiymati 1,8 tirilion so‘m bo‘lgan 577 ta ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish obektlari ishga tushirilgan. 2017 yilga nisbatan 2018 yilda xududga jalb qilingan investitsiyalar xajmi 1,7 barobar oshganligini e’tirof etish mumkin.

Бетон тўлдирувчилари технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ҳамидов
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
217
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:50:31
Дарсликда “Бетон тўлдирувчилари технологияси” ўқув фанининг долзарблиги ва олий касбий талимдаги ўрни, ўқув фанининг мақсади ва вазифаси, бетон тўлдирувчилар турлари, хоссалари ва уларга қўйилган талаблар, табиий тўлдирувчилар олиш технологияси, табиий ғовакли тўлдиргичлар, суний ғовак тўлдиргичлар - керамзит аглапорит, перлит, керампорит, компорит, шлакли пемза, перлит, доломит, ишлаб чиқариш технологияси, уларни қуритиш, куйдириш ва совитиш, агломерация жараёнининг ўзига хос томонлари ва шу каби мавзулар узвийлик ва узлуксизлик нуқтаи-назардан, мантиқий кетма-кетликда ўз аксини топган. Дарсликнинг иловаларида фани ўқитишда қўллашга тавсия этилган педагогик инновацион методлар берилган. Ушбу дарслик 5340500-Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструксияларини ишлаб чиқариш” таoлим йщналиши талабалари учун мщлжалланган бщлиб, шунингдек бакалавриатнинг барча қурилиш таoлим йщналишларнинг талабалари ҳамда ушбу соҳа муҳандис-техник ходимлари ҳам фойдаланишлари мумкин

Uychi tunani Do’stlik MFY xududida O.Abdullayevaga qarashli 100 o’rinli xususiy maktabgacha ta’lim muassasasi binosini loyihalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Xayitov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:50:08
Keyingi yillarda maktabgacha ta’lim muassasalarining faoliyat samaradorligini oshirish va moddiytexnika bazasini mustahkamlashga yo‘naltirilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan yillar davomida 459 ta maktabgacha ta’lim muassasasi mukammal ta’mirlandi va zamonaviy talablarga mos ravishda jihozlandi. Shu bilan birga, bugungi kunda maktabgacha ta’lim muassasalarining ta’lim dasturlari va o‘quv-tarbiyaviy rejalariga qo‘yilgan davlat talablarini takomillashtirish dolzarb masalaligicha qolmoqda. Aksariyat maktabgacha ta’lim muassasalarining moddiytexnika bazasi zamon talablariga javob bermaydi. Bolalarni maktabgacha ta’limga qamrab olish ko‘rsatkichi hamon pastligicha qolmoqda.

Фойда солиғи ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
657.6:658 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:32:41
Тадқиқотнинг мақсади фойда солиғи ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Qurilish ishlari texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Raximov, X.I. Yusupov, X. Xamidov
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
2016
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:15:57
Qurilish inson bunyodkorlik faoliyatining asosiy shakllaridan biridir.Qurilish – bu moddiy ishlab chiqarishning sohasi bo'lib, unda ishlab chiqarish (sanoat korxonalari, energetik majmualar, yo'llar, magistral quvurlar va boshq.) va noishlab chiqarish (turar joy uylari, jamoat binolari, mehmonxona majmualari, va boshq.) vazifalarini bajaruvchi asosiy fondlar yaratiladi. Qurilish, shuningdek bu binolar va inshootlarni bunyod etish jarayonini ham anglatadi, bunga ularni keyingi ta'mirlash, qayta qurish, boshqa ixtisoslikka o'tkazish, kafolatli foydalanish ham kiradi. to'liq (kapital) qurilish – umumlashtiruvchi atama bo'lib, unga yangi qurish, qayta qurish va texnik qayta qurollantirish bilan kengaytirish, bino va inshootlarni to'liq va joriy ta'mirlash kiradi.

Fizika fanining tajriba mashg’ulotlarini bajarishga mo’ljallangan o’quv-metodik ko’rsatma


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:11:36
Ushbu uslubiy ko’rsatma “Fizikadan laboratoriya uchun metodik ko’rsatmalar” kitobning ikkinchi qayta ishlangan va to’ldirilgan nashri bo’lib, fizika kursining “Mexanika va molekulyаr fizika” bo’limini o’z ichiga oladi. Ko’rsatmani tayyorlashda aksariyat ishlarda yo’l qo’yilgan nuqsonlarni bartaraf etishga, formulalar, belgilar, chizma hamda grafiklar sifatining yaxshilanishiga beminnat yordamini ayamaganligi uchun NamDU fizika kafedrasining o’qituvchisi A.Abdulazizovga o’z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko’rsatmada har bir bajariladigan ish uchun nazariy ma’lumot, tajriba o’tkaziladigan qurilmaning tuzilishi, ishning bajarilish tartibi, o’zlashtirish uchun savollar va foydalanilgan adabiyotlar ko’rsatilgan. Ushbu ko’rsatma 10ta laboratoriya ishini o’z ichiga oladi.

Геология,минералогия ва петрография асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Ризаев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
174
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:10:24
Ўқув қўлланмада ернинг геологик тузилиши ва петрография тўғрисида умумий тушунча, минераллар, тоғ жинслари тўғрисида малумотлар келтирилган, булардан ташқари, геологик йилнома, тектоник ҳодисалар, сейсмик худудларда қурилиш ишлари, ер ости сувлари, уларнинг ҳаракатланиш қонуниятлари, табиий геологик ҳодисалар, муҳандислик-геологик жараёнлар тўғрисида батафсил маoлумотлар келтирилган. 5340500-Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш таoлим йўналишида таҳсил олаётан талабалар учун олиб бориладиган “Геология, минералогия ва петрография асослари” ўқув фани режасига асосан ёритилган. Шунингдек, ўқув қўлланмада тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш бўйича ҳам муайян маoлумотлар келтирилган. Ўқув қўлланма асосан, Олий ўқув юртларининг қурилиш йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ундан қурилиш соҳасининг муҳандис-техник ходимлари ҳам фойдаланишлари мумкин.

Пардолаш ва иссиқлик изоляция материалларини технологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Хамидов,И.Умаров, А.Ёқубов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
13
Яратилган вақти:
2021-06-04 15:08:35
Ёғоч қириндили плиталар махсус тайёрланган ёғоч қириндиси ёки ғўзапоя, мака ёки бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари чиқиндиларига синтетик смола қўшиб, иссиқ пресслаш йўли билан олинган йирик ўлчамли ясси плиталардир.Ёғоч қириндили плиталар номенклатураси бўйича, плиталар ъажмий оғирлиги 250 дан 400 кг/м3 гача бўлган енгил, 400 дан 800 кг/м3 гача бўлган ярим оғир ва 800 дан 1200 кг/м3 бўлган оғир плиталарга бўлинади.Ёғоч қириндили плиталарни тайёрлаш учун иккита асосий хом ашё тури зарур: ёғоч ва боғловчи модда сифатида синтетик смола ишлатилади. Плиталарнинг хусусиятини яхшилаш учун, асосий аралашмага озгина миқдорда қўшилувчи гидрофобизаторлар, антисептик ва антипиренлар керак.

Бино ва иншоотлар архитектураси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Дедаханов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2021-06-04 13:42:41
Маърузалар матни 5340500 Қурилиш материаллари,буюмлари ва конструкциялари ишлаб чиқариш бўйича таълим олаётган талабалар учун « Бино ва иншоотлар архитектураси » фанидан тайёрланган бўлиб, унда мукаммал қурилиш олдидаги асосий вазифалар, биноларни фойдаланишга топшириш муддатини тезлаштириш саноат бинолари ва уларнинг тузилмалари, саноат бинолари ёрдамчи бинолари ва бош режалари бўлимларидан олган назарий билимларини мустаҳкамлаш, адабиётлар, Меъёрий хужжатлардан тўғри фойдаланиш учун йўл кўрсатади, бундан ташқари саноат корхоналари бўлимидан тайёрланадиган курс лойиҳаси бўйича ҳам тўла маълумотлар олиш мумкин.

Бетон тўлдирувчилари технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ҳамидов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
129
Яратилган вақти:
2021-06-04 13:41:15
Мамлакатимизда капитал қурилиш сохасига катта эътибор берилмоқда ва уни ривожлантириш учун хар йили катта маблағ ажратилмоқда. Қурилиш индустриясини ривожлантирмасдан ҳалқ хўжалигида керакли ютуқларга эришиб бўлмайди. Турар жой, саноат бинолари, коммуникация иншоотлари қурилмасига бўлган талабни қайтадан кўриб чиқиш, махаллий хомашёлардан янги замонавий қурилиш ашёлари, буюм ва конструкцияларни ишлаб чиқаришга доир муаммоларни хал этиш хозирги замон талабининг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит