Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Quloqlashtirish” va “quloqlar taqdiri” masalasining arxiv hujjatlarida yoritilishi


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yandashev E.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:13:07
Tadqiq qilinayotgan mavzuning muhimligi va dolzarbligidan kelib chiqib, O'zbekistonda quloqlashtirish siyosati tarixini arxivshunoslik jihatidan milliy istiqlol mafkurasi, milliy g'oya ruhida tahlil qilish va nazariy xulosalar chiqarish tadqiqot maqsadini tashkil qiladi. SHu maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilandi:

Ibn Sino ilmiy merosi-tarixiy manba sifatida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupova A.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:10:40
Tadqiqotning asosiy maqsadi o'rta asrlarda ilm – fan, madaniyat, ayniqsa tibbiyot rivojiga hissa qo'shgan Abu Ali ibn Sinoning ilmiy merosini o'rganish, hayotga tadbiq etish,yosh avlodga yetkazish dan iborat.

1924-1929 yillarda Yevropa davlatlarining iqtisodiy o`sishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sulaymonova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:09:41
Mazkur tadqiqodning asosiy maqsadi Yevropa mamlakatlarining iqtisodiy o’sishi va rivojlanish tendensiyalarini o;rganishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda tadqiqot oldiga quyidagi asosiy vazifalar qo’yildi:

Қарлуқларнинг этник тарихи


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Зияев Ф.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:08:41
Ушбу битирув малакавий ишида қарлуқлар этник тарихига оид масалалар Ўзбекистонда қай даражада ўрганилганлиги ва бу соҳада қўлга киритилган ютуқлар ҳақидаги фикр-мулоҳазаларни билдириш мақсад қилиб қўйилди.

Hindistonda boburiy hukmdorlar diplomatiyasi (XVI-XIX asrlar)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xodjayeva F.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:06:48
Boburiylar davlatining tashkil topishi, diplomatiyasi, tashqi siyosat konsepsiyasi asoslari, qo’shni va uzoq xorijiy davlatlar bilan diplomatik aloqalar jarayoni o’zaro munosabatlarning tarixiy tajribalari va natijasini tadqiq qilish maqsadi ko’zlandi.

Sharq mamlakatlari va o`rta osiyo xonliklari o`rtasidagi hamkorlik aloqalari


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mubinov M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
16
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:04:06
Ushbu magistrlik dissertatsiyasida Sharq mamlakatlari bilan O`rta Osiyo xonliklarining XVI asrdan XIX asr 60-yillariga qadar diplomatik va savdo-sotiq aloqalarini o`rganish asosiy maqsad qilib belgilandi.

Qadimgi Sharq mamlakatlarida qulchilik va qiyosiy tahlil


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bahronov B.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-11-11 12:02:57
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida ilk sivilzatsiya o’choqlari bo’lgan Sharq mamlakatlarida, yaratilgan qulchilik qonunlari, ularning har bir qadimiy davlat uchun o’ziga xos ishhoblari va umumiylik xususyatlarini qiyosiy o’rganib, tegishli ilmiy xulosalar chiqarish maqsadi ko’zlangan.

Кашф Ул-Маҳжуб да Ҳаким Ат-Термизий ва ҳакимийлик тариқати ҳақида


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хаитов Л.
Яратилган вақти:
2019-11-11 11:41:32
Мазкур мақолада XI асрда яшаган машҳур мутасаввуф, тасаввуф назариётчиларидан бири бўлган. Абулҳасан Али ибн Усмон Жудоддобий ҳақида фикр юритилган.

Жалолиддин Румий тасаввуфий фалсафий дунёқарашининг шаклланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ўразов Б.
Яратилган вақти:
2019-11-11 11:40:09
Мазкур мақолада Жалолиддин Румий, унинг ҳаёт йўли ва маънавий дунёқараши, тасаввуфий-фалсафий қарашларининг шаклланишига таъсир кўрсатилган шахслар ва амаллар таҳсил қилинган

Хожагон-Нақшбандия тариқати намоёндаларининг ижтимоий-ахлоқий ғоялари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Деҳқонов Б.
Яратилган вақти:
2019-11-11 11:37:14
Мазкур мақолада Хожагон-Нақшбандия тариқати намояндаларининг ижтимоий -ахлоқий ғоялари
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит