Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Англия болалар адабиёти вакиллари асарларининг ўзбек тилига таржималари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шоназарова Ш
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:25:24
Mazkur bitiruv malakaviy ishini yozishdan maqsad ingliz tilida yozilgan asarlarning o`zbek tilida tarjimasini o`rganish va ularda qo`llanilgan transformatsiyalarni yoritib berishdan iborat.

Shuhratning “Oltin zanglamas” asarida xarakter yaratish mahorati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Axmedova S
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:23:14
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Mazkur malakaviy ishimiz oldiga qo‘yilgan asosiy maqsad Shuhratning “Oltin zanglamas” romanini tahlil etish asosida uning o‘ziga xos ijodiy uslubi va badiiy mahoratini ko‘rsatish, shuningdek, qahramon xarakterlari ruhiyatini tasvirlash shakllari va ularning g‘oyaviy-badiiy vazifalarini yoritishdan iborat

O’zbek xalq qo’shiqlarida mifologik qarashlarning izlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rustamova G
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-02-12 13:09:38
Tadqiqotda o’zbek xalq qo’shiqlarida uchraydigan mifologik qarashlarga aloqador tushunchalarning badiiy talqini, u bilan bog`liq obrazlarning turlari, genezisi, obrazlantirilish xususiyatlarni maxsus o’rganish bosh maqsad qilib belgilandi.fa

Бобурноманинг урдуча таржималарида адабий портретлар қиёси (Умаршайх Мирзо портрети мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.А.Шорахмедова
Яратилган вақти:
2019-02-06 14:36:03
Мақолада “Бобурнома” асар тили ёритиб берилган. Асарнинг урдуча таржималар кўрсатиб берилди

ХХ аср Араб ва ўзбек адабиётида мўғуллар мавзусининг бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.З.Мухиддинова
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:42:41
Мазкур мақолада мўғулларнинг Марказий Осиёга босқини каби тарихий воқеаларнинг бадиий талқини масаласи ёритилган. Мақолада араб ёзувчиси Жамол ал-Ғитонийнинг “Мўғул” ҳикояси ва ўзбек адиби Миркарим Осимнинг “Ўтрор”қиссаси қиёсий таҳлил қилинган. Таҳлил жараёнида ҳар икки адибнинг асарларида тарихий мавзуларнинг бадиий инъикоси, образ яратиш маҳорати, мазкур ёзувчиларнинг услубий жиҳатлари кўрсатилган.

Yapon va o‘zbek tillarida qush timsoli


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:29:29
Mazkur bitiruv malakaviy ishining obyekti bo‘lib yapon va o‘zbek tillaridagi pretsedent matn – maqollar hisoblanadi. Yapon tilidagi maqollarda qush timsoli ushbu ishning predmeti hisoblanadi. Shu bilan birga mazkur ishda to‘plangan maqollarning lingvistik xususiyatlari tadqiq etildi.

Kristofer Marloning uch mashhur tragediyasida qudratli shaxslar inqirozi va fojeasi tasviri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Po'latova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro
Саҳифалар сони:
10
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:16:56
Ushbu MD Kristofer Marloning “Buyuk Temurlang”, “Maltalik yahudiy” hamda “Doktor Faustning fojeaviy taqdiri” asarlarida inson fojeasi sabablarini o’rganishga bag’ishlangan.

Zamonaviy fors she’riyatida shoiralarning tutgan o‘rni va Tohira Safforzoda she’riyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:15:49
Mazkur ish zamonaviy fors shoirasi Tohira Safforzoda she’riyatida mavzular ko‘lami va ramziy obrazlarni tahlil etilishi bo‘yicha bakalavirlik darajasini olish uchun qilingan dastlabki o‘zbek tilidagi ish hisoblanadi.

Пейзажная лирика Ким Соволя


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:05:29
Исследования служит мир природы, система природных образов, основные мотивы в изображении природы, пейзажная картина, эстетические разновидности пейзажа в творчестве Ким Соволя.

Бадиий таржимада персонажлар нутқини бериш муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Сапарова М
Яратилган вақти:
2019-02-06 13:04:32
Ушбу мақолада бадиий асарларни таржима қилганда персонажлар нутқида учрайдиган муаммоларни Эрнест Ҳемингуэйнинг “Чол ва денгиз” прозасининг учта тилдаги (инглиз, рус, ўзбек) таржимасида мисоллар орқали таҳлили ёритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит