Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O`zbek leksikologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.S.Ne`matova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
42
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:56:09
Lеksikologiya grеkcha lehikos – so`z va logos – ta'limot so`zlaridan olingan bo`lib, tilshunoslikning tilning lug`at tarkibini, so`z boyligini o`rganuvchi, tadqiq etuvchi alohida bir sohasidir.

Badiy matnda sotsiol chegaralangan so`zlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sherboyeva Gulmira
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:47:06
Fan jamiyat taraqqiyotini olg‘a siljituvchi kuch, vosita bo‘lmog‘i lozim» degan fikrlarini eslash joiz deb bilaman.

Arab tilidan o’zlashgan so’zlar semantikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nosirova Zahroxon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:45:28
S.I.Ojegovning e’tirof etishicha, leksika tilning boshqa sathlariga qaraganda murakkab va ko’p qirralidir.

Topishmoqlarning atropotsentrik talqini


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jalilova Muavvar
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:44:43
Topishmoqlar hayotni o`ziga xos badiiy aks ettirishning bir shakli bo`lib, unda borliqdagi narsa va hodisalar muayyan shaxs (topishmoq aytuvchi) ning nuqtayi nazari, tasavvuri, dunyoni anglashdan yuzaga kelgan xulosalari tasvirlanadi.

Abdulla oripov ijodida mumtoz adabiyot an`analari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ne`matjonova Nilufar
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:42:15
Abdulla Oripov yangi bosqich o`zbek adabiyotiga yangicha badiiy tafakkur yo`sinlarini olib kirdi. Birga shakllanib voyaga yetgan

Birlamchi elita xo’jaligida ekilayotgan g’o’za navlarini standart navga nisbatan qiyosiy o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzayeva Zubayda
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:39:57
Genofond-g’o’za navlari va turlariga xos irsiy belgilarning yig’indisi, g’o’za navlari yovvoyi va kenja turlardan iborat genetik manbalardir.

Увайсий лиикасининг матний тадқиқи ва поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Исломова Сохибахон
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:37:35
Жаҳонотин Увайсий, шубҳасиз,эътироф этилган аёл ижодкорларнинг сарбони эди, десак ҳеч ҳам янглишмаган бўламиз.

Одил Ёқубовнинг тарихий романларида характер ва конфликт


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Каримова Гулруҳ
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
94
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:36:22
Шонли тарихимизнинг саҳифаларини акс эттирган бадиий асарлар орасида таниқли адиб Одил Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” ва “Кўҳна дунё” романлари салмоқли ўрин эгаллайди

Мумтоз шеърий санъатларнинг назарий таснифи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:32:24
Монография мумтоз шеърий санъатларнинг ўрганилиши муаммоларига бағи- шланган. Хусусан, санъатларнинг манбалардаги таърифлари ва таснифланишида кузатилувчи ҳар хил қарашлар, уларни келтириб чиқарган омиллар аниқ мисол- лар билан кўрсатиб берилган.

O‘zbek tili fonetikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-01-09 10:31:03
Mazkur qo‘llanma oliy o‘quv yurti filologiya fakultetining birinchi bosqich talabalariga hamda fonetikaning nazariy masalalarini o‘rganuvchi barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит