Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Минерал хомашёлар асосида табиий газларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализатор олиш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғуломов Шухратқодир Ташматович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.183:661.183.2
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:15:22
Тадқиқотнинг мақсади минерал хомашёлар асосида углеводородларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализаторлар олиш технологияси ишлаб чиқишдан иборат.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Дониёров Салим Мусурмонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
070.41:004(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Марифджон Шакирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.32(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шерназаров Искандар Эргашович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
376.1:371.66:542(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:23:41
Тaдқиқoтнинг мaқсaди «Oргaник кимё» фaнини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ахбoрoт-кoммуникaция вa педaгoгик технoлoгиялaр интегрaцияси орқали таълим самарадорлиги ошириш ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсияларни амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларига оид материаллар асосида узлуксиз физика таълими мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдиев Умирбек Бегматович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
37:016.53
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:23:11
Узлуксиз таълимда муқобил ва қайта тикланув-чи энергия манбаларига оид замонавий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш асосида физика ўқитиш жараёни мазмунини такомиллашти-ришдан иборат.

Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (7-синф мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қaрахонова Лобархон Мусoхоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
372.862:59(077)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:21:19
Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хужанов Эркин Бердиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
371.124:53(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:19:41
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларида физика ўқув предметини ўқитиш жараёнида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш ва ривожлантириш механизмини такомиллаштириш, тегишли мавзулар мазмунига қўшимчалар ҳамда ўзгартишлар киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирус инфекцияли ҳомиладор аёлларда туғруқ услубини танлашни патогенетик асослаш (клиник-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раджабова Зулола Абдухакимовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.2: 619.9- 092-036-085.2
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:02:58
Тадқиқот мақсади: клинико-морфологик тадқиқотлар асосида перинатал асоратларни камайтириш мақсадида герпес вируси билан зарарланган ҳомиладор аёлларда туғруқ усулларини танлашни патогенетик асослаш.

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Яратилган вақти:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит