Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Судьба мифологизмов в русском языке


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хайдарова (Эралиева) Малохат Абдирашидовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:59:18
Мифология древних народов, эволюция их воззрений - тема неисчерпаемая. Ведь миф - это не просто старинная сказка, а древнейший образ мировоззрения, позволяющий человеку осмыслить себя и окружающий мир. Этим и объясняется актуальность данной работы.

Изучение орфоэпических норм на уроках русского языка в школе


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Парпиева Шахло
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:57:44
Вопросы нормализации русского языка, борьба за повышение речевой культуры его носителей приобретает в последние годы качественно новое общественное звучание, что объясняется повышением образовательного уровня людей и возрастающей роли русского языка в международных связах.

Mumtoz adabiyotda ma’shuqa xarakteri talqinida noan’anaviy usullar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qodirova Dilafruz
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:56:31
Mumtoz adabiy me`rosimizni, adabiyotshunos olimlar ta`kidlaganidek, davrdan uzoqlashganligimiz sari uni tushunish murakkablashadi. Shu bois tarixdan uzoqlashmagan holda insonni tarbiyalab borish haqida yurtboshimizning quyidagi fikrlarini bayon qilmoqchimiz:

Badiiy asarning GAP modeli asosidagi tahlili. ( Shukur Xolmirzaev hikoyalari misolida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mahammadiyev Ahadjon Ro`ziboy o`g`li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:55:28
Milliy istiqlol tufayli ma`naviy hayotimizning barcha jabhalarida bo’lgani kabi adabiyotshunoslik fanida ham badiiy asarlarni mafkura tazyiqidan holi ravishda ilmiy o’rganish va ularning haqiqiy badiiy qimmatini tiklashga ahamiyat berila boshlandi.

O`zbek tilida nominativ birliklarning konnotativ aspekti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Gulnoza Muhammadjonova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:54:37
Tiltizimidagihar qanday birlik nutq jarayonida turlicha voqelanadi. Leksik birliklar borliqdagi narsa va hodisalarni nomlash bilangina chegaralanib qolmay, so‘zlovchiga ta’sir etish vazifasini ham bajaradi.

Andijon adabiy muhiti istiqlol davri o’zbek adabiyotining muhim tarmog’i sifatida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yadgarova Dilafruz
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:53:38
Har davr o’zidan oldingisidan yoki keyingisidan qaysidir bir jihati bilandir ajralib turadi. Har davrning o’z qiyofasi yurish – turishi bo’ladi.

Halima ahmedova she’riyati poetikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Durdonaxon Ubaydullayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:52:34
Xalqning, millatning o`zligini tanish, shaxs erkinligi tuyg`usini ifodalashda she’riyatning roli va o`rni beqiyosdir. San’atning betakror salohiyati ham shundaki, u ayni shu davrdagi odamlar ongi-shuurini, hayot nafasi va jamiyat ehtiyojlarini tasvirlanayotgan mazmunga singdirib yuboradi.

Til tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kabulova U.S.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
33
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:27:59
Ushbu ma`ruzalar matni 5120100 – “Filologiya (o`zbek filologiyasi) ta`lim yo`nalishi” kunduzgi bo`lim 2-bosqich guruh talabalariga mo`ljallangan. U amaldagi ishchi o`quv dasturi va taqvimiy rejaga muvofiq mavzular, ularning rejalari, mavzu yuzasidan adabiyotlar ro`yxati, ma`ruza matni va mavzu bo`yicha savol va topshiriqlarni o`z ichiga qamrab olgan

«История русской литературы» (II-половина XIX века)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахматуллаева Г.А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
140
Яратилган вақти:
2018-08-13 15:26:59
Обсуждение животрепещущих проблем тoгo времени отразилось на судьбах авторов и произведений, которые, казалось бы, давно и прочно себя утвердили. Даже вклад в русскую литературу великого Пушкина подвергается переоценке.

Hozirgi o`zbek tili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.A.NURMONOVA
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
24
Яратилган вақти:
2018-08-13 10:19:43
Bog‘li nutqning axborot tashuvchi eng kichik birligi va shunday birliklarning umumlashgan namunasi gapdir. Demak, sintaktik sathning asosiy birligi va sintaksisning asosiy o‘rganish ob’ekti gap hisoblanadi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит