Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Анализ аспектуального значения глаголов современного русского языка


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Худоёрова Мухайё
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2018-08-13 10:14:05
Для современной науки о видах глагола характерно стремление проникнуть в самую суть этой глагольной категории: разобраться во всем многообразии значений, объединяемых под общим названием «вид».

O’zbеk tilida nomlash tamoyillari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Artiqova Nodira
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2018-08-13 10:12:56
Bugungi kunda yosh avlodning o’z qobilyatini ro’yobga chiqarishi uchun eng zarur shartlar: tilni chuqur o’rganish (ona tili bilan birga jahon tillarini ham), axborot asrida yashayotganimizni hisobga olgan holda, kompyuter va axborot texnologiyasidan yaxshi xabardor bo’lish, zamonaviy kasb-hunar asoslarini puxta egallash muhim o’rin tutadi.

“Муболаға” концептуал семантикасини воқеалантирувчи вербал ва новербал воситалар тизимига ҳос умумлисоний қонуниятлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қорабоев Ж.Б
Яратилган вақти:
2018-08-13 09:39:14
Мақола турли тизимдаги тилларда “муболаға” концептуал семантикасини воқелантирувчи вербализаторларнинг универсал жиҳатларини тизимли очиб беришга бағишланган бўлиб, унда илк бор асосий эътибор гиперболанинг лингвокогнитив, структурал, семантик, коммуникатив-прагматик, лингвокультурологик ва лингвстистик аспектлари билан боғлиқ универсал жиҳатларига қаратилган.

Биографик роман жанри хусусиятлари (И. Стоун, М. Қориев ва Н. Норматов асарлари қиёсида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хажиева Феруза Мэлсовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133.091 811.111.091(73)
Яратилган вақти:
2018-06-08 11:31:06
Жаҳон адабиёти тарихида ХХ-ХХI асрлар оралиғи катта ўсиш-ўзгаришлар, янгиликлар ва тараққиёт даври бўлди. Бу вақтда поэтик тафаккур миқёслари янада кенгайиб, оламни бадиий идрок этиш ва тасвирлашнинг реализмдан фарқ қиладиган тамойиллари майдонга келди. Адабий жараёнда сўз санъати янги-янги ғоя, мавзу, услуб, тенденциялар билан бойибгина қолмай, уларнинг тур ва жанрлар қатори ўзаро трансформацияси ва дифференциацияси, синтезлашуви содир бўлди. Биографик роман жанри айнан шу ҳодисанинг ҳосиласи сифатида мазмунан бойиб, янгича кўриниш – шаклга эга бўлди.

Ўзбек фольклорида ўлан жанри (ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва бадиияти)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Имомназарова Шаҳодатхон Хабитовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
398.83:392.51(575.1)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-06-01 12:03:47
Ҳозирги замон жаҳон фольклоршунослигида халқ лирикасининг жанрлар таркиби ва поэтикасини тадқиқ этишга, айниқса, қўшиқларнинг тарихий асослари ва поэтикасини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Натижада халқ қўшиқларининг мукаммал таснифи яратилиб, ҳар бир жанрнинг ўзига хос хусусиятлари ва поэтик табиатига доир назарий қарашларни такомиллаштиришга эришилди. Фольклоршуносликнинг бундай устувор назарий концепциялари ўзбек халқ оғзаки ижодининг генезиси, бадиий эволюцияси ва мамлакатимизнинг маънавий-маданий тараққиётида тутган ўрнига доир янги хулосалар чиқариш имконини беради.

Zaman agimi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-05-21 18:13:01
Zaman haqqinda qosiqlar toplami

Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тожибоева Муқаддас Абдураҳимовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
821.512.133`02(09)(043.3)
Яратилган вақти:
2018-03-09 13:34:17
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек жадид адиблари асарларида акс этган мумтоз адабий анъаналарнинг йўналиши, анъанавий тимсолларнинг бадиий асарлар таркибидаги ўрни, муаллиф ўзига хослиги ва маҳоратини белгилашдаги иштирокини очиб беришдан иборат.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) халқлари адабиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Саримсоқов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
75
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-20 17:35:32
Олий таълим тизимида ўқиётган бакалаврият ҳамда магистрантларга Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) адабиётлари ҳақида тизимли таълим берувчи бирор бир қўлланма ёки дарслик ҳозиргача йўқ, аммо бу нарсага эҳтиёж ҳар қачондан кўра катта. Ана шу эҳтиёжни қондириш мақсадида мазкур қўлланма яратилди. Унда муаллифлар украин, белорус, молдован, озарбайжон, арман, грузин, доғистон, тожик, қозоқ, қирғиз ва туркман адабиёти ва уларнинг ўзбек адабиёти билан алоқалари ҳақида чуқур маълумотлар берилган.

Адабий манбаашунослик ва матншунослик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимулла Ҳабибуллаев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2000
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
134
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-20 17:30:02
Манбаашунослик ва матншуносликдан қисқача маълумот берувчи ушбу қўлланма ўзбек тилидаги бу соҳага қўйилган биринчи қадам бўлиб, у асосан ўрта асрлар арабий, форсий ва туркий адабий мерос материаллари асосида юзага келган. Китоб филология соҳа мутҳассислари ҳамда талабаларга, шунингдек, манбаашунослик ва матншунослик масалаларига қизқувчилар учун мўлжалланган.

XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басындағы Қарақалпақ әдебияты тарийхы


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Пахратдинов А. Отемуратова Х.
Яратилган вақти:
2018-01-31 10:50:18
XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басында Хийуа ханлығының тарийхый сиясий тағдирлери менен тиккелей байланыста жасаған қарақалпақлардың жәмийетлик өмиринде үлкен өзгерислер пайда болады.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит