Филтрлар

Нишабли далаларга ишлов берадиган ва дон экадиган машина иш органлари параметрларини асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Товашов Рустам Хўжахмат ўғли
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
631.331
Яратилган вақти:
2021-10-12 18:09:55
Тадқиқотнинг мақсади нишабли далаларга ишлов бериш ва сув эрозиясига қарши ўркачлар ҳосил қилиш билан бирга уч хил чуқурликда дон экадиган машинани ишлаб чиқиш ва унинг иш органлари параметрларини асослашдан иборат.

Модификацияланган олтингугурт асосида олтингугуртли бетон олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайитова Жавҳар Мураталиевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
691.35.2; 661.7.
Яратилган вақти:
2021-10-12 17:31:59
Тадқиқотнинг мақсади пиролиз дистилляти ва госсипол смоласи билан модификацияланган янги олтингугуртли боғловчилар асосида олтингугуртли бетон олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси топонимларининг қиёсий-тарихий ва антропоцентрик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўрабоева Гулрух Солижоновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
811.512.133′373.21
Яратилган вақти:
2021-10-12 17:29:22
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси топонимияси материалларини қиѐсий-тарихий ва антропоцентрик парадигмаларда ўрганишдан иборат.

Ўзбек болалар ҳикоячилигида бадиий услуб ва қаҳрамон масаласи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абобакирова Одина Набиевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.512.133-95
Яратилган вақти:
2021-10-12 17:27:23
Тадқиқотнинг мақсади XX аср ўзбек болалар ҳикоячилиги тараққиёти ва шаклланишида Носир Фозилов, Латиф Маҳмудов, Анвар Обиджон ижодининг ўрни ҳамда аҳамиятини, услубларидаги ўзига хослик ва муштараклик, қаҳрамонлар талқинидаги маҳорат масалаларини очиб беришдан иборат.

Халқаро хусусий ҳуқуқда меҳнат муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мусаев Бекзод Турсунбоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
342.5(043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2021-10-12 17:24:40
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ўзбекистoнда хaлқapo хусусий меҳнaт мунoсaбaтлapини тapтибгa сoлишнинг ҳуқуқий aсoслapини тaкoмиллaштиpиш ва уни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўқувчи ёшларга табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Айдаров Эркин Бакитович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
37.018.26:502:37.03(575.1)
Яратилган вақти:
2021-10-12 15:41:30
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчиларга табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологияларини такомиллаштириш ҳамда амалиётда фойдаланишга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мураккаб зонали кристалларда зоналараро кўп фотонли ёруғлик ютилишининг спектрал тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мўминов Исломбек Араббоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
538.9:621.315.59
Яратилган вақти:
2021-10-12 14:48:41
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб зонали кристалларда икки ва уч зонали Кейн моделига кўра қутбланган ёруғликнинг зоналараро кўп фотонли ютилиши ҳамда унинг чизиқли-циркуляр дихроизмининг механизмларини тадқиқ қилишдан иборат.

Этноэкологик маданиятнинг ҳудудий жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аҳмадалиев Юсуфжон Исмоилович, Комилова Наргизахон Ўриновна
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Poligraf Super Serviz
Саҳифалар сони:
158
УДК рақами:
91:502/504
Яратилган вақти:
2021-10-12 10:44:27
Мазкур монография ўзбек халқининг табиатдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш маданиятининг (этноэкологик) ҳудудий жиҳатларини тадқиқ этишга бағишланган. Халқимизнинг кўп асрлик табиатдан оқилона, унга зарар етказмасдан, табиий жараёнлар бориши билан уйғун фойдаланиш маданияти ва унинг асраш, авлоддан-авлодга етказиб бериш усуллари Фарғона водийси аҳолиси мисолида кўриб чиқилган.

Фарғона водийсида аҳоли жойлашувини ландшафт омили асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аҳмадалиев Юсуфжон Исмоилович, Абдувалиев Ҳайитбой Абдуғаниевич
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
155
УДК рақами:
911.375.5 (575.12)
Яратилган вақти:
2021-10-12 10:39:33
Монография аҳоли жойлашувининг такомиллаштиришнинг назарий ва амалий жиҳатларига бағишланган. Илк бор аҳолини ҳудудий таркибини такомиллаштиришда ландшафт омилидан фойдаланиш йўналишлари кўрсатиб берилган. Ландшафт омилининг аҳоли жойлашувига этиш қонуниятлари Фарғона водийси мисолида очиб берилган. Ландшафтларнинг аҳолини жойлашувига таъсир этувчи табиий демографик имкониятлари баҳоланган. Шу асосда амалиётда Фарғона водийси вилоятлари аҳолиси жойлашувини оптималлаштиришнинг йўналишлари белгилаб берилган.

Аминокислоталар ва гомовератриламин асосида азот сақлаган гетероциклик бирикмалар синтези


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тухтаев Давлат Бобомуродович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
547.833.3:57.29.085.23:531.141
Яратилган вақти:
2021-10-12 10:27:20
Тадқиқотнинг мақсади аминокислоталар ва гомовератриламин асосида азот сақлаган гетероциклик бирикмалар синтези, тузилиши ва физик-кимёвий катталикларини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит