Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида аёллар фаоллигини ошириш муаммолари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яратилган вақти:
2016-03-10 09:58:18
Фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида аёлларнинг фаоллигини ошириш муаммоларини ижтимоий-фалсафий тадқиқ этиш.

Социология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-03-09 14:34:17
Социология фани бугунги кунда муҳим ва тезкор ривожланиш босқичида турибди. Мазкур фаннинг турли муоммалари файласуфлар, тарихчилар, педагоглар, иқтисодчилар ва кенг жамоатчилик томонидан атрофлича ўрганила бошлади. Бундай қизиқиш мустақилликни мустаҳкамлашнинг хозирги босқичида турли ижтимоий сиёсий масалаларни янгича баҳолаш юзасидан социология фани имкониятларига былган ижтимоий эхтиёжларнинг кескин ортиши билан изоҳланади

Umumiy sotsiologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N. S. Aliqoriyev.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
1999
Нашриёт:
Mirzo Ulug‘bek nomidagi Toshkent davlat universiteti
Саҳифалар сони:
177
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-03-05 11:07:42
Ushbu darslikning mualliflari M.Ulug’bek nomidagi ToshDU sotsiologiya kafedrasining professor-o‘qituvchilari bo‘lib, ular sotsiologiyadan universitetning sotsiologiya bo‘limida va boshqa fakultetlarda ma'ruzalar o‘qiydilar. Sotsiologiyani o‘rganishga kirishilar ekan, avvalo uning alohida fan ekanligi to‘g‘risidagi ma'lumotlarni (ya’ni predmetini, masalalarini va vazifalarini uning falsafa, iqtisod, matematika, statistika, kibernetika, demografiya va boshqa fanlar bilan munosabatini, sotsiologik bilimlarning asosiy elementlarini va tizimini aniqlash hamda uning taraqqiy etish yo‘llarini istiqbolini belgilash muhim vazifalardan biridir.

A. de sent-ekzyuperi ijodi va gumanizm masalalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б. Аминджанов
Йўналиши:
Маданий-маърифий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
BuxDU
Саҳифалар сони:
54
Яратилган вақти:
2016-03-04 17:04:56
A. de sent-ekzyuperi ijodi va gumanizm masalalari mazmun mohiyati ochib berilgan.Hozirgi ilm-fan yuksak darajada rivojlangan va axborot texnologiyalari tezkor sur’atlarda taraqqiy etayotgan davrda ham badiiy adabiyotning insonlar hayotidagi o`rni katta bo`lib qolmoqda. Bashar sayyorasidagi turli urushlar, ekologik falokatlar, terrorizm, giyohvandlik singari global muammolarni bir millat yoki mamlakat miqyosida hal etish mumkin emasligi oydek ravshan bo`lib turibdi. Bunday davrda dunyo xalqlari va mamlakatlaridan iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda integratsiyalashuv talab etilmoqda. Sanoat, xususan adabiyot borasida esa adabiy jarayondan boxabardor bo`lib borish, milliy koloritni saqlash barovarida jahon adabiyotidagi turli uslub va an’analarni sintezlashtirish, san’at asarlarini barcha uchun tushunarli bo`lishini ta’minlash muhim masala hisoblanadi. Hozirda o`zbek adabiyoti dunyoning turli burchaklarida o`qib o`rganilibgina qolmay, bu sohada ilmiy izlanishlar ham olib borilmoqda. O`zbekistonda ham so`nggi yillarda jahon adabiyoti vakillari asarlarini o`rganish, ma’lum bir mualliflar ijodi bo`yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga e’tibor va qiziqish bir muncha oshdi. Turli xil davr, tuzum, mamlakat va sharoitda yashab ijod etgan yozuvchi hamda shoirlar asarlarida umumbashariy muammolar talqinini tahlil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada qardosh va xorij adabiyotini o`rganish, ularni o`z adabiyotimiz bilan qiyoslash orqali mushtarak jihatlarini aniqlash - adabiyotlarni bir-biriga yaqinlashtirish asosiy o`rin egallaydi.

Politologiya fanidan ko’rgazmali vositalar


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Yunusova, A.Badalov
Нашр этилган йили:
2013
Яратилган вақти:
2016-03-02 13:28:54
Politologiya fanidan ko’rgazmali vositalar

Unser Institute


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
U.Iqlasovtin
Нашр этилган йили:
2011
Яратилган вақти:
2016-02-27 11:20:31
Im Erdgeschoß befinden sich eine große Bibliothek. Marchabo ist Studentin der Taschkenter pädagogischen Hochschule. Sie ist im fünften Semester der naturwissenschaftlichen Fakultät und wohnt im Studentenwohnheim. Zu ihr kam ihre Freundin Komila aus Buchara zu Besuch. Marchabo erzählte Komila über ihr Studium und lud sie ein, das Institut zu besuchen.

Социология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-26 10:35:34
Социология фани бугунги кунда муҳим ва тезкор ривожланиш босқичида турибди. Мазкур фаннинг турли муоммалари файласуфлар, тарихчилар, педагоглар, иқтисодчилар ва кенг жамоатчилик томонидан атрофлича ўрганила бошлади.

Социология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кат.ўқт. Нуриддинов М. асс. Қодирова Д
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
Farg'ona
Саҳифалар сони:
123
Яратилган вақти:
2016-02-26 08:53:28
Ушбу маъруза матнлари Фарғона Политехника Институтида таҳсил олаётган бакалавриатнинг барча йўналишлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, у 18 соатлик назарий қисмга мўлжалланган. Маъруза матнлари муаллифлар жамоаси томонидан тайёрланган “Социология”. Маърузалар матни Тошкент-2000йил, “Социология”. Ўқув қўлланма. Т.А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002йил., Г.Ф.Шафранов-Куцев. “Социология”. Маърузалар курси. Тюмень, ТДУ нашриёти 2001йил, материаллари асосида, ҳамда «Социология” фанидан намунавий дастурдаги соатга асосан ишлаб чиқилган.

Маданий-маърифий фаолиятнинг илмий-назарий асослари


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Х.Алимова
Нашр этилган йили:
2012
Яратилган вақти:
2016-02-25 15:44:56
Ўзбекистон мустакилликни қỷлга киритган дастлабки кунлардаёқ ижтимоий ҳаётни қайта қуриш, бозор иқтисодиётига ỷтиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш масалалари билан бир қаторда ахолининг турмуш маданиятини тубдан яхшилаш, кишиларнинг бỷш вақтини мазмунли уюштириш, уларнинг ỷсиб бораётган маънавий эхтиёжларини тỷлароқ қондириш, халқнинг бадиий хаваскорлик ижоди ва қобилиятларини ривожлантириш каби долзарб муаммоларга жиддий эътибор берилди.

Социально-экономическая политика Японии


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.Н.Лезилова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2010
Нашриёт:
Министерство высшего и средне специального образования Республики Узбекистан
Саҳифалар сони:
4
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-02-25 14:17:12
Особенности инвестиционной политики Японии в странах ЮВА. Япония-лидер азиатской зоны горизонтальной торговли
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит