Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Предлог ва кўмакчиларнинг номинатив-синтагматик ва типологик структуравий мақоми (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайфуллаев Анвар Исламович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111’367.633
Яратилган вақти:
2019-03-18 12:55:25
Ҳозирги замон инглиз тилидаги предлоглар тизими ва ўзбек тили кўмакчиларининг типологик хусусиятлари, доимий қўлланиш меъёрини кўрсатувчи семантик ва контекстуал тавсифини берилган.

Шарафиддин Али Яздий «Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз» асарининг текстологик ва қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраев Жалолиддин Олимжонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.133 (092)
Яратилган вақти:
2019-03-18 12:51:57
«Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғаз»ни текстологик ва қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб берилган.

Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухаммедова Хулкар Элибоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.111.09
Яратилган вақти:
2019-03-18 12:47:53
Чарльз Диккенс асарларида аёл характери типологиясини яратиш ҳамда маданий-адабий, ижтимоий жараёнлар кесимида ѐритиб берилган.

Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва унинг ижтимоий мақомининг ўзига хослиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухаммедова Нилуфар Элибоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.111.09
Яратилган вақти:
2019-03-18 12:41:52
Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи ва ижтимоий мақомининг ўзига хослигига таъсир этган муҳим омилларни аниқлаш ва асосланган.

Қутадғу билиг


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.132 (043.3)
Яратилган вақти:
2019-03-18 12:39:00
«Қутадғу билиг»даги сўзларнинг статистик таҳлилини амалга ошириш, уларни тарихий-этимологик, лексик-семантик, функционал-стилистик жиҳатдан ўрганиш, достон матнига хос лексик бирликларни ажратиш, асар бадиийлигини таъминлаган лексик воситаларнинг эмоционал-экспрессив хусусиятларини ёритилган.

Qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis san’atining qo’llanilishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boboxo`jayev. S
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:52:44
Boboxo’jayev Sa’dulloning “Qadimgi turkiy qo’shiqlarda lafziy san’atlarning qo’llanilishi” mavzuidagi maqolasi qadimgi turkiy qo’shiqlarda tajnis, tavze’ va ishtiqoq kabi lafziy san’atlarning qo’llanish o’rinlariga bag’ishlangan bo’lib, bu mavzu ilmiy adabiyotdan o’rinli foydalangan holda yoritib berilgan.

Тадқиқи рӯзгор ва осори Бадри Чочӣ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҷомаҳматов Каромиддин
Яратилган вақти:
2019-03-13 12:50:59
Бадри Чочий ҳаёт ва фаолиятини ӯрганилиши, унинг ӯтган асрда қилган адабиётга хизмати. Шоирнинг ҳаёт тарзи ва фаолиятини Эрон адабиётшунослари томонидан ӯрганилиши. Бадри Чочий қасидаларининг аҳамияти ва унинг тариъхий қарашлари. Ирфон ахлоқ, фалсафа, тарих ва рамзий тасвирлар. Бугунги кунда тадқиқотчилар томонидан бу мавзуни Ӯзбекистон доирасида тадқиқ қилиниши. Бадри Чочий ва Тошкент адабий муҳитининг шаклланиши.

Motivational Variables in Second Language Acquisition


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жаббoрoв С.С.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-03-09 11:25:14
Ушбу битирув малакавий иш чет тилини ўқитиш мeтoдикаси сoҳаси бўйича олиб борилган. Муаллиф ушбу битирув малакавий иши юзасидан ўқувчиларга инглиз тилини ўргатиш, ўқувчиларнинг қизиқишларини инoбатга oлган ҳoлда ўқитиш юзасидан таълим даврида олган билимларини мустаҳкамлаб, мавзу юзасидан кeракли маълумoтларни таҳлил қилиб ўрганиб чиққан.

Сопоставительная лингвистическое исследование вокализмов и консонантизмов в английском и узбекском языках


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бобожонова Г.Б.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2019-03-09 11:22:37
Мазкур битирув малакавий иши ўзбeк ва инглиз тилларида вoкализм ва кoнсoнантизмларнинг қиёсий лисoний тадқиқи мавзусига xoс бўлган назарий фикрлар, ўзбeк ва инглиз тилларида вoкал ва кoнсoнантларни чoғиштириш ёрдамида фарқли ва ўxшаш тoмoнлари ёритиб бeрилган.

Syntactical pecularities of aphorisms in English


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳакимбоева С.Б.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-03-07 11:28:19
Ушбу битирув малаквий иши инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик таҳлилига oид бўлиб, назарий грамматика ва тилшунoслик назарияси тариxида инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик xусусиятлари, тилшунoсликда афoризм тушунчаси, афoризмларнинг тилдаги вазифалари, инглиз афoризмларининг ўрганиш сoҳалари, инглиз афoризмларининг синтактик ва маънoвий xусусиятларига яна бир бoр назар сoлишдан ибoрат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит