Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Испан тилида талабалар коммуникатив малакаларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраев Абдуназар Хатамназарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
378.016: 811.134.2
Яратилган вақти:
2019-05-11 11:01:54
Тадқиқотнинг мақсади: испан тилида талабалар коммуникатив малакаларини такомиллаштиришдан иборат.

ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИДАГИ СИФАТЛАРНИНГ ДЕРИВАЦИЯСИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
СЕЙТКАСЫМОВ ДАУЛЕТНАЗАР БЕКНАЗАРОВИЧ
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 801.23=943.11
Яратилган вақти:
2019-04-29 15:36:32
Дунё тилшунослигида прагмалингвистика, лингвоаксиология, лингвоконцептология, лингвосемиотика ва лингвокультурология йўналишларидаги тадқиқотларнинг жадаллашуви натижасида сифат деривациясининг назарий масалалари, жумладан, тилнинг лексик-семантик тизимида сифатларнинг тутган ўрни ва уларнинг асосий типлари аниқланди. Сифатнинг семантик асослари ва уларни семик таҳлил этиш методлари такомиллаштирилиб, сифатнинг тил структурасидаги лингвистик вазифалари асосланди. Сифатларнинг лисоний табиатини таҳлил қилиш натижасида унинг тил луғат таркибини бойитишдаги ўрни белгиланди. Систем-структур тилшуносликка оид шу каби энг янги илмий-назарий концепциялар асосида қорақалпоқ тили сўз ясалишини ривожлантириш, айниқса, жаҳон тилшунослигининг янги концепцияларини қўллаган ҳолда сифат деривациясининг тўла ечимини топмаган жиҳатларини ёритиш ҳозирги қорақалпоқ тилшунослигини янги босқичга кўтариш учун хизмат қилади.

И.ЮСУПОВ АСАРЛАРИДА ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНИЛИШИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
АЛЛАМБЕРГЕНОВА ГУЛЖАХАН АЙТБАЕВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 82-1/-1
Яратилган вақти:
2019-04-24 15:21:49
Дунё тилшунослиги тараққиётида илмий парадигмани тилнинг ички қонуниятлари ва структураси доирасида ўрганиш тамойилининг такомиллаштирилиши ҳамда тилни жонли сўзлашув, коммуникация жараёни ва матний контекст таҳлили асосида тадқиқ қилишдан иборат антропоцентрик йўналишнинг устуворлик қилиши муҳим аҳамият касб этди. Зеро, бадиий сўз устасининг дунёни билиши, сезиши ва идрок қилиши натижасида юзага келган поэтик контекстда халқнинг ўзига хос миллий хусусияти ва менталитети бевосита тил орқали акс эттирилади. Шунинг учун ҳам муаллиф ёзма нутқий фаолиятининг ҳосиласи ҳисобланган поэтик матнларда дунё манзарасини тасвирлашнинг ўзига хос миллий бадиий-эстетик қонуниятларини очиб бериш ҳозирги замон лингвистикасининг асосий йўналиши – антропоцентрик назарияга асосланган тадқиқотларнинг етакчи тамойилларидан бирига айланди. Бугунги кунда жаҳон тилшунослигида бадиий асар тили миллий адабий тилнинг алоҳида бир кўринишигина эмас, балки унинг тадқиқот тамойилларини белгиловчи омиллардан бири сифатида тадқиқ қилинмоқда. Шунинг учун бадиий асар тилининг услубий хусусиятлари ва ўзига хос лингвопоэтик жиҳатларини ҳар томонлама ўрганиш катта аҳамият касб этади. Фразеологизм – тилнинг бадиий образли, кучли экспрессив таъсирчанликка ва маъно ўткирлигига эга бўлган бебаҳо бойлиги. Шу боис, шоир ва ёзувчилар, таниқли сўз усталари ўз асарларида фразеологик бирикмалардан моҳирона фойдаланишга алоҳида эътибор қаратишади.

Cognitive and linguocultural sicnificance of anthroponyms in literary text


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ramazanova Z.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Uzswlu
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2019-04-23 11:22:22
Topicality of the research is conditioned by the followings: 1) that it is done in the framework of new anthropocentric linguistic trends – Cognitive Stylistics and linguoculturology; 2) by the analysis of cognitive and linguocultural significance of anthroponyms; 3) by the importance of studying literary text as a cultural unit; 4) by the necessity of studying stylistic devices taking into consideration new approaches

Linguocultural aspects of teaching phraseological units


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madjitova J.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Uzswlu
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-04-23 11:01:37
This study aims to investigate the perspective of EFL teachers on phraseological units in language teaching and learning. It looks into three major points that make phraseological units such an obstacle to English learners: a) the difficulty of phraseological units including comprehension and usage, b) language connection with culture, and c) methods of teaching phraseological units.

КЕСИМ ВА ГАПНИНГ ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ ЛИНГВИСТИК ТАЛҚИНИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
БОЛИБЕКОВА МАВЖУДА МАРДИЕВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
809.437.5-561.32 802.0-561.32
Яратилган вақти:
2019-04-18 13:49:47
Тадқиқотнинг мақсади кесим ҳамда гапнинг ўзбек ва инглиз тилларидаги формал, субстанциал тилшунослик нуқтаи назаридан талқинини ёритиш ҳамда уларни чоғиштириш орқали изоморф, алломорф жиҳатларини аниқлашдан иборат.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛ ТУРЛАРИНИНГ ЧОҒИШТИРМА ТАДҚИҚИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЖАЛОЛОВА ШАХНОЗА МУҲАМЕДЖАНОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
82+42+494.322
Яратилган вақти:
2019-04-02 11:00:33
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида грамматика ва лексика ўртасидаги алоқадорликни инобатга олган ҳолда феъл турларини аниқлаш ва чоғиштиришдан иборат.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛ ТУРЛАРИНИНГ ЧОҒИШТИРМА ТАДҚИҚИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЖАЛОЛОВА ШАХНОЗА МУҲАМЕДЖАНОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
82+42+494.322
Яратилган вақти:
2019-04-02 10:52:27
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида грамматика ва лексика ўртасидаги алоқадорликни инобатга олган ҳолда феъл турларини аниқлаш ва чоғиштиришдан иборат.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛ ТУРЛАРИНИНГ ЧОҒИШТИРМА ТАДҚИҚИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЖАЛОЛОВА ШАХНОЗА МУҲАМЕДЖАНОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
82+42+494.322
Яратилган вақти:
2019-04-02 10:47:15
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида грамматика ва лексика ўртасидаги алоқадорликни инобатга олган ҳолда феъл турларини аниқлаш ва чоғиштиришдан иборат.

ИНГЛИЗ ТИЛИ ИДИОМАТИК ИБОРАЛАРИНИ ЎЗБЕК ТИЛИГА ЎГИРИШНИНГ ЛИСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
РАХИМОВА ШАХНОЗА ПАЛВАННОЗИРОВНА
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111.1: 811.512.133 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-04-02 10:38:51
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тили идиоматик ибораларини ўзбек тилига ўгиришнинг лисоний хусусиятларини аниқлаш асосида турғун иборалар таржимасига оид назарий-амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит