Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Французский язык для экономистов. 2-часть.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Маматкулова К.А., Ибадов К.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Самаркандский Институт Экономики и Сервиса
Саҳифалар сони:
92
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-06 16:52:36
Французский язык для экономистов. 2-часть.

Французский язык для экономистов. 1 часть.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Маматкулова К.А., Ибадов К.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Самаркандский Институт Экономики и Сервиса
Саҳифалар сони:
188
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-06 16:51:12
Французский язык для экономистов. 1 часть.

Fransuz tili 1-kurslar uchun fransuz tilidan so‘zlashuv nutqini o‘rganish uchun tematik matnlar va mashqlar to‘plami


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
katta o‘qituvchi K.A.Mamatkulova, o’qituvchi R.Qodirov.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti
Саҳифалар сони:
72
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-06 16:49:42
Fransuz tili 1-kurslar uchun fransuz tilidan so‘zlashuv nutqini o‘rganish uchun tematik matnlar va mashqlar to‘plami

Ona tili ta’limida madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.Maxmadmurodova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:56:51
Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim ona tili darsliklarida o’quvchilarning til ilmini o’rgatuvchi mavzulari nazariyaga asoslanib qolgan. Qisman, fonetika, leksikologiya, asosan, grammatika (morfologiya va sintaksis) bo’limlari chuqur nazariy ma’lumotlarga asoslanib qolgan. Natijada, o’quvchilar ona tilining eng muhim vazifasi bo’lgan og’zaki va yozma nutq sirlarini – fasohatli so’zlash va o’sha fikrini yozma shaklda bayon eta olish malaka va ko’nikmalarini to’liq egallay olishmayapti.

Hozirgi zamon ingliz tilida son so’z turkumi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Sultonova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:49:14
Respublikamiz mustaqillikni qo’lga kiritgach, o’z yo’lini, rivojlanish dasturini mamlakatning o’ziga xosligi, tarixi, madaniyati hamda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda belgilab oldi. Ammo boshqa yangi mustaqil davlatlar singari darhol mavjud tuzumdan voz kechib, “shok terapiyasi” yoki boshqa bir qator “tez rivojlanish dasturlari”ni tanlamadi. Buning tog’riligini vaqtning o’zi isbot etdi.

Tиллар ўқитиш методикаси ва таьлим технологиялари (III курс)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh.Xalilova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:04:37
Principle is defined as a guide to action, in our case as a guide to teaching. Methods of teaching foreign language are based on the fundamental principles of pedagogic (didactics). The seven didactic principles (consciousness, activness, visuality, consecutiveness, systematicness, accessibility, and durability) are interdependent and mutually complementary. In each subject those principles are applied specifically. For instance, the principle of visuality is differently realized in the teaching of mathematics, geography and foreign languages. different visual aids are used in teaching different subjects, and the purposes of their use vary.

Matbuotdagi tilga oid matnlarning lingvistik xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.P.Pirnazarova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:44:13
Hozirgi kunda biz yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek, "… tez sur’atlar bilan o’zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o’ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bu davrni turlicha ta`riflab, har xil nomlar bilan atamoqda. Kimdir uni yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamoqda. … Ammo ko’pchilikning ongida bu davr globallashuv davri tariqasida taassurot uyg’otmoqda".

Лингво-поэтический анализ текста произведений авторов xvii-xviii века (на примере произведений Мадам де Лафайет, Монтескьё, Вольтера и Руссо)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
З.Бекмуродова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Государственный университет в Карши
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:39:38
С начало XVIII века французская литература вступила в новую фазу своего развития, характеризующуюся постепенным созданием нового стиля – классицизма Связанные многими нитями с ренессансной, гуманистической литературой, пронизанный, подобной, преклонением перед античным, искусством и признававший подражание последнему единственным правильным путём художественного творчества, французский классицизм в тоже время во многом отталкивался от литературы ренессанса, ревизовал ее идейно - художественные установку и выдвигал качественно новые задачи и методы литературной работы.

Тема Кавказа в литературном творчестве М.Ю. Лермонтова


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Хакимова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Государственный университет в Карши
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-12-05 10:11:44
«Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека»

Hozirgi zamon ingliz tilida ravish so’z turkumi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.Qalqonova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2019-12-04 15:48:41
Respublikamiz mustaqillikni qo’lga kiritgach, o’z yo’lini, rivojlanish dasturini mamlakatning o’ziga xosligi, tarixi, madaniyati hamda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda belgilab oldi.О‘zbekistonning mustaqilligi oson va о‘z - о‘zidan qо‘lga kiritilmadi, balki birinchi prezidentimi I.A.Karimov rahnamoligidagi xalqimizning sobitqadam va sermashaqqat faoliyatining natijasi bо‘ldi. Shu ma’noda istiqlol kimningdir in’omi emas, balki kо‘plab kurashlar, muntazam hamda samarali faoliyat asosida qо‘lga kiritilgan qonuniy natija, xalqimizning ulkan yutug‘idir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит